Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Фессалоникийцам 1:1-12

Приветствие

1От Павлуса, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сило (см. Деян. 15:22). и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Всевышнему, нашему Небесному Отцу, и Повелителю Исо Масеху1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков..

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Всевышнего, Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха!

В ожидании дня возвращения Повелителя Исо Масеха

3Мы всегда должны благодарить Всевышнего за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растёт всё больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг к другу. 4Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

5Всевышний через эти испытания показывает Свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Всевышнего, за которое вы и страдаете. 6Всевышний справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, 7а нам с вами, перенёсшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдёт тогда, когда Повелитель Исо придёт с небес с могущественными ангелами 8в пламени огня, чтобы наказать всех, кто не познал Всевышнего1:8 См. Заб. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25. и остался непослушным Радостной Вести нашего Повелителя Исо Масеха. 9Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Вечного Повелителя и от славы Его могущества. 10Это произойдёт в тот день, когда Он придёт, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день наш Бог счёл вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Повелителя Исо Масеха было прославлено благодаря вам имя нашего Повелителя Исо и чтобы вы были прославлены, потому что принадлежите Ему.

Słowo Życia

2 Tesaloniczan 1:1-12

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

3Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! 4Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

5A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. 6Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, 7a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. 8Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. 9Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.