Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Кор 2

1Поэтому я решил больше не приходить к вам только для того, чтобы вас огорчать. Если я буду вас огорчать, то кто же сможет тогда порадовать меня? Кто, как не вы, которых я огорчаю? Я написал вам то письмо[a] для того, чтобы, придя к вам, не оказаться огорчённым теми, о ком я хотел бы радоваться, и я уверен, что моя радость – это наша общая радость. Мне очень нелегко было писать вам так; я писал со слезами и с болью в сердце. Но моей целью было не огорчить вас, а дать вам знать, как сильно я вас люблю.

Прощение грешника

Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, а отчасти, чтобы не сказать больше, и всех вас. Для этого человека достаточно того наказания, которое он уже получил от большинства из вас. А теперь простите его и успокойте, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печалью. Умоляю вас, подтвердите свою любовь к нему.

Я писал вам также для того, чтобы проверить вас, будете ли вы послушны во всём. 10 А кого вы прощаете, того и я прощаю. А кого я прощаю, если ему действительно есть что прощать, того я прощаю ради вас перед Масехом, 11 чтобы сатана не смог нас перехитрить, а намерения сатаны мы прекрасно знаем.

Переживания в Троаде

12 Когда я пришёл в Троаду возвещать Радостную Весть о Масехе, то Повелитель открыл мне дверь для служения. 13 Но я не мог успокоиться, потому что не нашёл там моего брата по вере Тита. Поэтому я попрощался с верующими из Троады и отправился в Македонию.[b]

Победа через Масеха

14 Я благодарен Всевышнему, Который всегда ведёт нас, находящихся в единении с Масехом, в Своей триумфальной процессии и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нём. 15 Потому что мы для Всевышнего благовоние, возжигаемое Масехом, среди тех, кто принимает спасение[c], и тех, кто идёт к погибели. 16 Для одних мы – запах смертоносный, для других – живительное благоухание. И кто способен на такое служение?! 17 При этом мы не торгуем вразнос словом Всевышнего, как это делают многие. Будучи в единении с Масехом, мы говорим искренне перед Всевышним как люди, посланные Всевышним.

Footnotes

  1. 2 Кор 2:3 Хотя некоторые верят, что здесь говорится о «Первом послании Павлуса верующим в Коринфе», большинство толкователей считает, что речь идёт о каком-то другом письме, которое было утрачено и до нас не дошло.
  2. 2 Кор 2:13 Павлус планировал встретиться в Троаде с Титом, который должен был прийти туда из Коринфа (см. 8:6). Но не дождавшись его, Павлус пошёл ему навстречу.
  3. 2 Кор 2:15 Спасение – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).

Slovo na cestu

2.list Korintským 2

Pavlova bolest z minulého setkání

1Přál jsem si však, aby vám můj příjezd přinesl jen radost a ne rozpaky jako posledně. Kdyby vás měla moje návštěva opět zarmoutit, nemohl bych z našeho setkání mít ani já žádnou radost. V tomto smyslu jsem vám také posledně psal, abyste dali všechno do pořádku dřív, než zase přijedu, aby naše shledání nebylo už ničím kaleno. Pevně věřím, že mne nezklamete – vždyť vím, že ani vás by netěšilo, kdybych k vám měl přijet sklíčen a nerad.

Věřte mi, že ani mně nepůsobilo žádné potěšení psát vám takový dopis. Dělal jsem to s velmi těžkým srdcem – a proč to nepřiznat, dokonce jsem přitom plakal. Nechtěl jsem vás ranit, právě naopak, chtěl jsem vám ukázat, jak vroucně vás mám rád a jak mi na vás záleží.

Jestliže mi dal někdo příčinu k zármutku, neublížil ani tolik mně samotnému, jako v jistém smyslu všem vám. Myslím, že už je potrestán víc než dost; teď mu zase ukažte ochotu odpustit a povzbuďte ho, aby nezahořkl a nepropadl beznaději. 8-11 Přijměte ho zase s láskou mezi sebe. Můj dopis měl, abych tak řekl, vyzkoušet, jakou mám autoritu. Komu však odpustíte vy, tomu odpouštím i já. Osobně tu věc mám už za vyřízenou, ale chcete-li to výslovně slyšet, tedy ano, odpouštím mu podle Kristova příkazu. Mějme se na pozoru, abychom setrváváním v hněvu nespolkli satanovo vnadidlo – však víme dobře, o co mu jde.

12 Když jsem dorazil do Troady, našel jsem tam pro své poselství o Kristu velice dychtivé posluchače. 13 Znepokojilo mne však, že jsem se tam nesetkal s Titem, svým milým spolupracovníkem. Neměl jsem stání, musel jsem se s Troadskými rozloučit a pokračovat dál do Makedonie, abych zjistil, co s ním je.

Kristova „vůně“

14 Nemohu si pomoci, znovu musím děkovat Bohu, že se na nás prokazuje jeho vítězná moc a že poznání Boha můžeme šířit okolo sebe jako vzácnou vůni. 15 My jsme – obrazně řečeno – kadidlem, které Kristus zapaluje Bohu a jehož vůně se rozlévá mezi všechny lidi, ať patří do tábora Božího, nebo do tábora Bohu nepřátelského. 16 S ní vdechují jedni život a druzí smrt. Ale kdo je k tomu způsobilý? 17 My nejsme jako kramáři, kteří si z církevní funkce udělali výnosné řemeslo. Naší ctí je vyřizovat nezištně to, co nám bylo Bohem uloženo jako Kristovým služebníkům, s vědomím, že on nás stále vidí.