Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Коринфянам 8:1-13

О пище, принесённой в жертву идолам

1Теперь к вашему вопросу о пище, принесённой в жертву идолам.

Нам конечно же известно, что «все из нас обладают знанием», но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. 2Тот, кто думает, что он достиг знания, на самом деле ещё не знает так, как ему следовало бы знать. 3Но кто любит Всевышнего, тот познан Им.

4Итак, о пище, принесённой в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме Единого. 5И хотя есть так называемые «боги», будь то на небе или на земле (а в мире действительно много разных «богов» и «повелителей»), 6но для нас есть только один Бог – Небесный Отец, Которым всё было сотворено и для Которого мы и живём, и только один Повелитель – Исо Масех, через Которого всё было сотворено и через Которого мы получили жизнь. 7Но не всем ещё это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что, когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней, как о жертве, принесённой идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. 8Но пища не помогает приблизиться к Всевышнему. Мы не становимся хуже, если мы не едим чего-то, и не становимся лучше, если мы едим.

9Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. 10Потому что если кто-то увидит, что ты при всём твоём знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесённую в жертву идолам. 11А значит, твоё знание погубит слабого брата, за которого умер Масех. 12Согрешая таким образом против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Масеха. 13Поэтому, если из-за моей пищи может согрешить мой брат, то я лучше не буду есть мяса вообще, чтобы этим не ввести брата в грех.

Swedish Contemporary Bible

1 Korintierbrevet 8:1-13

Offer till avgudar

1När det sedan gäller kött som har offrats till avgudar, vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskap ger högfärd, medan kärleken bygger upp. 2Den som anser sig veta något, vet ändå inte vad han borde veta. 3Men den som älskar Gud är känd av honom.

4När det gäller frågan om man får äta kött som har offrats till avgudar, så vet vi att en avgud inte är något i världen, och att det bara finns en enda Gud.8:4 Paulus verkar dels citera, dels kommentera vissa korinthiers uttryck om avgudar. 5Även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ett stort antal av dessa gudar och herrar – 6så finns det för oss bara en Gud, Fadern, som är upphovet till allting och i vilken vi lever, och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting och vi själva är till.

7Men alla har inte denna kunskap. Några är fortfarande så vana vid avgudar att de äter kött som om det hade offrats till avgudar och orenar så sina egna svaga samveten. 8Maten för oss inte närmare Gud. Vi blir inte sämre om vi låter bli att äta, och inte heller bättre om vi äter. 9Men se till att den frihet ni anser er ha inte får en osäker troende att vackla. 10Om någon med osäkert samvete ser dig, som har kunskapen, äta kött i ett avgudatempel,8:10 Man kunde bli inbjuden av sina vänner till en vanlig måltid i templet. Men köttet var alltså offrat till avgudar innan. kan han ju bli styrkt så att han äter offerkött. 11Genom din kunskap går då en svag troende förlorad, din egen bror eller syster som Kristus har dött för! 12När ni på det sättet syndar mot era trossyskon och lurar dem att gå emot sina egna osäkra samveten, syndar ni mot Kristus själv. 13Alltså: Om min mat får min bror eller syster att falla, så avstår jag hellre för evigt från att äta kött, för att inte orsaka någons fall.