Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Коринфянам 8:1-13

О пище, принесённой в жертву идолам

1Теперь к вашему вопросу о пище, принесённой в жертву идолам.

Нам конечно же известно, что «все из нас обладают знанием», но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. 2Тот, кто думает, что он достиг знания, на самом деле ещё не знает так, как ему следовало бы знать. 3Но кто любит Всевышнего, тот познан Им.

4Итак, о пище, принесённой в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме Единого. 5И хотя есть так называемые «боги», будь то на небе или на земле (а в мире действительно много разных «богов» и «повелителей»), 6но для нас есть только один Бог – Небесный Отец, Которым всё было сотворено и для Которого мы и живём, и только один Повелитель – Исо Масех, через Которого всё было сотворено и через Которого мы получили жизнь. 7Но не всем ещё это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что, когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней, как о жертве, принесённой идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. 8Но пища не помогает приблизиться к Всевышнему. Мы не становимся хуже, если мы не едим чего-то, и не становимся лучше, если мы едим.

9Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. 10Потому что если кто-то увидит, что ты при всём твоём знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесённую в жертву идолам. 11А значит, твоё знание погубит слабого брата, за которого умер Масех. 12Согрешая таким образом против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Масеха. 13Поэтому, если из-за моей пищи может согрешить мой брат, то я лучше не буду есть мяса вообще, чтобы этим не ввести брата в грех.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corinteni 8:1-13

Mâncarea jertfită idolilor

1Cu privire la ceea ce este jertfit idolilor, știm că toți avem cunoștință1 Sau: știm că „toți avem cunoștință.“ Din nou, probabil un slogan folosit de corinteni, dar pe care Pavel trebuie să‑l corecteze.. Însă cunoștința îngâmfă, pe când dragostea zidește. 2Dacă cineva crede că știe ceva, încă n‑a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3Dacă însă cineva Îl iubește pe Dumnezeu, atunci acesta este cunoscut de către Dumnezeu.3 Lit.: de către El. 4Așadar, cu privire la mâncarea jertfită idolilor, știm că, în lume, un idol este nimic și că nu există decât un singur Dumnezeu. 5Într-adevăr, chiar dacă există așa‑numiți „dumnezei“ în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți „dumnezei“ și mulți „domni“5 În ideea că, într-adevăr, oamenii recunosc și se închină mai multor zei, pe care îi consideră „domni“., 6totuși, pentru noi există un singur Dumnezeu, – Tatăl, din Care sunt toate și pentru Care suntem și noi –, și un singur Domn: Isus Cristos, prin Care sunt toate și prin Care suntem și noi.

7Însă nu în toți este cunoștința aceasta. Unii, fiind până acum obișnuiți cu idolii, mănâncă ceva ca fiind jertfit unui idol și astfel conștiința lor, fiind slabă, este pângărită. 8Dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu. Nu pierdem nimic dacă nu mâncăm din ea, și nu câștigăm nimic dacă mâncăm. 9Aveți însă grijă ca nu cumva dreptul vostru să devină o piatră de poticnire pentru cei slabi. 10Căci dacă cineva te vede pe tine, care ai cunoștință, că mănânci în templul unui idol, oare conștiința lui slabă nu‑l va încuraja10 Lit.: zidi; este același verb din v. 1, folosit aici în mod ironic. să mănânce ceea ce este jertfit idolilor? 11Astfel, cel slab este distrus din cauza cunoștinței tale, el, fratele pentru care a murit Cristos! 12Când păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți conștiința lor slabă, păcătuiți împotriva lui Cristos. 13De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se poticnească, atunci nu voi mânca în veci carne, ca să nu‑l fac pe fratele meu să se poticnească.