1 Иохана 2 – CARST & SNC

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Иохана 2:1-29

1Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Исо Масех, Который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. 2Он – умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Знающий Всевышнего исполняет Его повеления

3Мы можем быть уверены, что знаем Всевышнего, если соблюдаем Его повеления. 4Если кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нём нет. 5Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Всевышнего действительно достигла в нём своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нём. 6Кто заявляет, что живёт в единении со Всевышним, тот должен и поступать так, как поступал Исо.

7Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление, повеление это известно уже давно, оно было у вас с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. 8И всё-таки, то, что я пишу, – это и новое повеление, истинное в Исо и в вас, потому что мрак рассеивается, и уже светит истинный свет.

9Кто заявляет, что живёт во свете, но ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. 10Но кто любит своего брата, тот живёт во свете, и в нём нет уже ничего, что ведёт ко греху. 11Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идёт, потому что тьма ослепила его.

12Я пишу вам, дети,

потому что ваши грехи уже прощены ради имени Исо.

13Я пишу вам, отцы,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я пишу вам, юноши,

потому что вы победили дьявола.

Я написал вам, дети,

потому что вы познали Небесного Отца.

14Отцы, я написал вам,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я написал вам, юноши,

потому что вы сильны,

в вас пребывает слово Всевышнего,

и вы победили дьявола.

Не любите мира

15Не любите ни этого мира2:15 Мир – здесь этот термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Всевышнему, мир, которым правит сатана, князь демонов., ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу2:15 Или: «любви Небесного Отца»., 16потому что всё, что есть в этом мире, – греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Небесного Отца, а от мира. 17Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Всевышнего, живёт вечно.

Предостережение о врагах Исо Масеха

18Дети, это время – последнее. Вы слышали, что должен прийти враг Масеха2:18 Враг Масеха – вероятно, здесь говорится о противнике Всевышнего, который явится в конце времён и будет стоять во главе большого организованного движения против Масеха (см. 2 Фес. 2; Отк. 13). Эта личность известна также под именем Даджжал., и сейчас появилось много врагов Масеха, из чего мы узнаём, что время – последнее. 19Эти враги Масеха вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. Но то, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам.

20Вы получили помазание2:20 Помазание – имеется в виду Святой Дух; также в ст. 27. от Святого2:20 Святого – вероятно, это Масех, но возможно – Всевышний., и у всех вас есть знание. 21Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому, что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. 22Кто такой лжец? Лжец – тот, кто отвергает, что Исо – обещанный Масех. Такой человек – враг Масеха, он отвергает и Небесного Отца, и Сына. 23Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Небесного Отца.

24Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. 25Обещание, которое Сын дал нам, – вечная жизнь.

26Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 27Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём2:27 Или: «в нём»..

Дети Всевышнего

28И теперь, дети, оставайтесь в единении с Масехом, чтобы, когда Он вернётся, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь.

29Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Всевышнего.

Slovo na cestu

1. Janův 2:1-29

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. 2On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. 3Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. 4Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. 5V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. 6Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

7Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. 8Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.

13-14Otcové, poznali jste toho,

který byl od počátku.

Mládenci,

jste silní,

působí ve vás Boží slovo,

zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.