Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Тит 3

Посвящение себя добрым делам

1Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело. Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми, но мягкими, и являть кротость в обращении со всеми людьми.

Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть, мы были отвратительны, ненавидя друг друга. Но Всевышний, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом. Всевышний щедро излил на нас Святого Духа через нашего Спасителя Исо Масеха, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся.

Итог

Эти слова верны, и я хочу, чтобы ты подчёркивал эти истины, чтобы уверовавшие во Всевышнего, посвятили себя добрым делам. Всё это хорошо и полезно людям. Избегай глупых прений, пустых разговоров о родословиях, споров и ссор по поводу законов Таврота: это не приносит пользы и не имеет смысла. 10 Того, кто вызывает разделения, предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. 11 Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил.

Просьбы и заключительные приветствия

12 Когда я пошлю к тебе Артему или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь, я решил там перезимовать. 13 Помоги, пожалуйста, юристу Зине и Аполлосу в их путешествии, позаботься о том, чтобы у них было всё необходимое. 14 Пусть и наши учатся посвящать себя деланию добра ради удовлетворения необходимых нужд других, чтобы их жизнь не была бесплодной.

15 Все, кто находится сейчас со мной, передают тебе привет. Привет всем верующим, любящим нас.

Благодать Всевышнего пусть будет со всеми вами.

Nádej pre kazdého

List Títovi 3

Ako sa má kresťan správať v spoločnosti

1 Pripomínaj bratom, aby uznávali vrchnosť a boli ochotní priložiť ruku ku každému prospešnému dielu.

O nikom nech nehovoria zle, nehádajú sa, ale k všetkým nech sa vždycky správajú vľúdne.

Veď aj my sme boli kedysi nerozumní, spurní, blúdili sme bez cieľa, boli sme otrokmi rozličných vášní a naše srdcia boli plné hnevu, závisti a nenávisti.

Ale Boh nás vo svojej láske a dobrote zachránil.

Nie pre nejaké naše zásluhy, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho Ducha, ktorý v nás zrodil nový život.

Tohto Ducha sme dostali v hojnosti zásluhou Ježiša Krista a len z jeho dobroty.

A tak už teraz môžeme mať podiel na večnom živote, ktorý túžobne očakávame.

Všetko, čo som ti napísal, je pravda a môžeš sa na to spoľahnúť. Trvaj na tom, aby všetci, ktorí veria v Boha, usilovali sa konať dobré skutky. Je to nielen správne, ale aj užitočné.

Vyhýbaj sa zbytočným rečiam o neriešiteľných otázkach a sporných teologických myšlienkach, najmä ak sa týkajú židovského zákona. Je to neužitočné a nikam to nevedie, iba k hádkam.

10 Toho, kto má v tom záľubu, raz, dva razy napomeň. Ak to nepomôže, rozíď sa s ním;

11 taký človek vedome hreší, a tým sám seba odsudzuje.

Osobné pokyny a pozdravy

12 Chcem k tebe poslať Artema alebo Tychika. Len čo dôjdu, príď za mnou čo najskôr do Nikopola; rozhodol som sa, že prezimujem tam.

13 Učiteľov zákona Zéna a Apola starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.

14 I veriaci sa musia učiť pomáhať tým, čo to potrebujú, a tak svoju vieru dokazovať činmi.

15 Všetci odtiaľto ťa pozdravujú. Pozdrav aj ty všetkých našich priateľov vo viere. Milosť Božia s vami.