Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Рим 12

Жизнь, угодная Всевышнему

1Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Всевышнего, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Всевышнему. Это и есть подобающее служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого грешного мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Всевышнего, благую, угодную и совершенную.

Как посланник Масеха,[a] я говорю каждому из вас: не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Всевышний дал каждому. Как у человека одно тело, и в нём много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в единении с Масехом составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по благодати Всевышнего, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с истинной верой[b]; если это дар служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; если это дар ободрять, пусть ободряет; если это дар помогать нуждающимся, пусть даёт щедро; если это дар начальствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем.

Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. 10 Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. 11 Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Повелителю. 12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 13 Помогайте братьям по вере, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство.

14 Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. 16 Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, общайтесь так же и с людьми скромного положения[c]. Не будьте о себе высокого мнения. 17 Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. 18 Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. 19 Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Всевышнего, ведь Вечный говорит в Писании: «Предоставьте месть Мне, Я воздам»[d].

20 Напротив:

«Если враг твой голоден – накорми его,
    если он хочет пить – дай ему напиться.
Поступая так, ты устыдишь его,
    и он будет сгорать со стыда»[e].

21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.

Footnotes

  1. Рим 12:3 Букв.: «По данной мне благодати».
  2. Рим 12:6 Или: «по мере веры». То есть пророк должен был возвещать лишь то, что открыл ему Всевышний, не добавляя ничего от себя.
  3. Рим 12:16 Или: «не гнушайтесь скромных обязанностей».
  4. Рим 12:19 Втор. 32:35.
  5. Рим 12:20 Мудр. 25:21-22. Букв.: «Поступая так, ты соберёшь ему на голову горящие угли».

Słowo Życia

List św. Pawła do Rzymian 12

Żywe ofiary

1Przyjaciele! Ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli Mu swoje ciała jako żywą, świętą i podobającą się Mu ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga: co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe.

Jako sługa Boga, z Jego łaski, radzę każdemu z was: nie myślcie o sobie, że jesteście lepsi niż naprawdę jesteście, ale zachowujcie w tej kwestii rozsądek, zgodnie z miarą wyznaczoną wam przez Boga. Jako ludzie składamy się z wielu różnych części ciała, a żadna z nich nie spełnia tych samych funkcji, co inne. Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała. Dzięki łaskawości Boga otrzymaliśmy też różne dary—do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeśli ktoś ma dar proroctwa, niech go wykorzystuje zgodnie z wiarą; jeśli ktoś ma dar służby—niech pomaga innym; jeśli ktoś ma dar nauczania—niech uczy; jeśli ktoś ma dar zachęcania—niech będzie dla innych zachętą; jeśli ktoś ma dar dawania—niech daje bezinteresownie; jeśli ktoś ma dar przewodzenia innym—niech sprawuje władzę z gorliwością; jeśli zaś ktoś ma dar miłości—niech okazuje ją z radością.

Miłość

Nie udawajcie miłości, ale naprawdę kochajcie innych ludzi. Brzydźcie się złem, a wybierajcie dobro. 10 Bądźcie dla siebie życzliwi i okazujcie sobie przyjacielską miłość oraz szacunek. 11 Niech wasza gorliwość nie słabnie i z całym zapałem służcie Panu. 12 Cieszcie się z darowanej wam nadziei, okazujcie cierpliwość w trudnościach i wytrwałość w modlitwie. 13 Pomagajcie innym wierzącym i prześcigajcie się w okazywaniu innym gościnności.

14 Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują—nie przeklinajcie ich! 15 Cieszcie się z tymi, którzy doznają radości, a płaczcie ze smutnymi. 16 Żyjcie ze sobą w zgodzie. Nie bądźcie zarozumiali, ale zabiegajcie o przyjaźń prostych ludzi. I nie wywyższajcie się myśląc, że wszystko już wiecie.

17 Nie odpłacajcie złem za zło, ale dla wszystkich bądźcie dobrzy. 18 Jeśli to możliwe i od was to zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. 19 Kochani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to Bogu. Pismo mówi bowiem: „Ja wymierzam karę i Ja za wszystko odpłacam—mówi Pan”. Napisane jest również:

20 „Jeśli twój wróg jest głodny—nakarm go;
    jeśli jest spragniony—daj mu pić.
W ten sposób zawstydzisz go swoim postępowaniem”.

21 Nie daj się pokonać przez zło, lecz zwyciężaj je dobrem.