Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Левит 1:1-17

Жертва всесожжения

1Вечный1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. позвал Мусо и говорил с ним из шатра встречи. Он сказал:

2– Обратись к исроильтянам и скажи им: «Если кто-то из вас приносит Вечному в жертву скот, то пусть это будет животное из крупного или мелкого скота.

3Если приношение – это всесожжение из крупного скота, то пусть жертвующий принесёт в жертву самца без изъяна. Пусть он поставит жертву у входа в шатёр встречи, чтобы она была принята Вечным. 4Пусть жертвующий положит руки на голову жертвы всесожжения, и она будет принята от его лица, чтобы очистить его от грехов. 5Пусть он заколет молодого быка перед Вечным, а сыновья Хоруна, священнослужители, принесут кровь и окропят со всех сторон жертвенник, который находится у входа в шатёр встречи. 6Пусть жертвующий снимет шкуру с туши жертвы всесожжения и разрежет её на куски. 7Сыновья священнослужителя Хоруна разложат дрова и разведут на жертвеннике огонь. 8Затем священнослужители, сыновья Хоруна, разложат куски вместе с головой и жиром животного на жертвеннике, на горящих дровах. 9Пусть жертвующий вымоет требуху и ноги жертвы, а священнослужитель сожжёт их на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному.

10Если приношение – это всесожжение из мелкого скота, из овец или из коз, то пусть жертвующий принесёт в жертву самца без изъяна. 11Пусть он заколет его с северной стороны жертвенника перед Вечным, а священнослужители, сыновья Хоруна, окропят кровью самца жертвенник со всех сторон. 12Пусть жертвующий разрежет тушу на куски, а священнослужитель разложит их вместе с головой и жиром на горящих дровах жертвенника. 13Пусть он вымоет требуху и ноги жертвы, а священнослужитель принесёт их и сожжёт на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному.

14Если приношение Вечному – это всесожжение из птиц, то пусть жертвующий принесёт в жертву горлицу или молодого голубя. 15Пусть священнослужитель принесёт птицу к жертвеннику, свернёт ей голову и сожжёт её на жертвеннике; кровь надо выцедить в стороне от жертвенника. 16Пусть он удалит зоб и перья и бросит их к восточной стороне жертвенника, туда, где пепел. 17Взяв птицу за крылья, пусть он вскроет её, но не до конца, а потом сожжёт на горящих дровах жертвенника. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному».

Tagalog Contemporary Bible

Leviticus 1:1-17

Ang Handog na Sinusunog

1-2Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa Toldang Tipanan.1:1-2 Toldang Tipanan: na tinatawag din na Toldang Sambahan. Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel:

Kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa, o kambing. 3Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng Toldang Tipanan, para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. 4Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog niya, at itoʼy tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan.1:4 matubos … kasalanan: o, ang kanyang kasalanan ay mawala. 5Pagkatapos, kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon. At ang dugo nitoʼy iwiwisik sa paligid ng altar, sa bandang pintuan ng Toldang Tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. 6Pagkatapos mabalatan at hiwa-hiwain ng naghahandog ang baka, 7ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng panggatong na inayos ng mabuti. 8At ilalagay nila nang maayos sa apoy ang mga hiniwang karne, pati ang ulo at taba. 9Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga lamang-loob, ang mga hita at pagkatapos, susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy1:9 handog … apoy: Hindi malinaw ang ibig sabihin ng salitang Hebreo nito. Pero ayon sa gamit nito sa Lumang Tipan, itoʼy tawag sa ibaʼt ibang klase ng mga handog. Tinatawag din itong “pagkain ng Dios” sa Lev. 21:6, 21; Bil. 28:2. ay makalulugod sa Panginoon.

10Kapag tupa o kambing ang iaalay ng tao bilang handog na sinusunog, kailangan ding lalaki at walang kapintasan. 11Kakatayin niya ito sa presensya ng Panginoon doon sa gawing hilaga ng altar. At ang dugo nitoʼy iwiwisik sa paligid ng altar ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. 12At pagkatapos na hiwa-hiwain ito ng naghahandog, ilalagay ito nang maayos ng pari sa apoy pati na ang ulo at taba. 13Pagkatapos, huhugasan ng naghahandog ang mga lamang-loob at mga paa, at saka ibibigay sa pari para sunugin sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon.

14Kapag ibon ang iaalay ng isang tao bilang handog na sinusunog para sa Panginoon, kinakailangang kalapati o batu-bato.1:14 batu-bato: sa Ingles, “wild pigeon.” 15Itoʼy dadalhin ng pari sa altar, pipilipitin niya ang leeg hanggang sa maputol at patutuluin ang dugo sa paligid ng altar. Ang ulo nito ay susunugin doon sa altar. 16Pagkatapos, aalisin niya ang butsi at bituka1:16 butsi at bituka: o, balahibo; o, pakpak. nito, at ihahagis sa gawing silangan ng altar sa pinaglalagyan ng abo. 17At pagkatapos, bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng mga pakpak nito, pero hindi niya paghihiwalayin, at saka niya susunugin ang ibon doon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon.