Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Кол 3

Наставления относительно новой жизни

1Итак, если вы были воскрешены с Масехом, то стремитесь к небесному, туда, где Масех сидит по правую руку от Всевышнего[a]. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша новая жизнь сокрыта вместе с Масехом во Всевышнем. Ваша жизнь – Масех, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.

Поэтому умертвите в себе всё, что ещё принадлежит к греховной природе: разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность (которая есть то же самое, что идолопоклонство). Всё это вызывает гнев Всевышнего на тех, кто Ему непослушен. Когда-то вы тоже жили всем этим, но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. Не лгите друг другу, ведь вы уже «сняли с себя», как одежду, ваш прежний образ жизни. 10 Вы «оделись» в новую природу, обновлённую истинным знанием и являющуюся образом Самого Создателя. 11 И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа[b], ни раба, ни свободного, но всё и во всём Масех.

12 Поэтому как избранные Всевышнего, Его святой и любимый народ, «оденьтесь» в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. 13 Будьте снисходительны друг ко другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Повелитель вас простил. 14 И ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет всё в одно совершенное единство.

15 Пусть вашими сердцами руководит мир, который даёт Масех, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. 16 Пусть в вас живёт учение Масеха во всём его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Всевышнему песни из Забура, хвалебные и духовные песнопения. 17 Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте всё ради Повелителя Исо, благодаря через Него Небесного Отца.

Наставления о взаимоотношениях с окружающими

18 Жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать последовательницам Повелителя.

19 Мужья, любите ваших жён и не будьте к ним суровы.

20 Дети, будьте послушны вашим родителям во всём, потому что это приятно Повелителю.

21 Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались.

22 Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всём, делая это не напоказ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в благоговении перед Повелителем. 23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Повелителя, а не для людей, 24 зная, что в награду вам будет наследство от Него, потому что вы служите Повелителю Масеху. 25 А тот, кто причиняет зло, будет наказан; у Всевышнего нет предпочтения одних перед другими.

Footnotes

  1. Кол 3:1 См. Заб. 109:1.
  2. Кол 3:11 Скифы – имеются в виду все кочевые народы, проживавшие севернее или восточнее так называемого цивилизованного мира того времени. И значит здесь включены и предки многих народов Центральной Азии.

Słowo Życia

List św. Pawła do Kolosan 3

Zasady świętego życia

1Skoro razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, skupcie się na niebie, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Dla świata jesteście już bowiem martwi, a wasze prawdziwe życie jest życiem dla Boga i jest nierozerwalnie związane z Chrystusem. Gdy więc Chrystus, który jest waszym życiem, ukaże się w chwale całemu światu, wtedy również wy ukażecie się razem z Nim w Jego wspaniałej chwale.

Odrzućcie więc wszystko, co jest grzeszne i przyziemne: rozwiązłość seksualną, niemoralność, pożądanie, złe pragnienia oraz chciwość, która sprawia, że pieniądze zajmują miejsce należne Bogu. Z powodu takich grzechów ludzie zbuntowani przeciwko Bogu staną przed Jego sądem. A przecież i wy kiedyś tak żyliście! Teraz więc odrzućcie to wszystko: gniew, nienawiść, złość, obelgi i wulgarne słowa. Nie okłamujcie się nawzajem! Przecież zdarliście z siebie łachmany starej natury i jej czynów, 10 a ubraliście się we wspaniałą szatę nowej natury, nieustannie odnawiającej się na wzór Jezusa, który ją w was stworzył. 11 Teraz nie liczą się już podziały na pogan, Żydów, obrzezanych, nieobrzezanych, cudzoziemców, Scytów, niewolników i wolnych. Liczy się tylko Chrystus, a On mieszka w nas wszystkich.

12 Skoro Bóg wybrał was, przeznaczył do swojej służby i tak bardzo was ukochał, to również wy okazujcie innym serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. 13 Bądźcie dla siebie wyrozumiali i przebaczajcie innym ich winy. Jak Pan przebaczył wam, tak i wy postępujcie względem innych. 14 A we wszystkim, co czynicie, okazujcie miłość, bo ona utrzymuje nas w doskonałej harmonii. 15 Niech waszymi sercami kieruje pokój pochodzący od Chrystusa, bo jako członkowie kościoła, który jest Jego ciałem, zostaliście powołani do życia w pokoju. Bądźcie Mu za wszystko wdzięczni.

16 Niech słowa Chrystusa, wraz z ukrytym w nich bogactwem, wypełniają całe wasze życie i niech będą źródłem waszej mądrości. Korzystając z niej, pouczajcie się nawzajem i doradzajcie sobie, a z waszych serc niech płyną do Boga psalmy, hymny oraz inne duchowe pieśni. 17 Wszystko, cokolwiek mówicie albo robicie, czyńcie jako reprezentanci Jezusa, waszego Pana, wyrażając Bogu wdzięczność za to, czego dokonał Chrystus.

Zasady życia chrześcijańskiej rodziny

18 Żony, bądźcie uległe wobec swoich mężów, tak bowiem powinny postępować kobiety posłuszne Panu.

19 Mężowie, kochajcie swoje żony i nie sprawiajcie im przykrości.

20 Dzieci, zawsze słuchajcie rodziców, bo takie zachowanie podoba się Panu.

21 Ojcowie, nie drażnijcie dzieci, aby nie ogarnęło ich zniechęcenie.

22 Niewolnicy, zawsze bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, służąc nie tylko na pokaz, aby się przypodobać ludziom. Róbcie to szczerze—ze względu na Pana. 23 Każdą pracę wykonujcie z ochotą, jakbyście robili to dla Jezusa, a nie tylko dla ludzi. 24 Pamiętajcie, że to od Niego otrzymacie w nagrodę wspaniały dar. Służcie Mu więc jako swojemu prawdziwemu Panu, wiedząc, 25 że ten, kto popełnia zło, poniesie stosowną karę—niezależnie od tego, kim jest.