Есфирь 3 – CARST & NTLR

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Есфирь 3:1-15

План Амана погубить иудеев

1Спустя некоторое время царь Ксеркс возвысил агагитянина3:1 Агагитянин – существует мнение, что Аман был потомком царя Агага, древнего врага исроильтян (см. 1 Цар. 15:8-9, 32-33), но также возможно, что он был родом из провинции Агаг, или же агагитянин было титулом или прозвищем Амана. Амана, сына Аммедаты, возвеличив его и дав ему почётное место выше, чем у всех прочих своих сановников. 2Все царские чиновники у царских ворот преклоняли колени и воздавали Аману честь, потому что так постановил о нём царь. Но Мардохей не преклонял колен и не воздавал ему чести.

3Царские чиновники у царских ворот спрашивали Мардохея:

– Почему ты нарушаешь царское повеление?

4Они говорили ему так изо дня в день, но он их не слушал. Тогда они донесли об этом Аману, чтобы посмотреть: станет ли он терпеть поведение Мардохея3:4 Или: «останется ли поведение Мардохея неизменным». – ведь он рассказал им, что он иудей. 5Увидев, что Мардохей не преклоняет колен и не воздаёт ему чести, Аман исполнился ярости. 6Но, узнав из какого Мардохей народа, он не остановился на мысли убить лишь его одного. Вместо этого Аман стал искать способ погубить весь народ Мардохея – иудеев – по всему царству Ксеркса.

7На двенадцатом году правления царя Ксеркса, в первом месяце, в месяце нисане3:7 Известен также под названием «Авив». (в начале весны 474 г. до н. э), бросали перед Аманом «пур», что означает «жребий», чтобы выбрать день и месяц. И жребий пал на двенадцатый месяц, месяц адар (конец зимы 473 г. до н. э.).

8Аман сказал царю Ксерксу:

– Есть некий народ, разбросанный и рассеянный между народами во всех провинциях твоего царства; их законы отличаются от законов прочих людей, а законов царя они не соблюдают. Нельзя царю терпеть их. 9Если угодно царю, пусть выйдет указ, чтобы их погубить, а я отвешу триста шестьдесят тонн3:9 Букв.: «десять тысяч талантов». серебра в руки царских казначеев, чтобы они внесли его в царскую сокровищницу.

10Царь снял с пальца свой перстень и отдал агагитянину Аману, сыну Аммедаты, врагу иудеев.

11– И этот народ, и его серебро твои, – сказал царь Аману. – Делай с ними, что тебе угодно.

12На тринадцатый день первого месяца (17 апреля 474 г. до н. э) были призваны царские писари. Письменами каждой провинции и на языке каждого народа они записали все приказы Амана царским сатрапам3:12 Персидская империя была поделена на административные области (сатрапии), которыми управляли сатрапы – самый высокий ранг чиновников в империи. Сатрапии, в свою очередь, состояли из отдельных провинций., наместникам провинций и князьям различных народов. Они были написаны от имени самого царя Ксеркса и запечатаны его перстнем. 13Письма были разосланы через гонцов во все царские провинции с приказом погубить, уничтожить и искоренить всех иудеев – молодых и старых, женщин и маленьких детей – в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца адара (7 марта 473 г. до н. э.), и разграбить их имущество. 14Копию указа должны были дать как закон в каждой провинции и объявить во всеуслышание людям всякого народа, чтобы они были готовы к этому дню. 15По приказу царя гонцы поспешно отправились в путь, как только указ был оглашён в крепости Шушан. Царь и Аман сели пировать, а город Шушан был объят смятением.

Nouă Traducere În Limba Română

Estera 3:1-15

Conspirația antievreiască

1După aceste evenimente, împăratul Ahașveroș l‑a avansat în funcție pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul. El l‑a înălțat și a pus scaunul acestuia mai presus decât cel al tuturor demnitarilor care erau lângă el. 2Toți slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, îngenuncheau și se plecau înaintea lui Haman, căci așa le poruncise împăratul. Mardoheu însă nu îngenunchea și nu se pleca cu fața la pământ. 3Slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, i‑au zis lui Mardoheu: „De ce încalci porunca împăratului?“ 4Fiindcă ei îi spuneau zi de zi lucrul acesta, iar el nu asculta, l‑au înștiințat pe Haman, ca să vadă dacă atitudinea4 Sau: cuvintele. lui Mardoheu va fi îngăduită, căci acesta le spusese că este iudeu. 5Când Haman a văzut că Mardoheu nu îngenunchea și nu se pleca înaintea lui, s‑a umplut de mânie. 6A considerat prea puțin lucru să pună mâna numai pe Mardoheu și, pentru că‑l înștiințaseră despre poporul lui Mardoheu, Haman a plănuit nimicirea tuturor iudeilor, poporul lui Mardoheu, din toată împărăția lui Ahașveroș. 7În prima lună, adică în luna Nisan, în anul al doisprezecelea al împăratului Ahașveroș, au aruncat „Purul“, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până la7 LXX: și a căzut pe luna a douăsprezecea, adică luna Adar7, 13 Luna a douăsprezecea în calendarul babilonian, care corespunde lunilor februarie-martie..

8Atunci Haman i‑a zis împăratului Ahașveroș:

– Există un anumit popor care a fost împrăștiat și împărțit printre popoare, în toate provinciile împărăției tale, un popor ale cărui legi sunt diferite de ale tuturor popoarelor și nu împlinește legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să le dea pace! 9Dacă împăratul încuviințează, să se scrie atunci un decret prin care ei să fie nimiciți, iar eu voi cântări zece mii de talanți9 Aproximativ 300 t. de argint în mâinile celor ce fac lucrarea, ca să fie puși în vistieria împăratului.

10Împăratul și‑a scos inelul de pe deget și i l‑a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, dușmanul iudeilor.

11Împăratul i‑a zis lui Haman:

– Poți să‑ți păstrezi argintul! Iar în privința poporului, fă‑i așa cum crezi că este bine11 Lit.: fă‑i potrivit cu ceea ce este bine în ochii tăi.!

12Scribii împăratului au fost chemați în luna întâi, în ziua a treisprezecea, iar ei au scris tot ce le‑a poruncit Haman satrapilor împăratului, guvernatorilor puși peste fiecare provincie și conducătorilor fiecărui popor, fiecărei provincii în scrierea ei și fiecărui popor în limba lui. S‑a scris în numele împăratului Ahașveroș și s‑a pus apoi pecetea cu inelul împăratului. 13Scrisorile au fost trimise, prin curieri, spre toate provinciile împăratului și aveau în vedere atât nimicirea, uciderea și stârpirea tuturor iudeilor, tineri și bătrâni, copii și femei, într‑o singură zi, și anume în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică a lunii Adar, cât și prădarea bunurilor lor. 14Câte o copie a documentului a fost dată ca decret în fiecare provincie, anunțând fiecare popor să fie pregătit în vederea acestei zile. 15Curierii au plecat în mare grabă, după porunca împăratului. Decretul a fost dat și în citadela Susei. În timp ce împăratul și Haman s‑au așezat să bea, cei din cetatea Susa au rămas înmărmuriți.