Есфирь 10 – CARST & NTLR

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Есфирь 10:1-3

Величие Мардохея

1Царь Ксеркс наложил дань на всё царство до самых далёких его побережий. 2Все дела его власти и могущества и полный рассказ о величии Мардохея, которым наделил его царь, записаны в «Летописи царей Мидии и Персии». 3Иудей Мардохей был вторым после царя Ксеркса; он был велик среди иудеев, и множество соплеменников глубоко чтило его, потому что он трудился на благо своего народа и говорил ради благополучия всех иудеев.

Nouă Traducere În Limba Română

Estera 10:1-3

Epilog

1Împăratul Ahașveroș a rânduit un tribut asupra țării și asupra insulelor mării. 2Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui, precum și amănunte despre măreția lui Mardoheu, cel promovat de împărat, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor împăraților Mediei și Persiei“? 3Iudeul Mardoheu era al doilea în rang după împăratul Ahașveroș și era renumit printre iudei, fiind prețuit de mulțimea fraților săi, pentru că a căutat binele poporului său și a vorbit pentru pacea întregului său neam.