Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евр 8

Исо – Верховный Священнослужитель нового соглашения

1Главное из того, о чём мы вам говорим, – это то, что у нас есть такой Верховный Священнослужитель, Который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего[a], служитель в святилище, в истинном священном шатре[b], воздвигнутом не людьми, а Вечным.

Каждый верховный священнослужитель определён на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш Верховный Священнослужитель должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. Если бы Он был сейчас на земле, Он не был бы даже священнослужителем, потому что уже существуют священнослужители, приносящие жертвы в соответствии с Законом. Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Мусо, перед тем как строить священный шатёр, был предупреждён: «Смотри, – сказал Всевышний, – сделай всё точно по образцу, который был тебе показан на горе»[c]. Но сейчас Масеху поручено служение, которое намного превосходит служение земных священнослужителей, потому что Он – посредник лучшего священного соглашения Всевышнего с человеком, основанного на лучших обещаниях.

Если бы первое священное соглашение[d] было без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Всевышний, видя недостатки людей, говорит:

«Приближается время, – говорит Вечный, –
    когда Я заключу новое священное соглашение
    с народом Исроила и Иудеи.
Это соглашение будет не таким,
    какое Я заключил с их праотцами,
    когда Я за руку вывел их из Египта.
Тому соглашению они не были верны,
    и Я отвернулся от них, –
        говорит Вечный. –
10 Поэтому Я в будущем заключу с народом Исроила
    такое соглашение, – говорит Вечный. –
Законы Мои Я вложу в их разум
    и запишу в их сердцах.
Я буду их Богом,
    а они будут Моим народом.
11 И уже не будет друг учить друга,
    и брат – брата,
    говоря ему: “Познай Вечного”, –
потому что Меня будут знать все,
    от мала до велика.
12 Ведь Я прощу их беззакония
    и больше не вспомню их грехов»[e].

13 Он назвал это священное соглашение «новым» и тем самым показал, что первое священное соглашение устарело. А то, что устарело и обветшало, – скоро исчезнет.

Footnotes

  1. Евр 8:1 См. Заб. 109:1.
  2. Евр 8:2 Священный шатёр – шатёр, служивший походным святилищем исроильтянам во время их странствия по пустыне.
  3. Евр 8:5 Исх. 25:40.
  4. Евр 8:7 Первое священное соглашение – см. Исх. 19:3-8; Втор. 5.
  5. Евр 8:12 Иер. 31:31-34.

Słowo Życia

List do Hebrajczyków 8

Kapłan nowego przymierza

1Można więc powiedzieć, że mamy najwyższego kapłana, który jest w niebie i zasiada po prawej stronie Boga. Jego służba odbywa się w niebiańskiej świątyni—jedynej prawdziwej, zbudowanej nie przez ludzi, ale przez samego Pana.

Do zadań każdego najwyższego kapłana należy składanie darów i ofiar. Dlatego również Chrystus musiał złożyć swoją ofiarę. Gdyby pełnił służbę na ziemi, nie mógłby być kapłanem. Tu bowiem składaniem ofiar zajmują się ci, którzy zostali do tego powołani zgodnie z Prawem Mojżesza. Oni jednak służą w świątyni, która jest tylko niedokładną kopią tej prawdziwej w niebie. To o niej mówił Bóg, gdy nakazał Mojżeszowi zbudować świątynię:

„Staraj się zrobić wszystko według wzoru,
    jaki zobaczyłeś na górze Synaj”.

Chrystusowi została jednak powierzona o wiele ważniejsza służba. Jest On bowiem pośrednikiem o wiele ważniejszego przymierza, opartego na obietnicach samego Boga! Gdyby pierwsze przymierze było doskonałe, nie byłoby przecież potrzeby zawierania nowego. Sam Bóg, wykazując niedoskonałość poprzedniego przymierza, powiedział jednak:

„Nadchodzi dzień—mówi Pan
    —gdy zawrę nowe przymierze
    z mieszkańcami Izraela i Judy.
Będzie to przymierze inne od tego,
    które zawarłem z ich przodkami,
    biorąc ich za rękę i wyprowadzając z Egiptu.
Nie dotrzymali oni warunków tamtego przymierza,
    więc i Ja się od nich odwróciłem—mówi Pan.
10 Wkrótce jednak—mówi Pan
    —zawrę z ludem Izraela nowe przymierze.
Moje prawa włożę w ich umysły
    i zapiszę je w ich sercach.
Wtedy będę ich Bogiem, a oni moim ludem.
11 I nikt nie będzie musiał nikogo uczyć, mówiąc:
    ‚Powinieneś poznać Pana’
—bo wszyscy będą Mnie znać,
    zarówno mali, jak i wielcy.
12 Wówczas przebaczę im ich złe czyny
    i nigdy nie będę pamiętał o ich grzechach”.

13 Bóg, mówiąc o nowym przymierzu, uznał poprzednie przymierze za przestarzałe. A to, co stare i nieaktualne, jest już niepotrzebne.