Аюб 42 – CARST & NTLR

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Аюб 42:1-17

Раскаяние Аюба

1Тогда Аюб ответил Вечному:

2– Я знаю: Ты можешь всё,

и невозможно противиться Тебе.

3Ты спросил:

«Кто этот невежда, омрачающий Мой замысел?»

Да, я говорил о том, чего не понимал,

о делах для меня чудесных, которых я не знал.

4Ты сказал:

«Внимай Мне, и Я буду говорить;

Я буду спрашивать, а ты отвечай».

5Я только слышал о Тебе,

а теперь мои глаза видят Тебя.

6Поэтому я отступаю

и раскаиваюсь в прахе и пепле.

Эпилог

7Сказав это Аюбу, Вечный обратился к Елифазу из Темана:

– Я разгневан на тебя и на двух твоих друзей за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как Мой раб Аюб. 8Поэтому возьмите семь молодых быков и семь баранов, пойдите к Моему рабу Аюбу и принесите за себя жертву всесожжения. Мой раб Аюб помолится за вас, и Я приму его молитву и не поступлю с вами по вашей глупости. Вы говорили обо Мне не так верно, как Мой раб Аюб.

9Елифаз из Темана, Билдад из Шуаха и Цофар из Наамы сделали, как велел им Вечный. И Вечный принял молитву Аюба.

10После того как Аюб помолился за своих друзей, Вечный вернул ему благополучие и дал ему вдвое больше того, что было у него прежде. 11Все его братья и сёстры и все, кто знал его прежде, пришли и ели с ним у него в доме. Они жалели и утешали его за все испытания, которые послал ему Вечный. Каждый из них дал ему по мере серебра42:11 Букв.: «по кесите». Кесита – древняя денежная единица, вес и достоинство которой неизвестны. Довольно большой участок земли можно было купить за 100 кесит (см. Нач. 33:19). и по золотому кольцу.

12А Вечный благословил последующие дни Аюба больше, нежели прежние. У него теперь было тринадцать тысяч овец, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. 13Ещё у него было семеро сыновей и три дочери. 14Первую он назвал Иемима, вторую Кеция, а третью Керен-Гаппух42:14 Иемима, Кеция и Керен-Гаппух – эти имена, переводимые как «голубка», «цветок корицы» и «рожок для косметики», отражают внешние и душевные достоинства дочерей Аюба.. 15Нигде на земле не было женщин столь прекрасных, как дочери Аюба. Их отец дал им наследство наравне с братьями.

16После этого Аюб прожил ещё сто сорок лет. Он видел своих потомков до четвёртого поколения. 17И умер он в старости, насытившись жизнью.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 42:1-17

Răspunsul lui Iov

1Atunci Iov I‑a răspuns Domnului și a zis:

2„Știu că Tu poți face orice lucru

și că nimic nu‑Ți poate împiedica planurile.

3Tu ai întrebat: «Cine este cel ce‑Mi întunecă sfatul,

vorbind fără să cunoască?»

Într-adevăr, am spus lucruri pe care nu le‑am înțeles,

lucruri prea minunate pentru mine,

pe care nu le‑am cunoscut.

4Tu ai zis: «Ascultă și voi vorbi!

Te voi întreba și Mă vei învăța.»

5Urechea mea a auzit despre Tine,

dar acum ochiul meu Te‑a văzut.

6De aceea disprețuiesc

și mă pocăiesc în țărână și cenușă.“

Epilog

7După ce Domnul i‑a spus aceste cuvinte lui Iov, Domnul i‑a zis lui Elifaz temanitul: „Mânia Mea s‑a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, căci nu ați vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov. 8De aceea, ia acum șapte tauri și șapte berbeci, duceți‑vă la robul Meu Iov și aduceți o ardere‑de‑tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi și Eu voi primi rugăciunea lui și nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n‑ați vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov.“ 9Astfel, Elifaz temanitul, Bildad șuhitul și Țofar naamatitul au făcut ceea ce le‑a zis Domnul. Și Domnul i‑a înălțat fața lui Iov.

10După ce s‑a rugat Iov pentru prietenii săi, Domnul i‑a redat bunăstarea; i‑a dat de două ori mai mult decât a avut înainte. 11Toți frații și surorile sale și oricine l‑a cunoscut înainte au venit și au mâncat cu el în casa lui. L‑au compătimit și l‑au mângâiat pentru tot necazul pe care l‑a adus Domnul asupra lui. Fiecare i‑a dat câte un chesita11 Unitate de măsură arhaică având origine și greutate necunoscute. și câte un inel de aur. 12Domnul a binecuvântat sfârșitul vieții lui Iov mai mult decât începutul acesteia. El a avut paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de boi și o mie de măgari. 13A avut șapte fii și trei fiice. 14Celei dintâi i‑a pus numele Iemima, celei de‑a doua Cheția și celei de‑a treia Cheren-Hapuch. 15În toată țara nu erau femei atât de frumoase ca fiicele lui Iov. Tatăl lor le‑a dat o moștenire în mijlocul fraților lor. 16Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani. El i‑a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la a patra generație. 17Iov a murit bătrân și sătul de zile.