Аггей 1 – CARST & NTLR

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Аггей 1:1-15

Повеление Вечного о восстановлении храма

1На втором году правления царя Дария1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э., в первый день шестого месяца (29 августа 520 г. до н. э.), Зоровавелю, сыну Шеалтиила, наместнику Иудеи, и Иешуа, сыну Иехоцадака, главному священнослужителю, было слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. через пророка Аггея:

2– Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Этот народ говорит: «Ещё не настало время строить дом Вечного».

3И было слово Вечного через пророка Аггея:

4– А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах?

5Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 6Вы посеяли много, а собрали мало. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьёте, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелёк.

7Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 8Поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет Мне угоден, и Я прославлюсь, – говорит Вечный. – 9Вы ждали многого, но получилось мало. А то, что вы принесли домой, Я развеял. За что? – возвещает Вечный, Повелитель Сил. – За Мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своём доме. 10Поэтому небо над вами удержало росу, а земля удержала свой урожай. 11Я наслал засуху на поля и нагорья, на зерно, молодое вино и масло, на произведения земли, на людей, на скот и на труд ваших рук.

12И Зоровавель, сын Шеалтиила, с главным священнослужителем Иешуа, сыном Иехоцадака, и со всем остальным народом послушались голоса Вечного, их Бога, и слов пророка Аггея, потому что его послал Вечный, их Бог. И народ устрашился Вечного.

13Аггей, вестник Вечного, передал народу весть от Вечного:

– Я с вами, – возвещает Вечный.

14И Вечный пробудил дух наместника Иудеи Зоровавеля, сына Шеалтиила, дух главного священнослужителя Иешуа, сына Иехоцадака, и дух всего остального народа. Они пришли и начали трудиться в храме Вечного, Повелителя Сил, их Бога, 15в двадцать четвёртый день шестого месяца второго года правления царя Дария (21 сентября 520 г. до н. э.).

Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1:1-15

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al împăratului Darius, în prima zi a lunii a șasea1 29 august 520 î.Cr., Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, zicând:

2„Așa vorbește Domnul Oștirilor2 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers [peste tot în carte].: «Poporul acesta zice: ‘N‑a venit încă vremea pentru rezidirea Casei Domnului.’»“

3Apoi Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai, zicând: 4„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

5Acum, așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 6Ați semănat mult, dar ați adunat puțin! Mâncați, dar tot nu vă săturați! Beți, dar tot nu vă potoliți setea! Vă îmbrăcați, dar tot nu vă este cald, iar plata pe care o câștigați o puneți într‑o pungă spartă!“

7Așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 8Urcați‑vă pe munte, aduceți lemne și rezidiți Casa, ca astfel Eu să‑Mi găsesc plăcerea în ea și să fiu onorat, zice Domnul. 9V‑ați așteptat la mult, dar iată că ați adunat puțin, iar când ați adus recolta acasă, am spulberat‑o. De ce? zice Domnul Oștirilor. Deoarece Casa Mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui! 10De aceea cerurile nu v‑au mai dat roua, iar pământul nu și‑a mai dat recolta! 11Am chemat seceta peste țară, peste munți și peste grâne, peste must, peste ulei și peste ceea ce rodește pământul, peste oameni, peste animale și peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12Atunci Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și întreaga rămășiță a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, și de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Și poporul s‑a temut de Domnul.

13Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi“, zice Domnul. 14Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Ei au venit și au lucrat la Casa Domnului Oștirilor, Dumnezeul lor, 15în a douăzeci și patra zi a lunii a șasea, în al doilea an15 21 septembrie 520 î.Cr. al împăratului Darius.