Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Лет 15

Аса обновляет священное соглашение с Аллахом

1Дух Аллаха сошёл на Азарию, сына Одеда. Он вышел навстречу Асе и сказал ему:

– Послушайте меня, Аса и весь дом Иуды и Вениамина! Вечный с вами, когда вы с Ним. Если вы будете искать Его, то Он откроется вам, но если оставите Его, Он оставит вас. Долгое время Исраил оставался без истинного Бога, без священнослужителя, который бы учил, и без Закона. Но в беде исраильтяне обратились к Вечному, Богу Исраила, стали искать Его, и Он открылся им. Никто в те дни не мог спокойно путешествовать, потому что во всех странах были смутные времена. Род уничтожал род, и город шёл на город, потому что всевозможные беды от Аллаха повергали их в смятение.[a] А вы будьте тверды и не опускайте рук, потому что ваш труд будет вознаграждён.

Услышав это пророчество Азарии, сына пророка Одеда, Аса собрался с духом. Он убрал ненавистных идолов из всех земель Иуды и Вениамина и из городов, которые он взял в нагорьях Ефраима. Он восстановил жертвенник Вечного, который находился перед притвором храма Вечного.

Затем он собрал всех из родов Иуды и Вениамина, вместе с переселенцами из земель Ефраима, Манассы и Шимона, которые поселились у них. К нему перешло множество народа из Исраила, когда они увидели, что с ним Вечный, его Бог.

10 Они собрались в Иерусалиме в третьем месяце (в конце весны) пятнадцатого года правления Асы. 11 В то время они принесли в жертву Вечному семьсот голов крупного скота и семь тысяч голов мелкого скота из добычи, которую они взяли. 12 Они вступили в соглашение, чтобы всем сердцем и всей душой искать Вечного, Бога своих предков. 13 Все, кто не искал Вечного, Бога Исраила, должны были быть преданы смерти, будь то мужчина или женщина. 14 Исраильтяне громким голосом поклялись Вечному под восклицания, под звуки труб и рогов. 15 Все люди Иудеи радовались клятве, потому что они дали её от всего сердца. Они ревностно искали Аллаха, и Он открылся им. Вечный даровал им мир со всех сторон.

16 Ещё царь Аса лишил мать своего отца, Мааху, положения царицы-матери, потому что она сделала ужасный столб Ашеры. Аса срубил столб, поломал его и сжёг в долине Кедрон. 17 Хотя он не убрал из Исраила святилищ на возвышенностях, сердце Асы было всецело предано Вечному всю его жизнь. 18 Он принёс в храм Аллаха серебро, золото и утварь, которые посвятили он сам и его отец.

19 До тридцать пятого года правления Асы не было войны.

Footnotes

  1. 15:6 См. книгу Судей, где описаны эти смутные времена.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 15

Reforma lui Asa

1Azaria, fiul lui Oded, peste care era Duhul lui Dumnezeu, a ieşit în întâmpinarea lui Asa şi i-a zis: „Asa, tot Iuda şi Beniamin, ascultaţi-mă! Domnul este cu voi atunci când şi voi sunteţi cu El. Dacă-L veţi căuta, El Se va lăsa găsit de voi, dar dacă-L părăsiţi şi El vă va părăsi. Multe zile Israel a fost fără Dumnezeul adevărat, fără preot care să-l înveţe şi fără Lege. Atunci, în strâmtorarea lor, s-au întors la Domnul, Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi El S-a lăsat găsit. În vremurile acelea, nu era pace nici la plecare nici la sosire, căci erau tulburări printre toţi locuitorii ţărilor. Un neam era zdrobit de un alt neam şi o cetate de o altă cetate, căci Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de necazuri. Voi însă fiţi tari şi nu vă odihniţi mâinile, căci există o răsplată pentru munca voastră.“

Când a auzit aceste cuvinte şi această profeţie a lui Azaria, fiul[a] profetului Oded, Asa s-a îmbărbătat şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda, a lui Beniamin şi din cetăţile pe care le cuceriseră în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a înnoit altarul Domnului care se afla înaintea porticului de la Casa Domnului. I-a adunat pe toţi cei din Iuda şi din Beniamin, precum şi pe străinii care erau printre ei, veniţi din Efraim, din Manase şi din Simeon, căci mulţi din Israel i se alăturaseră când au văzut că Domnul, Dumnezeul lui, este cu el. 10 S-au strâns cu toţii la Ierusalim, în luna a treia a celui de-al cincisprezecelea an al domniei lui Asa. 11 În ziua aceea au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră – şapte sute de boi şi şapte mii de oi. 12 Ei au încheiat un legământ potrivit căruia Îl vor căuta pe Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor, din toată inima şi din tot sufletul lor. 13 Oricine nu-L căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, trebuia să fie omorât, fie că era mic sau mare, bărbat sau femeie. 14 Au făcut un jurământ Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi în sunet de trâmbiţă şi de corn. 15 Toţi cei din Iuda s-au bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor. Ei L-au căutat pe Domnul cu toată pasiunea, iar El S-a lăsat găsit de ei. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.

16 De asemenea, regele Asa n-a mai lăsat-o nici chiar pe bunica[b] sa, Maaca, să fie regină, pentru că aceasta făcuse un idol hidos al Aşerei[c]. Asa i-a tăiat idolul hidos, l-a sfărâmat şi l-a ars lângă uedul[d] Chidron. 17 Dar înălţimile nu au fost îndepărtate din Israel, deşi inima lui Asa a fost devotată Domnului în tot timpul vieţii lui. 18 El a adus în Casa lui Dumnezeu lucrurile pe care el şi tatăl său le închinaseră Domnului: argintul, aurul şi vasele. 19 Şi nu a mai avut loc nici un război până în al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.[e]

Footnotes

  1. 2 Cronici 15:8 LXX, VUL, Siriacă (vezi şi v. 1); TM nu conţine: Azaria, fiul
  2. 2 Cronici 15:16 Lit.: mama
  3. 2 Cronici 15:16 Zeiţa canaanită a mării (soţia lui El, zeul suprem), adesea confundată cu Aştoret (gr.: Astarte); peste tot în carte
  4. 2 Cronici 15:16 Vale din ţinuturile aride care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar
  5. 2 Cronici 15:19 Probabil din prada de război pe care Abia o luase de la Ieroboam (vezi 2 Cron. 13) iar Asa de la cuşitul Zerah (2 Cron. 14:8-15).