Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Наум 1

1Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума из Елкоша.

Гнев Вечного против Ниневии

Вечный[a] – ревнивый и мстительный Бог;
    Вечный мстительный и гневливый.
Вечный мстит Своим врагам
    и помнит зло недругов Своих.
Вечный долготерпелив и велик в Своём могуществе;
    Вечный не оставит виновных без наказания.
Его шествие – в буре и вихре,
    облака – пыль от Его ног.
Он приказывает морю, и оно высыхает,
    рекам – и они иссякают.
Богатые пастбища Башана и Кармила увядают,
    блекнут цветы на Ливане.[b]
Сотрясаются перед Ним горы,
    и тают холмы.
Земля трепещет перед Его лицом,
    трепещет мир и всё живущее в нём.
Кто устоит перед Его негодованием?
    И кто сможет выдержать Его пылающий гнев?
Подобно огню разливается Его гнев,
    скалы рассыпаются перед Ним.

Вечный благ,
    Он – убежище в дни бедствий.
Он заботится о тех, кто Ему доверяет,
    но всепотопляющим наводнением
Он разрушит Ниневию до основания;
    мрак настигнет Его врагов.

Что бы они ни замышляли против Вечного,[c]
    Он истребит их до конца,
    и бедствие уже не повторится.
10 Они запутаются в терновнике
    и будут пьяны от вина;
    они будут уничтожены, как сухое жнивьё.
11 Из тебя, Ниневия, вышел тот,
    кто замышляет злое против Вечного,
    кто советует беззаконное.

12 Так говорит Вечный:

– Хотя они сильны и многочисленны,
    они будут уничтожены и исчезнут,
а тебя, Иудея, раньше Я отягощал,
    но впредь уже не стану.
13 И теперь Я сокрушу их ярмо, что на твоей шее,
    и разорву твои оковы.

14 Вечный дал следующее повеление о тебе, Ниневия:

– Не станет у тебя потомков,
    носящих твоё имя.
Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы,
    что находятся в храмах твоих богов.
Я приготовлю тебе могилу,
    потому что ты проклята.

15 Смотри, идёт по горам гонец, несущий радостную весть,
    провозглашающий мир!
Отмечай свои праздники, Иудея,
    исполняй свои обещания.
Не вторгнется больше беззаконный в твои владения,
    потому что будет полностью уничтожен.

Footnotes

  1. 1:2 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. 1:4 Башан   , Кармил   , Ливан   – эти земли славились своим плодородием.
  3. 1:9 Или: «Что они замышляют против Вечного?»

Bibelen på hverdagsdansk

Nahum 1

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

Herren er en nidkær Gud,
    som straffer fjendens ondskab.
Han er ikke bange for at vise sin vrede
    og afsige en hård dom over sine modstandere.
Der skal meget til, før han bliver vred,
    men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.
Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,
    stormskyerne er som støv fra hans fødder.
Når han truer ad havet, tørrer det ud,
    han tørlægger alle floder.
Bashans og Karmels frodige marker svides af,
    og blomsterne visner i Libanons bjerge.
Når Herren rykker frem, skælver bjergene,
    og højene dukker sig,
hele jorden bæver,
    og alle dens indbyggere gyser.
Hvem kan holde stand mod hans vrede?
    Hvem kan standse hans harme?
Hans glødende vrede vælder frem som ild.
    Selv bjergene splintres i småstykker.

Men Herren er god mod dem, der søger ham,
    han værner dem mod deres fjender.
Han beskytter alle,
    der søger ly hos ham.
Men de, der sætter sig op imod ham,
    skyller han bort som med en flodbølge,
han driver sine fjender ind i dødens mørke.
    Tvivler I på Herrens magt?[a]
Han vil gøre fuldstændig ende på dem,
    så I ikke kommer i samme nødsituation igen.
10 De er som et sammenfiltret tjørnekrat,
    som drankere, der kun tænker på deres vin.
De bliver fuldstændigt tilintetgjort
    som en stubmark, der brændes af.
11 Fra dig, Nineve,[b] kom der en,
    der satte sig op mod Herren selv.
Han havde lagt onde planer,
12     men Herren siger til Juda:
„Selv om de har en stor og stærk hær,
    vil de blive klippet som får,
    og gå helt til grunde.
Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,
    men det gør jeg ikke igen.
13 Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,
    og sprænge de lænker, I sidder i.”
14 Og til Nineves konge siger Herren:
„Din kongeslægt skal uddø.
    Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.
Jeg gør graven klar til dig,
    for du er ikke bedre værd.”

Footnotes

  1. 1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.
  2. 1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem.