Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иеш 4

1Когда весь народ переправился через Иордан, Вечный сказал Иешуа:

– Выберите из народа двенадцать человек, по одному из каждого рода, и велите им взять двенадцать камней из середины Иордана, оттуда, где стояли священнослужители, и унести с собой. Пусть положат их там, где вы остановитесь сегодня вечером на ночлег.

Иешуа позвал двенадцать человек, которых он назначил из исраильтян, по одному из каждого рода, и сказал им:

– Пройдите перед сундуком Вечного, вашего Бога, на середину Иордана. Пусть каждый из вас возьмёт на плечи по одному камню, по числу родов исраильтян. Они будут служить вам памятным знаком. В будущем, когда ваши дети спросят вас: «Что значат эти камни?» – скажите им, что воды реки иссякли перед сундуком соглашения, когда его переправляли через Иордан. Эти камни будут у народа Исраила памятным знаком навеки.

И исраильтяне сделали так, как велел им Иешуа. Они взяли из середины Иордана двенадцать камней, по числу родов исраильтян, как Вечный сказал Иешуа. Они принесли их с собой в лагерь, где и положили. (Иешуа поставил также двенадцать камней в середине Иордана, где стояли священнослужители, которые несли сундук соглашения. Эти камни там и до сих пор.)

10 А священнослужители, которые несли сундук, стояли в середине Иордана, пока не исполнилось всё, что Вечный повелел Иешуа сказать народу, как и Муса велел Иешуа. Народ же поспешно переходил реку, 11 и как только все переправились, священнослужители, идущие перед народом, перенесли сундук Вечного. 12 Вооружённые люди из родов Рувима, Гада и половины рода Манассы переправились перед исраильтянами, как когда-то ранее велел им Муса. 13 Около сорока тысяч вооружённых для битвы людей переправилось перед Вечным на равнины Иерихона, чтобы воевать.

14 В тот день Вечный возвысил Иешуа в глазах всего Исраила, и они чтили его во все дни его жизни, как чтили Мусу.

15 Вечный сказал Иешуа:

16 – Вели священнослужителям, которые несут сундук соглашения, выйти из Иордана.

17 Иешуа велел священнослужителям:

– Выйдите из Иордана!

18 Когда священнослужители, которые несли сундук соглашения, вышли из Иордана и стопы их коснулись суши, вода Иордана вернулась на своё место и потекла, затопляя берега как прежде.

19 В десятый день первого месяца (ранней весной) народ перешёл Иордан и разбил лагерь в Гилгале на восточной стороне Иерихона. 20 И Иешуа поставил в Гилгале двенадцать камней, которые они взяли из Иордана. 21 Он сказал исраильтянам:

– В будущем, когда ваши дети станут спрашивать своих отцов: «Что означают эти камни?» – 22 скажите им: «Исраил посуху перешёл Иордан». 23 Ведь Вечный, ваш Бог, осушил перед вами Иордан, пока вы переправлялись. Вечный, ваш Бог, сделал с Иорданом то же, что Он сделал с Тростниковым морем, когда Он осушил его перед нами, чтобы мы переправились. 24 Он сделал это, чтобы все народы земли узнали, что рука Вечного сильна, и чтобы вы всегда боялись Вечного, вашего Бога.

Nya Levande Bibeln

Josua 4

Minnesmärket vid Jordan

1När allt folket hade kommit över floden sa Herren till Josua:

2-3 Säg till de tolv män, som utvalts från stammarna för sina särskilda uppdrag, att hämta var sin sten från den plats ute i floden där prästerna står för att resa ett monument av sten där ni slår läger i kväll.

Josua sammankallade då de tolv männen

och sa till dem att gå ut i floden precis där arken befann sig. Var och en av er ska hämta en sten och bära den på sina axlar. Tillsammans ska det alltså vara tolv stenar, en för varje stam.

Vi ska använda dem för att resa ett monument. När sedan era barn i framtiden frågar: 'Vad betyder detta minnesmärke?'

ska ni svara: 'Det är en påminnelse om hur vattnet i Jordan stannade upp, när arken bars över!' Detta monument ska vara en ständig påminnelse för Israel om detta underverk.''

Männen gjorde som Josua hade sagt till dem. De tog tolv stenar från flodens mitt - en sten för varje stam, precis som Herren hade sagt till Josua. De bar upp stenarna till lägerplatsen och byggde där ett monument.

Josua reste också ett monument av tolv stenar mitt ute i floden, just på den plats där prästerna stod, och det finns fortfarande kvar där.

10 Prästerna som bar arken stod kvar mitt ute i floden, tills alla de instruktioner som Josua fått av Herren genom Mose hade utförts. Under tiden hade alla hunnit vandra över floden,

11 och folket stod sedan och såg på när prästerna bar upp arken från floden.

12-13 Det var cirka 40.000 stridsberedda män som gick före folket, anförda av Rubens, Gads och halva Manasses stammar. Herrens armé tågade fram över slätterna mot Jeriko, på det sätt som Mose befallt.

14 Det var en fantastisk dag för Josua! Herren hade upphöjt honom inför allt folk i Israel. De höll honom lika högt som Mose, och de skulle komma att hysa djup respekt för honom under hela hans liv.

15-16 Det var nämligen Josua som Herren hade befallt att säga till prästerna som bar arken: Kom upp ur Jordan!

17 Josua gav alltså den ordern.

18 Och så snart prästerna kommit upp på stranden började vattnet forsa fram igen, och det steg tills det nått sin tidigare höga nivå, eftersom det var den tiden på året.

19 Detta under inträffade den tionde dagen i första månaden. På den dagen gick hela nationen över floden Jordan och slog läger i Gilgal öster om Jeriko,

20 och där restes de tolv stenarna från Jordan till ett monument.

21 Josua förklarade än en gång varför stenarna skulle finnas där: I framtiden, när era barn frågar varför de här stenarna finns här och vad som menas med dem,

22 då ska ni berätta för dem att de är en påminnelse om det märkliga undret när hela Israels folk gick över floden Jordan på torr mark!

23 Tala om för dem hur Herren, vår Gud, lät floden torka upp totalt inför våra ögon och lät den vara torr tills vi hade kommit över! Samma sak gjorde Herren för fyrtio år sedan vid Röda havet!

24 Han gjorde detta för att alla folk på jorden ska förstå att Herren är en mäktig Gud, och för att ni alla alltid ska tillbe honom.