Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иеш 4

1Когда весь народ переправился через Иордан, Вечный сказал Иешуа:

– Выберите из народа двенадцать человек, по одному из каждого рода, и велите им взять двенадцать камней из середины Иордана, оттуда, где стояли священнослужители, и унести с собой. Пусть положат их там, где вы остановитесь сегодня вечером на ночлег.

Иешуа позвал двенадцать человек, которых он назначил из исраильтян, по одному из каждого рода, и сказал им:

– Пройдите перед сундуком Вечного, вашего Бога, на середину Иордана. Пусть каждый из вас возьмёт на плечи по одному камню, по числу родов исраильтян. Они будут служить вам памятным знаком. В будущем, когда ваши дети спросят вас: «Что значат эти камни?» – скажите им, что воды реки иссякли перед сундуком соглашения, когда его переправляли через Иордан. Эти камни будут у народа Исраила памятным знаком навеки.

И исраильтяне сделали так, как велел им Иешуа. Они взяли из середины Иордана двенадцать камней, по числу родов исраильтян, как Вечный сказал Иешуа. Они принесли их с собой в лагерь, где и положили. (Иешуа поставил также двенадцать камней в середине Иордана, где стояли священнослужители, которые несли сундук соглашения. Эти камни там и до сих пор.)

10 А священнослужители, которые несли сундук, стояли в середине Иордана, пока не исполнилось всё, что Вечный повелел Иешуа сказать народу, как и Муса велел Иешуа. Народ же поспешно переходил реку, 11 и как только все переправились, священнослужители, идущие перед народом, перенесли сундук Вечного. 12 Вооружённые люди из родов Рувима, Гада и половины рода Манассы переправились перед исраильтянами, как когда-то ранее велел им Муса. 13 Около сорока тысяч вооружённых для битвы людей переправилось перед Вечным на равнины Иерихона, чтобы воевать.

14 В тот день Вечный возвысил Иешуа в глазах всего Исраила, и они чтили его во все дни его жизни, как чтили Мусу.

15 Вечный сказал Иешуа:

16 – Вели священнослужителям, которые несут сундук соглашения, выйти из Иордана.

17 Иешуа велел священнослужителям:

– Выйдите из Иордана!

18 Когда священнослужители, которые несли сундук соглашения, вышли из Иордана и стопы их коснулись суши, вода Иордана вернулась на своё место и потекла, затопляя берега как прежде.

19 В десятый день первого месяца (ранней весной) народ перешёл Иордан и разбил лагерь в Гилгале на восточной стороне Иерихона. 20 И Иешуа поставил в Гилгале двенадцать камней, которые они взяли из Иордана. 21 Он сказал исраильтянам:

– В будущем, когда ваши дети станут спрашивать своих отцов: «Что означают эти камни?» – 22 скажите им: «Исраил посуху перешёл Иордан». 23 Ведь Вечный, ваш Бог, осушил перед вами Иордан, пока вы переправлялись. Вечный, ваш Бог, сделал с Иорданом то же, что Он сделал с Тростниковым морем, когда Он осушил его перед нами, чтобы мы переправились. 24 Он сделал это, чтобы все народы земли узнали, что рука Вечного сильна, и чтобы вы всегда боялись Вечного, вашего Бога.

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 4

Mărturii pentru posteritate

1Întregul popor a traversat Iordanul. Domnul îi spusese lui Iosua: „Alege doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie, şi porunceşte-le să ia din mijlocul Iordanului, din locul unde vor sta picioarele preoţilor, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi şi să le aşezaţi în locul în care veţi înnopta.“

Iosua a chemat doisprezece bărbaţi, pe care i-a ales dintre israeliţi, câte un bărbat din fiecare seminţie, şi le-a zis: „Treceţi în faţa Chivotului Domnului, Dumnezeul vostru, în mijlocul Iordanului şi fiecare din voi să ridice pe umeri o piatră, câte una pentru fiecare seminţie din Israel. Acestea vor fi un semn în mijlocul vostru. Când fiii voştri vă vor întreba într-o zi despre semnificaţia acestor pietre, voi să le istorisiţi cum au fost despicate apele Iordanului înaintea Chivotului Legământului cu Domnul, atunci când acesta a traversat Iordanul. Aşadar, pietrele acestea să fie totdeauna o aducere-aminte pentru israeliţi.“

Israeliţii au făcut aşa cum le-a poruncit Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, aşa cum i-a spus Domnul lui Iosua, potrivit numărului seminţiilor lui Israel, le-au dus în locul în care urmau să înnopteze şi le-au aşezat acolo. Iosua a ridicat şi el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, pe locul unde au stat picioarele preoţilor care au dus Chivotul Legământului. Ele se mai află acolo şi astăzi.

10 Preoţii care duceau Chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la împlinirea celor poruncite lui Iosua de către Domnul, pentru popor, potrivit cu tot ceea ce i-a poruncit Moise lui Iosua. Şi poporul s-a grăbit să traverseze. 11 După ce a traversat tot poporul, Chivotul Domnului şi preoţii au trecut înaintea poporului. 12 Urmaşii lui Ruben, ai lui Gad şi ai jumătăţii seminţiei lui Manase au traversat şi ei, pregătiţi pentru luptă, în faţa israeliţilor, aşa cum le spusese Moise. 13 Aproape patruzeci de mii de bărbaţi înarmaţi au trecut, gata de luptă, înaintea Domnului în câmpiile Ierihonului.

14 În ziua aceea Domnul l-a înălţat pe Iosua în ochii întregului Israel, şi toţi israeliţii s-au temut de el în toate zilele vieţii lui, tot aşa cum se temuseră şi de Moise.

15 Atunci Domnul i-a spus lui Iosua: 16 „Porunceşte-le preoţilor care duc Chivotul Mărturiei să iasă din Iordan.“

17 „Ieşiţi din Iordan!“ le-a poruncit Iosua preoţilor.

18 Şi preoţii care duceau Chivotul Legământului cu Domnul au ieşit din mijlocul Iordanului. În momentul în care picioarele lor au atins malul, apele Iordanului s-au reîntors în albia lor, inundând din nou ambele maluri ale Iordanului.

19 Poporul a ieşit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi şi şi-a aşezat tabăra la Ghilgal, în partea de răsărit a Ierihonului. 20 Cele douăsprezece pietre luate din Iordan au fost aşezate de către Iosua la Ghilgal. 21 El le-a zis israeliţilor: „Când urmaşii voştri îşi vor întreba părinţii într-o zi, spunând: «Ce semnificaţie au pietrele acestea?», 22 voi să-i învăţaţi şi să le spuneţi: «Israel a traversat Iordanul acesta ca pe pământ uscat.» 23 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat apele Iordanului înaintea voastră ca să-l puteţi traversa, la fel cum Domnul, Dumnezeul vostru, făcuse la Marea Roşie[a], când a secat-o înaintea noastră până am traversat-o. 24 Astfel toate popoarele pământului vor cunoaşte că mâna Domnului este puternică, iar voi vă veţi teme de Domnul, Dumnezeul vostru, în toate zilele vieţii voastre.“

Footnotes

  1. Iosua 4:23 Vezi nota de la 2:10