Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 26

Ответ Аюба

1Тогда Аюб ответил:

– О, как бессильному ты помог!
    Как дух слабого поддержал!
Как посоветовал ты немудрому!
    И как во всей полноте явил знание!
Кто помог тебе сказать эти слова?
    Чей дух говорил твоими устами?

Духов умерших охватила дрожь,
    трепещут подземные воды и их обитатели.
Мир мёртвых обнажён перед Аллахом,
    и покрова нет царству смерти.
Распростёр Он север над пустотой,
    ни на чём Он подвесил землю.
Заключает Он воду в тучи Свои,
    но тучи под её весом не рвутся.
Он закрывает престол Свой,
    застлав его облаком Своим.
10 Начертил Он горизонт над гладью вод,
    как границу света и тьмы.
11 Столпы небес дрожат,
    они в ужасе перед Его грозой.
12 Силой Своей Он волнует море,
    разумом Своим Он разит Рахава[a].
13 От Его дыхания ясны небеса,
    и скользящую змею пронзает Его рука.
14 И это лишь часть Его дел;
    только слабый шёпот о Нём мы слышим!
    А гром Его мощи кто уяснит?

Footnotes

  1. 26:12 Рахав   – мифическое морское чудовище, символизирующее силы зла и разрушения.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 26

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„Ce bine l-ai ajutat tu pe cel fără putere!
    Ce bine ai sprijinit tu braţul fără tărie!
Ce sfaturi bune ai dat tu celui lipsit de înţelepciune!
    Ce multă înţelegere i-ai arătat!
Cui i se datorează aceste cuvinte?
    A cui suflare a ieşit din tine?
Cei din tărâmul umbrelor tremură,
    cei de sub ape şi locuitorii lor.
Locuinţa Morţilor este goală înaintea lui Dumnezeu,
    iar Locul Nimicirii[a] nu este acoperit.
El întinde nordul asupra golului
    şi atârnă pământul pe nimic.
El leagă apele în nori groşi,
    iar norii nu se rup de greutatea lor.
El acoperă faţa tronului Său,
    întinzându-Şi norii peste el.
10 El a însemnat o boltă deasupra apelor,
    la marginea dintre lumină şi întuneric.
11 Stâlpii cerului se clatină
    şi se înspăimântă la mustrarea Sa.
12 Prin puterea Lui a potolit marea
    şi prin priceperea Lui l-a zdrobit pe Rahab[b].
13 Suflarea Lui înseninează cerul,
    mâna Lui străpunge şarpele fugar[c].
14 Acestea sunt doar marginile căilor Sale
    şi numai o adiere uşoară auzim de la El.
        Dar cine poate înţelege tunetul puterii Sale?“

Footnotes

  1. Iov 26:6 Ebr.: Abadon
  2. Iov 26:12 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul, în Is. 30:7 simbolizând Egiptul
  3. Iov 26:13 Probabil cu referire la Leviatan; vezi 3:8 şi Is. 27:1