Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 40

Юсуф толкует сны двух узников

1Некоторое время спустя виночерпий и пекарь египетского царя провинились перед своим господином, царём Египта. Фараон разгневался на двух своих приближённых, главного виночерпия и главного пекаря, и заключил их в темницу при доме начальника стражи, туда же, куда был заключён Юсуф. Начальник стражи поручил их Юсуфу, и тот прислуживал им.

Они пробыли в заточении некоторое время, и вот им обоим – виночерпию и пекарю египетского царя, которые сидели в темнице, – в одну и ту же ночь приснились сны, и каждый сон имел своё особое значение.

Придя к ним на следующее утро, Юсуф увидел, что они чем-то опечалены. Он спросил приближённых фараона, заключённых вместе с ним в доме его господина:

– Почему у вас сегодня такой печальный вид?

– Нам обоим приснились сны, – ответили они, – а истолковать их некому.

Юсуф сказал им:

– Разве толкование не от Всевышнего? Расскажите мне ваши сны.

Главный виночерпий рассказал Юсуфу свой сон:

– Я видел во сне виноградную лозу, 10 и на лозе были три ветви. Едва на ней показались почки, как она расцвела, и цветы сразу превратились в гроздья винограда. 11 У меня в руке была чаша фараона; я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.

12 – Вот что это значит, – сказал ему Юсуф. – Три ветви – это три дня. 13 Через три дня фараон возвысит тебя и возвратит на прежнее место, и ты подашь фараону его чашу, как в прежние времена, когда ты был его виночерпием. 14 Но в те добрые для тебя времена, молю тебя, вспомни обо мне и окажи мне милость: упомяни обо мне фараону, чтобы вызволить меня из темницы. 15 Меня ведь насильно увезли из земли евреев, и здесь я тоже не сделал ничего такого, чтобы сидеть в темнице.

16 Увидев, что Юсуф дал благоприятное истолкование, главный пекарь сказал Юсуфу:

– Мне тоже приснился сон: я держал на голове три корзины. 17 В верхней была всякая выпечка для фараона, но её клевали птицы прямо из корзины на моей голове.

18 – Вот что это значит, – сказал Юсуф. – Три корзины – это три дня. 19 Через три дня фараон возвысит и тебя тоже – тебе отрубят голову, а тело посадят на кол,[a] и птицы будут клевать его.

20 На третий день, в свой день рождения, фараон устроил пир для всех своих придворных, и в их окружении он возвысил главного виночерпия и главного пекаря: 21 главного виночерпия он возвратил на прежнее место, и тот вновь подал чашу в руку фараону, 22 а главного пекаря посадил на кол, как Юсуф и сказал им в своём истолковании.

23 Но главный виночерпий не вспомнил о Юсуфе; он забыл о нём.

Footnotes

  1. 40:19 Букв.: «повесят тебя на дереве»; так же в ст. 22 и 41:13.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 40

Visele celor doi demnitari ai lui Faraon

1După toate acestea, paharnicul şi brutarul monarhului Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, monarhul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor şi pe căpetenia brutarilor, şi i-a pus sub pază în palatul conducătorului gărzii[a], în aceeaşi temniţă în care era închis şi Iosif. Conducătorul gărzii i-a dat în grija lui Iosif şi el i-a slujit, iar aceştia au rămas sub pază pentru o vreme. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât şi brutarul monarhului Egiptului, care erau întemniţaţi, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificaţia lui. Dimineaţa, când a venit la ei, Iosif a observat că erau tulburaţi. El i-a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în palatul stăpânului său:

– De ce sunteţi atât de abătuţi astăzi?

– Am avut nişte vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta, au răspuns ei.

Atunci Iosif le-a zis:

– Oare nu lui Dumnezeu Îi aparţin interpretările viselor? Istorisiţi-mi mie visele.

Căpetenia paharnicilor i-a istorisit visul său lui Iosif:

– În visul meu am văzut o viţă 10 care avea trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copţi. 11 Eu aveam cupa lui Faraon în mână, am luat strugurii, apoi i-am stors în cupă şi am pus cupa în mâna lui Faraon.

12 Iosif i-a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri reprezintă trei zile; 13 peste trei zile, Faraon îţi va înălţa capul şi te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, aşa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. 14 Dar când îţi va merge bine, adu-ţi aminte de mine, arată-ţi îndurarea faţă de mine, vorbindu-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă din această temniţă, 15 pentru că am fost luat cu forţa din ţara evreilor şi nici chiar aici n-am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniţă[b].

16 Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i-a zis:

– Şi eu am avut un vis! Se făcea că pe capul meu se aflau trei coşuri de pâine[c]; 17 în coşul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.

18 Iosif i-a răspuns:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei coşuri reprezintă trei zile; 19 peste trei zile, Faraon îţi va tăia capul[d] şi te va spânzura de un copac[e], iar carnea ţi-o vor mânca păsările.

20 A treia zi, Faraon şi-a sărbătorit ziua de naştere şi le-a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi. Dintre demnitarii săi, Faraon a înălţat capul căpeteniei paharnicilor şi pe al căpeteniei brutarilor. 21 El a repus în slujbă pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, 22 însă pe căpetenia brutarilor a spânzurat-o, întocmai cum le interpretase Iosif. 23 Dar căpetenia paharnicilor nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.

Footnotes

  1. Geneza 40:3 Vezi nota de la 37:36; şi în v. 4
  2. Geneza 40:15 Acelaşi termen ebraic, tradus în 37:24 cu fântână; şi în 41:14
  3. Geneza 40:16 Sau: coşuri din nuiele
  4. Geneza 40:19 În ebraică este un joc de cuvinte cu v. 13: îţi va înălţa capul (v. 13); îţi va înălţa capul, de la tine (v. 19); vezi şi v. 20
  5. Geneza 40:19 Sau: te va trage în ţeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executaţi (şi în 40:22; 41:13)