Bibelen på hverdagsdansk

Titus 2

Undervisning om korrekt livsførelse

1Du, derimod, skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed, de skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed. De ældre kvinder skal ligeledes opføre sig på en måde, der sømmer sig for kristne. De må ikke løbe med sladder[a] eller være drikfældige. De skal være gode vejledere, som kan hjælpe de unge kvinder til at elske deres mænd og tage sig af deres børn og til at leve fornuftigt og moralsk uangribeligt. De skal også lære at være gode husmødre, der er villige til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke kommer i vanry. 6-7 Du skal formane de unge mænd til ligeledes at være fornuftige i alt, hvad de foretager sig, og du skal selv være et godt forbillede. Din undervisning skal være uangribelig og værdig. Den skal være korrekt, så du vinder respekt hos dem, der gerne vil modsige dig, men ikke kan finde noget dårligt at sige om os.

Slaverne skal underordne sig deres herrer i alle ting og gøre et godt stykke arbejde. De må ikke svare igen 10 eller stikke noget til sig, men vise, at de er til at stole på, så de ved deres livsførelse skaber respekt om Guds, vores Frelsers, lære.

11 Gud har åbenbaret sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. 12 Hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv fuldt af syndige lidenskaber og i stedet leve fornuftigt, retskaffent og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden.

13 Samtidig ser vi med forventning frem til den herlighed, vi skal opleve, når vores store Gud og Frelser, Jesus Kristus, kommer igen. 14 Jesus gav jo sit liv for vores skyld, så han kunne løskøbe os fra al ondskab og umoralitet og gøre os til sit ejendomsfolk, et folk, der ivrigt søger at gøre det gode.

15 Du skal formane alle til at følge de her anvisninger, og du skal irettesætte de falske lærere. Gør det med myndighed, og lad dig ikke skræmme af, hvad folk tænker om dig.

Footnotes

  1. 2,3 Eller: „komme med falske anklager.”

Nádej pre kazdého

List Títovi 2

Ako majú kresťania žiť

1 Ty sa však vo svojich pokynoch pridŕžaj zdravého učenia:

Starší muži nech sú striedmi a vážni, pevní vo viere, v láske a trpezlivosti.

Podobne staršie ženy nech sa správajú dôstojne, nech neohovárajú, neoddávajú sa pijatike,

nech vedú k dobrému mladšie ženy, aby milovali svojich mužov a deti,

ovládali svoje nálady, starali sa o čistotu tela i duše, riadne viedli domácnosť, boli láskavé a milé k manželom, aby nedali nijakú príčinu rúhať sa Božiemu slovu.

Takisto mladých mužov napomínaj, aby boli rozvážni.

Ty sám im buď vzorom v správnom konaní.

Všetko, čo učíš, nech je pravdivé a presvedčivé, aby protivník nemohol nič namietať.

Podriadení nech počúvajú svojich predstavených, nech sú úslužní, neodvrávajú,

10 nepodvádzajú a nech sú vo všetkom spoľahliví. Tak budú prebúdzať záujem o vieru v nášho Spasiteľa a Boha.

11 V osobe Pána Ježiša Boh ukázal, že miluje všetkých ľudí a chce ich zachrániť.

12 To nás vedie k tomu, aby sme sa zriekli bezbožnosti a telesných žiadostí a žili múdro, spravodlivo a v úcte pred Bohom.

13 Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus.

14 On sa za nás obetoval, aby sme už nepodliehali moci hriechu, ale stali sa jeho ľudom, zapáleným za všetko dobré.

15 Tak uč, naliehavo presviedčaj a naprávaj, kde to treba, ako ten, kto má na to plné právo. Nech tebou nik nepohŕda.