Salmernes Bog 95 – Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 95:1-11

Tilbedelse og lydighed

1Kom, lad os lovprise Herren med sang,

lad os råbe af fryd for vor Frelser.

2Lad os komme til ham med tak,

lad os spille og synge til hans ære.

3For Herren er den almægtige Gud,

Kongen over alle guder.

4Han hersker over havenes dyb,

de mægtige bjerge tilhører ham.

5Han skabte både hav og land,

derfor tilhører det hele ham.

6Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud,

lad os knæle for Herren, vor Skaber.

7Han er vor Gud, og vi er hans folk,

den hjord, han vogter og tager sig af.

Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag:

8Lad være med at lukke af for mit ord,

som da jeres forfædre gjorde oprør ved Meriba95,8 Meriba betyder „strid, skænderi, oprør”, og Massa betyder „provokation”, jf. 2.Mos. 17,7.

og satte sig op imod mig ved Massa i ørkenen.

9De provokerede mig og satte mig på prøve,

selv om de havde set mine undere i 40 år.

10Jeg blev vred på dem og sagde:

„De går altid deres egne veje,

i stedet for at følge mine.”

11Så svor jeg i min vrede:

„De skal ikke få lov at opleve min hvile.”