Salmernes Bog 82 – Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 82:1-8

Guds dom over samfundets ledere

1En sang af Asaf.

Gud kalder lederne sammen,

han anklager sit folks dommere:82,1 Ordret: „guder”, men det hebraiske ord elohim kan også henvise til mennesker, som repræsenterer Gud og gør hans vilje. I den betydning er det et synonym for „sønner af Gud”. Det samme gælder for 82,6.

2„Hvor længe vil I dømme uretfærdigt?

Hvor længe vil I favorisere de gudløse?

3Døm de fattige og faderløse retfærdigt,

forsvar de svage og hjælpeløse,

4red de magtesløse og undertrykte,

fri dem fra onde menneskers magt.

5I er tåbelige, uvidende og blinde.

Derfor vakler verden i sin grundvold.

6Jeg har kaldt jer guder,

for I er indsat af mig og burde handle som jeg,82,6 Mere ordret: „Jeg har sagt: I er guder, og I er alle sønner af den Højeste.” At være „søn af” på hebraisk har den overførte betydning at have samme karakter og handle på samme måde, som den, man er søn af. For betydningen af „guder” se noten til vers 1.

7men I skal dø som de gudløse mennesker, I er,

akkurat som andre landes gudløse ledere.”

8Ja, træd frem, Gud, og døm denne verden,

for du har magt over alle folkeslag.