Salmernes Bog 149 – Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 149:1-9

Guds folks triumf

1Halleluja!

Syng en ny sang for Herren,

pris ham i de gudfrygtiges forsamling.

2Israel, glæd dig over din Skaber,

Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.

3Pris ham ved at danse af glæde,

lovsyng ham med tamburiner og lyrer.

4Herren fryder sig over sit folk,

han kommer de ydmyge til undsætning.

5Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,

juble af glæde natten igennem.

6Med lovsang til Gud i hjerte og mund,

og et tveægget sværd i hånden,

7fuldbyrder de Guds dom over nationerne

og udfører straffen over de fremmede folkeslag.

8De lægger fjendernes konger i lænker

og stormændene i fodjern.

9De udfører den dom, der er afsagt,

men Guds trofaste tjenere vil blive æret.

Halleluja!