Salmernes Bog 111 – Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 111:1-10

Herrens storhed og mægtige undere

1Halleluja!

Af hele mit hjerte vil jeg takke Herren,111,1 Salmen er akrostisk, bortset fra indledningsordet, så hver linie begynder med næste bogstav i alfabetet. Oversættelsen er lidt mere fri end normalt for at opnå en tilsvarende effekt.

berømme ham midt i de gudfrygtiges forsamling.

2De ting, han gør, er vidunderlige,

enhver, der oplever dem, må juble og glæde sig.

3Fantastiske er alle hans undere,

glem ikke hans uendelige godhed.

4Herren er nådig og barmhjertig,

ingen må glemme hans velgerninger.

5Jeg ved, at han altid sørger for sit folk.

Kan han nogensinde glemme sin pagt med dem?

6Landet, som tilhørte de fremmede, gav han til sit eget folk,

med magt drev han de andre væk for øjnene af sine udvalgte.

7Når han handler, gør han altid det rigtige,

ordene fra ham kan man stole på.

8Pas på, at I trofast adlyder hans bud,

retsindighed har evighedsværdi.

9Sit folk har han sat i frihed,

til evig tid varer hans pagt med dem.

Underfuld og hellig er Herren.

10Visdom udspringer af ærefrygt for Gud.

Ypperlig er den indsigt, man får ved at adlyde ham.

Æren er hans for evigt!