Bibelen på hverdagsdansk

Salme 134

Vågenætter i templet

1En valfartssang.

Pris Herren, alle I, som tjener ham,
    I, som våger om natten i Herrens hus.
Løft jeres hænder mod helligdommen
    og lovpris Herren.

Herren velsigne jer fra Zion,
    han, som skabte himmel og jord.

O Livro

Salmos 134

1Louvem o Senhor, todos os que o servem,
    os que todas as noites se mantêm diante dele!
Ergam-lhe as vossas mãos,
    e honrem-no, na sua santa habitação!

Que o Senhor te abençõe de Sião —
ele que fez o céu e a Terra.