Bibelen på hverdagsdansk

Ruths Bog 4:1-22

Boaz gifter sig med Ruth

1Boaz var i mellemtiden gået hen til byporten og havde sat sig der. Da den slægtning, han havde omtalt, kom forbi, kaldte han på ham: „Kom og sæt dig her! Der er noget, jeg vil snakke med dig om!” Det gjorde han så. 2Boaz tilkaldte derefter ti af byens ledere og bad dem om at være vidner. „Sæt jer her!” sagde han, og de satte sig ned. 3Så sagde Boaz til sin slægtning: „Du kender No’omi, som vendte tilbage fra Moabs land. Hun tænker på at sælge det jordstykke, som tilhørte vores slægtning Elimelek. 4Jeg syntes lige, jeg ville nævne det for dig, så du kan købe jordstykket, hvis du er interesseret; og disse ansete mænd kan være vidner. Lad mig vide med det samme, om du ønsker at købe jorden, for hvis du ikke er interesseret, så vil jeg købe den. Jeg er jo den næste i rækken efter dig.”

Manden svarede: „Godt, jeg køber jorden!”

5Så sagde Boaz: „Hvis du køber jorden fra No’omi, må du naturligvis også gifte dig med enken Ruth fra Moab, så hun kan give sin afdøde mand en arving, og så hans jord senere går i arv til hendes børn.”

6„Det kan jeg ikke gøre!” svarede manden. „Så ville det jo ikke blive min slægts jord. Køb du hellere både jorden og kvinden!”

7På den tid var det skik, at en person trak sin sandal af og gav den til den anden part som en bekræftelse på, at handelen var afgjort. 8Da manden sagde: „Køb du hellere det hele!” trak han derfor sin sandal af og gav den til Boaz.

9Derefter sagde Boaz til vidnerne og de omkringstående: „I er i dag vidner på, at jeg køber den jord, som tilhørte Elimelek og hans sønner. 10Samtidig gifter jeg mig med moabitten Ruth, Malons enke. På den måde kan hun få en søn, der kan videreføre den afdødes slægt, sådan at hans navn vil blive husket både i slægten og i byen her.”

11De ti ledere, der sad i byporten, svarede: „Ja, det er vi vidner på! Må Herren gøre denne kvinde, som du nu har taget til dig, lige så frugtbar som vores stamfar Jakobs koner, Rakel og Lea. Må du få lykke og fremgang her i Betlehem, 12og må de efterkommere, som Herren giver dig sammen med denne kvinde, blive lige så talrige som efterkommerne fra din forfar Peretz, som Tamar fødte Juda.”

13Så giftede Boaz sig med Ruth, og hun flyttede hjem til ham. Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn.

14Da sagde byens kvinder til No’omi: „Lovet være Herren, som har givet dig et barnebarn! Må han vinde ære i Israel. 15Må han bringe din sjæl trøst og forsørge dig i din alderdom, for han er din svigerdatters søn, hende, der elsker dig så højt og har været mere trofast imod dig end syv sønner!”

16Så tog No’omi drengen i sine arme, og hun passede ham, som var han hendes eget barn. 17Nabokonerne sagde: „Nu har No’omi fået en søn!” Og de kaldte ham Obed. Han blev senere far til Isaj, som blev far til kong David.

18-22Dette er Peretz’ stamtavle: Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram. Ram blev far til Amminadab, som blev far til Nahshon, som igen blev far til Salma. Salma blev far til Boaz, som blev far til Obed, som igen blev far til Isaj—og Isaj blev far til kong David.

New Russian Translation

Руфь 4:1-22

Боаз женится на Руфи

1А Боаз тем временем направился к городским воротам4:1 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства. и сел там. Когда родственник4:1 Или: «тот, у кого право выкупа»; также в ст. 3, 14., о котором он говорил, проходил мимо, Боаз сказал:

– Сверни сюда, мой друг, и присядь.

Тот свернул и сел.

2Боаз взял десять человек из старейшин города и сказал им:

– Сядьте здесь.

И они сели.

3После этого он сказал тому родственнику:

– Ноеминь, которая вернулась из Моава, продает участок земли, что принадлежал нашему родичу Элимелеху. 4Я подумал, что должен довести это до твоего сведения и предложить тебе купить его в присутствии тех, кто сидит здесь, и в присутствии старейшин моего народа. Но если ты не купишь, скажи мне, чтобы я знал. Ведь у тебя первоочередное право сделать это, а я – за тобой.

– Я выкуплю его, – сказал он.

5Тогда Боаз сказал:

– В тот день, когда купишь землю у Ноемини, ты также должен будешь жениться на моавитянке Руфи, вдове покойного, чтобы, когда у вас родится сын, собственность на землю осталась за семьей покойного.

6Но родственник сказал:

– В таком случае я не могу выкупить этот участок, потому что я подвергну опасности свое собственное имение. Выкупай лучше сам, а я не могу этого сделать.

7(В прежние времена в Израиле, чтобы выкупить или передать права на собственность, один из участников сделки снимал свою сандалию и отдавал ее другому. Такой в Израиле был обычай узаконивать сделку.)

8Родственник сказал Боазу:

– Покупай сам.

И снял свою сандалию.

9Тогда Боаз объявил старейшинам и всему народу:

– Сегодня вы свидетели того, что я купил у Ноемини все, что принадлежало Элимелеху, Хилеону и Махлону. 10Еще я приобрел моавитянку Руфь, вдову Махлона, себе в жены, чтобы сохранить землю за семьей покойного, чтобы его имя не исчезло среди его родичей и от ворот его родного города. Вы сегодня свидетели!

11Тогда старейшины и все, кто был у ворот, сказали:

– Мы свидетели. Пусть Господь сделает плодовитой женщину, которая входит в твой дом, подобно Рахили и Лии, которые вместе возвели дом Израиля4:11 См. Быт. 29:31–30:24; 35:16-20.. Приобретай богатство в Ефрафе и славься в Вифлееме. 12Пусть через потомство, которое Господь даст тебе от этой молодой женщины, твой род уподобится роду Пареца, которого Фамарь родила Иуде4:12 История рождения Пареца могла быть здесь упомянута по трем причинам: 1) он появился на свет, как наследник умершего Ира, сына Иуды (Быт. 38); 2) Боаз был прямым потомком Пареца (4:18-21); 3) потомки Пареца поселились в Вифлееме (1 Пар. 2:5, 18-19, 50-54)..

Родословие царя Давида

(1 Пар. 2:5-15; Мат. 1:3-6; Лк. 3:31-33)

13Так Боаз взял Руфь, и она стала его женой. Он лег с ней, и Господь дал ей забеременеть, и она родила сына.

14Женщины говорили Ноемини:

– Слава Господу, Который не оставил тебя сегодня без наследника4:14 Или: «ближайшего родственника»., который будет заботиться о тебе. Пусть мальчик прославится в Израиле! 15Он обновит твою жизнь и обеспечит тебя в старости. Ведь его родила твоя сноха, которая любит тебя, и которая для тебя лучше семи сыновей.

16Ноеминь взяла младенца, носила его в объятиях и нянчила его. 17Женщины, которые жили там, говорили:

– У Ноемини родился сын.

Они назвали его Овид. Он стал отцом Иессея, отца Давида.

18И вот родословие Пареца:

Парец был отцом Хецрона,

19Хецрон – отцом Рама,

Рам – отцом Аминадава,

20Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона4:20 Так в некоторых рукописях еврейского текста и в одном из древних переводов (см. также ст. 21); в большинстве рукописей еврейского текста: «Салмы».,

21Салмон – отцом Боаза,

Боаз – отцом Овида,

22Овид – отцом Иессея,

а Иессей – отцом Давида.