Bibelen på hverdagsdansk

Prædikeren 7

Tanker om livet

1Et godt ry er vigtigere end kostbar parfume, ligesom den dag, man dør, er vigtigere end den dag, man blev født. Det er vigtigere at gå til begravelse end at gå til fest, for døden indhenter os alle, og det bør man altid huske på. Sorg er vigtigere end latter, for det giver én noget at tænke over. Den kloge tænker over dødens alvor, mens tåben slår tiden ihjel med morskab.

Det er bedre at lytte til en vismands kritik end til en tåbes ros. En tåbes latter er som tjørnekviste, der knitrer lystigt under gryden, men hurtigt brænder ud. Det er der intet formål med. Uhæderlighed gør den vise til en tåbe, bestikkelse gør sindet korrupt. At kunne føre en sag igennem til sin afslutning er vigtigere end at kunne begynde den, tålmodighed er bedre end stolthed. Lad dig ikke provokere til vrede, for det er tåbeligt at gå rundt og bære nag. 10 Lad være at sukke efter „de gode, gamle dage”, for det afslører din mangel på visdom.

11 Det er godt at få en arv, og det er godt at have visdom. 12 Både visdom og rigdom giver sikkerhed i livet, men visdommen har dog et fortrin: Den er bedre til at holde et menneske i live.

13 Tænk på, hvordan Gud handler. Hvem kan rette det ud, som han har gjort skævt? 14 Glæd dig, når du oplever fremgang. Men når modgangen kommer, så husk på, at begge dele kommer fra Gud, og du kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer.

15 Jeg har set mange uretfærdige ting i mit liv. Jeg har set et godt menneske dø i en al for ung alder, og jeg har set et ondt menneske leve længe på trods af sin ondskab. 16 Tro ikke, at Gud automatisk velsigner dig på grund af din store godhed eller visdom. Du kunne blive dybt skuffet. 17 På den anden side er det farligt at være ond eller tåbelig. Du kunne risikere at dø i en ung alder. 18 Lyt til begge advarsler, for et gudfrygtigt menneske vil følge begge råd.

19 Ti officerer kan beskytte en by, men visdom giver endnu mere beskyttelse, 20 for intet menneske er så godt, at det altid handler rigtigt og aldrig synder.

21 Lyt ikke til alt, hvad der bliver sladret om, for du kunne risikere at høre din egen tjener kritisere dig, 22 og du ved jo, hvor ofte du selv har kritiseret andre.

23 Jeg tænkte dybt over alt, hvad jeg så, for jeg ville gerne forstå det hele, men det lykkedes dog ikke. 24 Livets mening og dybe sammenhæng overgår min forstand. Intet menneske forstår det til bunds. 25 Alligevel undersøgte jeg alle ting grundigt og stillede spørgsmål for gennem visdom at kunne forstå tingenes sammenhæng. Jeg var sikker på, at gudløshed er tåbeligt, og tåbelighed er vanvid.

26 Jeg fandt også ud af noget andet: En forførende kvinde er dødsensfarlig. Hendes lidenskab er en fælde og hendes arme som lænker. Den, der lever ret for Gud, kan undslippe fælden, men en synder bliver et let bytte.

27-28 Jeg har efterhånden stillet mange spørgsmål om livet og opdaget mange ting, men hvad jeg virkelig søgte efter, fandt jeg ikke. Blandt 1000 mænd fandt jeg kun én eneste, der var retskaffen, og blandt kvinder fandt jeg ingen.

29 Jeg er overbevist om, at Gud har skabt menneskene, som de bør være. De har bare så mange sære ting for.

Nya Levande Bibeln

Predikaren 7

Visa levnadsråd

1-2 Ett gott rykte är bättre än den dyrbaraste parfym, och den dag man dör är bättre än den dag man föds!

Det är bättre att ägna sin tid åt begravningar än åt fester, för man kommer en gång att dö, och det är bra att tänka på det medan det ännu är tid.

Att sörja är bättre än att skratta. Sorgen kanske gör dig nedstämd, men den lär dig också något.

Ja, en vis människa tänker mycket på döden, medan dåren däremot bara tänker på att ha det roligt för stunden.

Det är bättre att bli kritiserad av en vis man, än att få beröm av en dåre!

När en dåre skrattar låter det som när torra kvistar sprakar i elden. Det är ingenting att fästa sig vid.

Mutor förvandlar en vis man till en dåre, och det förstör hans karaktär.

Slutet är bättre än början! Tålamod är bättre än stolthet.

10 Reta inte upp dig så lätt. Det är vansinnigt att ge efter för vreden.

11 Längta inte tillbaka till den gamla goda tiden, för du vet inte om det var bättre då än vad det är nu.

12 Att vara vis är lika bra som att vara rik, ja, egentligen är det bättre att vara vis.

13 Du kan få vad som helst både genom vishet och genom pengar, men det har många fördelar att vara vis.

14 Tänk på vad Gud har gjort och lev efter detta! Kämpa inte mot naturen!

15 Njut av framgång och lycka när du kan det. När svåra tider kommer bör du inse att det är Gud som sänder både lycka och prövningar. Därför vet du inte vad som kommer att hända härnäst.

16-18 Mitt i all meningslöshet som livet för med sig har jag sett mycket. En del verkligt goda människor har dött unga, medan andra som varit onda har fått leva länge. Var därför inte alltför rättfärdig eller alltför vis! För du vill väl inte dö i förtid? Var å andra sidan inte alltför ond - var inte någon dåre! En för tidig grav är väl inget att sträva efter!

19 Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg utan att gå till ytterligheter. Om du fruktar Gud, kan du räkna med hans välsignelse.

20 En vis man är starkare än de främsta ledarna i tio stora städer!

21 Det finns ingen i hela världen som alltid gör bara det rätta och aldrig syndar.

22-23 Tjuvlyssna inte när andra talar! Då kan du få höra din tjänare skvallra om dig. Du vet ju hur ofta du själv talar illa om andra!

24 Jag har gjort mitt bästa för att bli vis. Jag sa till mig själv: Jag vill bli vis, men det hjälpte inte.

25 Visheten är långt borta och mycket svår att finna.

26 Jag sökte överallt, fast besluten att finna visheten och få svar på alla mina frågor. Jag ville avslöja allt det onda och oförnuftiga som dårskapen för med sig.

27 Min erfarenhet av kvinnor är bittrare än döden. Deras kärlek är en snara och med sina armar håller de fast dig. Den som lever för Gud försöker att fly från dem, men syndarna kommer inte undan deras snaror.

28-29 Det här är vad jag kommit fram till, säger Predikaren. Jag gjorde det efter att ha undersökt allting överallt: En på tusen av alla de män jag mött skulle kunna kallas vis, men inte en enda kvinna!

30 Och jag fann också att även om Gud har skapat oss människor som vi borde vara, tror vi alltid att vi själva vet bäst.