Bibelen på hverdagsdansk

Prædikeren 7

Tanker om livet

1Et godt ry er vigtigere end kostbar parfume, ligesom den dag, man dør, er vigtigere end den dag, man blev født. Det er vigtigere at gå til begravelse end at gå til fest, for døden indhenter os alle, og det bør man altid huske på. Sorg er vigtigere end latter, for det giver én noget at tænke over. Den kloge tænker over dødens alvor, mens tåben slår tiden ihjel med morskab.

Det er bedre at lytte til en vismands kritik end til en tåbes ros. En tåbes latter er som tjørnekviste, der knitrer lystigt under gryden, men hurtigt brænder ud. Det er der intet formål med. Uhæderlighed gør den vise til en tåbe, bestikkelse gør sindet korrupt. At kunne føre en sag igennem til sin afslutning er vigtigere end at kunne begynde den, tålmodighed er bedre end stolthed. Lad dig ikke provokere til vrede, for det er tåbeligt at gå rundt og bære nag. 10 Lad være at sukke efter „de gode, gamle dage”, for det afslører din mangel på visdom.

11 Det er godt at få en arv, og det er godt at have visdom. 12 Både visdom og rigdom giver sikkerhed i livet, men visdommen har dog et fortrin: Den er bedre til at holde et menneske i live.

13 Tænk på, hvordan Gud handler. Hvem kan rette det ud, som han har gjort skævt? 14 Glæd dig, når du oplever fremgang. Men når modgangen kommer, så husk på, at begge dele kommer fra Gud, og du kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer.

15 Jeg har set mange uretfærdige ting i mit liv. Jeg har set et godt menneske dø i en al for ung alder, og jeg har set et ondt menneske leve længe på trods af sin ondskab. 16 Tro ikke, at Gud automatisk velsigner dig på grund af din store godhed eller visdom. Du kunne blive dybt skuffet. 17 På den anden side er det farligt at være ond eller tåbelig. Du kunne risikere at dø i en ung alder. 18 Lyt til begge advarsler, for et gudfrygtigt menneske vil følge begge råd.

19 Ti officerer kan beskytte en by, men visdom giver endnu mere beskyttelse, 20 for intet menneske er så godt, at det altid handler rigtigt og aldrig synder.

21 Lyt ikke til alt, hvad der bliver sladret om, for du kunne risikere at høre din egen tjener kritisere dig, 22 og du ved jo, hvor ofte du selv har kritiseret andre.

23 Jeg tænkte dybt over alt, hvad jeg så, for jeg ville gerne forstå det hele, men det lykkedes dog ikke. 24 Livets mening og dybe sammenhæng overgår min forstand. Intet menneske forstår det til bunds. 25 Alligevel undersøgte jeg alle ting grundigt og stillede spørgsmål for gennem visdom at kunne forstå tingenes sammenhæng. Jeg var sikker på, at gudløshed er tåbeligt, og tåbelighed er vanvid.

26 Jeg fandt også ud af noget andet: En forførende kvinde er dødsensfarlig. Hendes lidenskab er en fælde og hendes arme som lænker. Den, der lever ret for Gud, kan undslippe fælden, men en synder bliver et let bytte.

27-28 Jeg har efterhånden stillet mange spørgsmål om livet og opdaget mange ting, men hvad jeg virkelig søgte efter, fandt jeg ikke. Blandt 1000 mænd fandt jeg kun én eneste, der var retskaffen, og blandt kvinder fandt jeg ingen.

29 Jeg er overbevist om, at Gud har skabt menneskene, som de bør være. De har bare så mange sære ting for.

New Living Translation

Ecclesiastes 7

Wisdom for Life

1A good reputation is more valuable than costly perfume.
    And the day you die is better than the day you are born.
Better to spend your time at funerals than at parties.
    After all, everyone dies—
    so the living should take this to heart.
Sorrow is better than laughter,
    for sadness has a refining influence on us.
A wise person thinks a lot about death,
    while a fool thinks only about having a good time.

Better to be criticized by a wise person
    than to be praised by a fool.
A fool’s laughter is quickly gone,
    like thorns crackling in a fire.
    This also is meaningless.

Extortion turns wise people into fools,
    and bribes corrupt the heart.

Finishing is better than starting.
    Patience is better than pride.

Control your temper,
    for anger labels you a fool.

10 Don’t long for “the good old days.”
    This is not wise.

11 Wisdom is even better when you have money.
    Both are a benefit as you go through life.
12 Wisdom and money can get you almost anything,
    but only wisdom can save your life.

13 Accept the way God does things,
    for who can straighten what he has made crooked?
14 Enjoy prosperity while you can,
    but when hard times strike, realize that both come from God.
    Remember that nothing is certain in this life.

The Limits of Human Wisdom

15 I have seen everything in this meaningless life, including the death of good young people and the long life of wicked people. 16 So don’t be too good or too wise! Why destroy yourself? 17 On the other hand, don’t be too wicked either. Don’t be a fool! Why die before your time? 18 Pay attention to these instructions, for anyone who fears God will avoid both extremes.[a]

19 One wise person is stronger than ten leading citizens of a town!

20 Not a single person on earth is always good and never sins.

21 Don’t eavesdrop on others—you may hear your servant curse you. 22 For you know how often you yourself have cursed others.

23 I have always tried my best to let wisdom guide my thoughts and actions. I said to myself, “I am determined to be wise.” But it didn’t work. 24 Wisdom is always distant and difficult to find. 25 I searched everywhere, determined to find wisdom and to understand the reason for things. I was determined to prove to myself that wickedness is stupid and that foolishness is madness.

26 I discovered that a seductive woman[b] is a trap more bitter than death. Her passion is a snare, and her soft hands are chains. Those who are pleasing to God will escape her, but sinners will be caught in her snare.

27 “This is my conclusion,” says the Teacher. “I discovered this after looking at the matter from every possible angle. 28 Though I have searched repeatedly, I have not found what I was looking for. Only one out of a thousand men is virtuous, but not one woman! 29 But I did find this: God created people to be virtuous, but they have each turned to follow their own downward path.”

Footnotes

  1. 7:18 Or will follow them both.
  2. 7:26 Hebrew a woman.