Bibelen på hverdagsdansk

Prædikeren 7

Tanker om livet

1Et godt ry er vigtigere end kostbar parfume, ligesom den dag, man dør, er vigtigere end den dag, man blev født. Det er vigtigere at gå til begravelse end at gå til fest, for døden indhenter os alle, og det bør man altid huske på. Sorg er vigtigere end latter, for det giver én noget at tænke over. Den kloge tænker over dødens alvor, mens tåben slår tiden ihjel med morskab.

Det er bedre at lytte til en vismands kritik end til en tåbes ros. En tåbes latter er som tjørnekviste, der knitrer lystigt under gryden, men hurtigt brænder ud. Det er der intet formål med. Uhæderlighed gør den vise til en tåbe, bestikkelse gør sindet korrupt. At kunne føre en sag igennem til sin afslutning er vigtigere end at kunne begynde den, tålmodighed er bedre end stolthed. Lad dig ikke provokere til vrede, for det er tåbeligt at gå rundt og bære nag. 10 Lad være at sukke efter „de gode, gamle dage”, for det afslører din mangel på visdom.

11 Det er godt at få en arv, og det er godt at have visdom. 12 Både visdom og rigdom giver sikkerhed i livet, men visdommen har dog et fortrin: Den er bedre til at holde et menneske i live.

13 Tænk på, hvordan Gud handler. Hvem kan rette det ud, som han har gjort skævt? 14 Glæd dig, når du oplever fremgang. Men når modgangen kommer, så husk på, at begge dele kommer fra Gud, og du kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer.

15 Jeg har set mange uretfærdige ting i mit liv. Jeg har set et godt menneske dø i en al for ung alder, og jeg har set et ondt menneske leve længe på trods af sin ondskab. 16 Tro ikke, at Gud automatisk velsigner dig på grund af din store godhed eller visdom. Du kunne blive dybt skuffet. 17 På den anden side er det farligt at være ond eller tåbelig. Du kunne risikere at dø i en ung alder. 18 Lyt til begge advarsler, for et gudfrygtigt menneske vil følge begge råd.

19 Ti officerer kan beskytte en by, men visdom giver endnu mere beskyttelse, 20 for intet menneske er så godt, at det altid handler rigtigt og aldrig synder.

21 Lyt ikke til alt, hvad der bliver sladret om, for du kunne risikere at høre din egen tjener kritisere dig, 22 og du ved jo, hvor ofte du selv har kritiseret andre.

23 Jeg tænkte dybt over alt, hvad jeg så, for jeg ville gerne forstå det hele, men det lykkedes dog ikke. 24 Livets mening og dybe sammenhæng overgår min forstand. Intet menneske forstår det til bunds. 25 Alligevel undersøgte jeg alle ting grundigt og stillede spørgsmål for gennem visdom at kunne forstå tingenes sammenhæng. Jeg var sikker på, at gudløshed er tåbeligt, og tåbelighed er vanvid.

26 Jeg fandt også ud af noget andet: En forførende kvinde er dødsensfarlig. Hendes lidenskab er en fælde og hendes arme som lænker. Den, der lever ret for Gud, kan undslippe fælden, men en synder bliver et let bytte.

27-28 Jeg har efterhånden stillet mange spørgsmål om livet og opdaget mange ting, men hvad jeg virkelig søgte efter, fandt jeg ikke. Blandt 1000 mænd fandt jeg kun én eneste, der var retskaffen, og blandt kvinder fandt jeg ingen.

29 Jeg er overbevist om, at Gud har skabt menneskene, som de bør være. De har bare så mange sære ting for.

Amplified Bible

Ecclesiastes 7

Wisdom and Folly Contrasted

1A good name is better than precious perfume,
And the day of one’s death better than the day of one’s birth.

It is better to go to the house of mourning
Than to go to the house of feasting,
For that [day of death] is the end of every man,
And the living will take it to heart and solemnly ponder its meaning.

Sorrow is better than laughter,
For when a face is sad (deep in thought) the heart may be happy [because it is growing in wisdom].

The heart of the wise [learns when it] is in the house of mourning,
But the heart of fools is [senseless] in the house of pleasure.

It is better to listen to the rebuke of the wise man and pursue wisdom
Than for one to listen to the song of fools and pursue stupidity.

For like the crackling of [burning] thorn bushes under a pot,
So is the laughter of the fool;
And this too is vanity (futility).

For oppression makes a wise man foolish,
And a bribe corrupts the [good judgment of the] heart.

The end of a matter is better than its beginning;
Patience of spirit is better than haughtiness of spirit (pride).

Do not be eager in your heart to be angry,
For anger dwells in the heart of fools.
10 
Do not say, “Why were the old days better than these?”
For it is not from wisdom that you ask about this.
11 
Wisdom along with an inheritance is good
And an [excellent] advantage for those who see the sun.
12 
For wisdom is a protection even as money is a protection,
But the [excellent] advantage of knowledge is that wisdom shields and preserves the lives of its possessors.
13 
Consider the work of God:
Who can make straight what He has bent?
14 
In the day of prosperity be joyful,
But in the day of adversity consider that
God has made the one as well as the other,
So that man will not find out anything that will be after him.

15 I have seen everything during my [fleeting] days of futility; there is a righteous man who perishes in [spite of] his righteousness, and there is a wicked man who [a]lives a long life in [spite of] his wickedness. 16 Do not be excessively righteous [like those given to self-conceit], and do not be overly wise (pretentious)—why should you bring yourself to ruin? 17 Do not be excessively or willfully wicked and do not be a fool. Why should you die before your time? 18 It is good that you take hold of one thing (righteousness) and also not let go of the other (wisdom); for the one who fears and worships God [with awe-filled reverence] will come forth with both of them.

19 Wisdom strengthens the wise man more than ten rulers who are in a city. 20 Indeed, there is not a righteous man on earth who always does good and who never sins. 21 Also, do not take seriously everything that is said, so that you will not hear your servant cursing you, 22 for you also know that you too have cursed others many times.

23 I have tested all this with wisdom. I said, “I will be wise [independently of God],” but true wisdom was far from me. 24 Whatever has been is far off, deeply remote and exceedingly mysterious. Who can discover it [for it is beyond the grasp of man]? 25 I turned around and directed my heart to know, to investigate and to seek [skillful and godly] wisdom and the reason for things, and to know that wickedness is folly and that foolishness is madness [leading to stupidity and recklessness]. 26 And I discovered that [of all irrational sins none has been so destructive in beguiling one away from God as immoral women for] more bitter than death is the woman whose heart is [composed of] snares and nets, and whose hands are chains. Whoever pleases God will escape from her, but the sinner will be taken captive by her [evil].

27 “Behold, I have discovered this,” says the Preacher, “while adding one thing to another to find an explanation, 28 which I am still seeking but have not found. I have found one [b]man among a thousand [who pleases God], but I have not found [such] a woman among all these [a thousand in my harem]. 29 Behold, I have found only this [as a reason]: God made man upright and uncorrupted, but they [both men and women] have sought out many devices [for evil].”

Footnotes

  1. Ecclesiastes 7:15 Lit prolongs.
  2. Ecclesiastes 7:28 Or person.