Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 2

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,
    og tager imod min vejledning,
hvis du adlyder visdommens ord
    og ærligt søger at få indsigt,
hvis du tørster efter kundskab
    og længes efter viden,
søger efter visdom som efter sølv,
    graver efter den, som var den guld,
så vil du få ærefrygt for Gud
    og bedre kunne forstå, hvem han er.

For den sande visdom kommer fra Herren,
    hos ham får man kundskab og indsigt.
Han giver gode råd til de oprigtige
    og beskytter dem, der lever ret.
Han våger over de retsindiges vej
    og tager de trofaste under sine vinger.
Hvis du lytter til ham, vil du forstå,
    hvad der er godt og rigtigt.

10 Den visdom og kundskab, du får,
    vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,
    omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker,
    folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej
    og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben,
    fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør,
    løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru,
    fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte
    og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,
    vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage,
    de har fjernet sig fra vejen til livet.

20 Derfor bør du følge de rette stier
    og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet,
    de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet,
    de troløse rykkes op med rode.

New International Version

Proverbs 2

Moral Benefits of Wisdom

1My son, if you accept my words
    and store up my commands within you,
turning your ear to wisdom
    and applying your heart to understanding—
indeed, if you call out for insight
    and cry aloud for understanding,
and if you look for it as for silver
    and search for it as for hidden treasure,
then you will understand the fear of the Lord
    and find the knowledge of God.
For the Lord gives wisdom;
    from his mouth come knowledge and understanding.
He holds success in store for the upright,
    he is a shield to those whose walk is blameless,
for he guards the course of the just
    and protects the way of his faithful ones.

Then you will understand what is right and just
    and fair—every good path.
10 For wisdom will enter your heart,
    and knowledge will be pleasant to your soul.
11 Discretion will protect you,
    and understanding will guard you.

12 Wisdom will save you from the ways of wicked men,
    from men whose words are perverse,
13 who have left the straight paths
    to walk in dark ways,
14 who delight in doing wrong
    and rejoice in the perverseness of evil,
15 whose paths are crooked
    and who are devious in their ways.

16 Wisdom will save you also from the adulterous woman,
    from the wayward woman with her seductive words,
17 who has left the partner of her youth
    and ignored the covenant she made before God.[a]
18 Surely her house leads down to death
    and her paths to the spirits of the dead.
19 None who go to her return
    or attain the paths of life.

20 Thus you will walk in the ways of the good
    and keep to the paths of the righteous.
21 For the upright will live in the land,
    and the blameless will remain in it;
22 but the wicked will be cut off from the land,
    and the unfaithful will be torn from it.

Footnotes

  1. Proverbs 2:17 Or covenant of her God