Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 2

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,
    og tager imod min vejledning,
hvis du adlyder visdommens ord
    og ærligt søger at få indsigt,
hvis du tørster efter kundskab
    og længes efter viden,
søger efter visdom som efter sølv,
    graver efter den, som var den guld,
så vil du få ærefrygt for Gud
    og bedre kunne forstå, hvem han er.

For den sande visdom kommer fra Herren,
    hos ham får man kundskab og indsigt.
Han giver gode råd til de oprigtige
    og beskytter dem, der lever ret.
Han våger over de retsindiges vej
    og tager de trofaste under sine vinger.
Hvis du lytter til ham, vil du forstå,
    hvad der er godt og rigtigt.

10 Den visdom og kundskab, du får,
    vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,
    omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker,
    folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej
    og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben,
    fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør,
    løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru,
    fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte
    og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,
    vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage,
    de har fjernet sig fra vejen til livet.

20 Derfor bør du følge de rette stier
    og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet,
    de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet,
    de troløse rykkes op med rode.

La Bible du Semeur

Proverbes 2

Pourquoi rechercher la sagesse

1Mon fils, si tu acceptes mes paroles,
si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même,
si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse,
en inclinant ton cœur vers l’intelligence,
oui, si tu fais appel au discernement,
si tu recherches l’intelligence,
si tu la recherches comme de l’argent,
si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors[a],
alors tu comprendras ce qu’est craindre l’Eternel,
et tu apprendras à connaître Dieu.
Car l’Eternel donne la sagesse,
et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l’intelligence.
Il réserve son secours aux hommes droits.
Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre.
Il préserve ceux qui vivent selon la droiture.
Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles.
Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture,
et à reconnaître tous les sentiers du bien.
10 Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur
et la connaissance fera tes délices.
11 La réflexion sera ta sauvegarde
et l’intelligence veillera sur toi
12 pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes,
13 de ceux qui abandonnent le droit chemin
pour s’engager dans des sentiers obscurs,
14 qui prennent plaisir à faire le mal,
qui sont tout contents de s’enfoncer dans la perversité,
15 dont les chemins sont tortueux
et le comportement pervers.
16 Alors tu seras aussi préservé de la femme d’autrui,
de l’inconnue[b] aux paroles enjôleuses,
17 qui abandonne l’époux de sa jeunesse
et qui a oublié l’alliance conclue au nom de son Dieu[c].
18 Elle sombre vers la mort qui est sa demeure[d],
et sa conduite mène au séjour des trépassés;
19 aucun de ceux qui vont chez elle n’en revient,
aucun ne retrouve les chemins de la vie.
20 Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes de bien
et tu suivras les sentiers des justes.
21 Car les hommes droits habiteront le pays[e],
et ceux qui sont intègres s’y maintiendront,
22 mais les méchants en seront extirpés,
et les traîtres en seront arrachés.

Footnotes

  1. 2.4 Voir 3.14-16; 8.11; 16.16; Jb 28.12-19; Ec 7.11; 9.16-18.
  2. 2.16 Voir 5.20; 7.5.
  3. 2.17 Voir Ml 2.14-16.
  4. 2.18 Autre traduction: sa maison penche vers la mort.
  5. 2.21 C’est-à-dire le pays de la promesse (Gn 17.8; voir Ps 37.29).