Bibelen på hverdagsdansk

Nehemias 9

Folket bekender deres synd

1Den 24. dag i den syvende måned samledes folket igen i Jerusalem. Denne gang fastede de og klædte sig i sækkelærred og kom jord på hovedet for at vise deres sorg. Israelitterne skilte sig ud fra alle de fremmede og bekendte deres egen og deres forfædres synd. 3-4 I tre timer blev der læst op af Toraen, mens folk stod op og lyttede. I de næste tre timer bekendte folket deres synd og tilbad Herren deres Gud under ledelse af levitterne Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebanja, Bunni, Sherebja, Bani og Kenani, der alle stod på trapper eller forhøjninger.

Derefter råbte levitterne Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodija, Shebanja og Petaja til folket: „Rejs jer og pris Herren, jeres Gud, som lever fra evighed og til evighed!” Så lovpriste de Herren, han som er langt større end nogen kan fatte og udtrykke. Ezra[a] ledte lovsangen:

„Du er Gud, du er den eneste!
    Du skabte himlen med alle dens stjerner,
jorden med alt, hvad den rummer,
    havene med alt, hvad der findes i dem.
Fra dig udspringer alt liv,
    og hele himlen tilbeder dig.

Det var dig, Herre, vor Gud,
    som udvalgte Abram,
førte ham ud af Ur i Kaldæa
    og gav ham navnet Abraham.
Du så hans hjertes trofasthed.
    Derfor sluttede du pagt med ham
        og gav ham løftet om landet,
hvor kanaʼanæerne og hittitterne,
    amoritterne og perizzitterne,
        jebusitterne og girgashitterne boede.
Og du holdt dit løfte, som du altid gør!

Du så vores forfædres nød i Egypten,
    hørte deres råb ved Det Røde Hav.
10 Du fældede Farao og alle hans folk,
    du vidste, hvor hovmodige de var.
Med tegn og undere greb du ind.
    Derfor er du æret den dag i dag!
11 Du kløvede havet for folkets øjne
    og lod dem vandre tørskoet over.
Men deres fjender fejede du bort.
    Du druknede dem på havets bund,
        de sank som sten i bølgernes brus.
12 Med en skysøjle viste du vej om dagen,
    en ildsøjle lyste for dem om natten.

13 Du steg ned på Sinais bjerg
    og talte til folket fra Himlen.
Du gav dem retfærdige regler,
    gode love, bud og befalinger.
14 Du bød dem at holde Sabbatten hellig,
    gav dem din lov gennem Moses, din tjener.
15 Du stillede deres sult med brød fra himlen,
    slukkede deres tørst med vand fra en klippe.
Du bød dem gå hen og indtage landet,
    det land, du havde lovet dem.
16 Men vores forfædre blev hovmodige,
    hørte ikke på dine bud.
De adlød ikke dine befalinger,
17     men fortsatte i deres ulydighed.
De glemte alle de undere,
    som du gjorde engang.
De nægtede stædigt at ydmyge sig,
    ville hellere tilbage til Egyptens slaveri!
Men du, oh Gud, er barmhjertig og god.
    Du vredes nødigt, men tilgiver gerne.
Stor er din nåde og trofasthed,
    du lod dem ikke i stikken.
18 De støbte en tyrekalv af guld og råbte:
    ‚Her er den gud, som førte os ud af Egypten!’
De hånede dig op i dit åbne ansigt,
19     men du viste dem alligevel nåde.
Du prisgav dem ikke i ørkenen!
    Skysøjlen ledte dem fremad om dagen,
        ildsøjlen viste dem vej om natten.
20 Du vejledte dem ved din gode Ånd,
    gav dem manna at spise
        og vand til at slukke deres tørst.
21 Du sørgede for dem i 40 år,
    de manglede intet i ørkenen.
Deres klæder blev ikke slidt op,
    deres fødder blev ikke ømme!
22 Du gav dem sejr over mægtige folkeslag,
    hjalp dem indtage landet stykke for stykke.
De erobrede kong Sihon af Heshbons land
    og siden kong Og af Bashans rige.
23 Du gjorde dem talrige som himlens stjerner.
Du førte dem ind i det dejlige land,
    som du havde lovet deres forfædre,
        at de skulle få i arv og eje.
24 Deres børn kom og indtog landet.
    Du overgav kanaʼanæerne til dem,
så de kunne gøre, hvad de ville,
    med både konger og folkeslag.
25 De indtog befæstede byer,
    overtog fornemme huse med store vandreservoirer.
De overtog frugtbare jordlodder og vingårde,
    olivenlunde og frugtplantager.
De spiste sig mætte og fede
    og glædede sig over dine gaver.
26 Men de gjorde oprør imod dig,
    var ulydige og tilsidesatte din lov.
De myrdede dine profeter,
    som formanede dem til omvendelse.
        De hånede dig op i dit åbne ansigt.
27 Da udleverede du dem til fjenderne,
    og de kom i stor nød og ulykke.
I deres lidelser råbte de til dig,
    og du hørte deres råb i din Himmel.
I din nåde sendte du dem ledere,
    som frelste dem fra deres fjender.
28 Men så snart der igen var fred,
    gjorde de atter oprør imod dig.
Du gav dem påny i fjendevold,
    så de igen måtte råbe til dig om hjælp.
Du hørte deres bøn i himlen
    og reddede dem gang på gang.
29 Du formanede dem til at følge din love,
    men de ville ikke høre på dine bud.
De overtrådte de befalinger,
    som netop skulle holde dem i live.
De var stædige og stivnakkede,
    de nægtede at adlyde dig.
30 I mange år bar du over med dem.
    Du advarede dem ved din Ånd
        gennem dine profeters ord.
Men de vendte det døve øre til,
    og fremmede folk besejrede dem.
31 Men på grund af din trofasthed,
    udryddede du dem aldrig helt.
I din nåde svigtede du dem aldrig,
    for du er en barmhjertig Gud.

32 Og nu, Herre, vor Gud,
    du store, mægtige, frygtindgydende,
        du, som holder fast ved din pagt og nåde,
du ved, hvilke lidelser der har ramt os:
    vores konger, fyrster og præster,
profeter, forfædre og hele vores folk,
    siden assyrerkongerne indtog vores land.
33 Hver gang du straffede os, var det retfærdigt.
    Du havde ret, og vi havde uret.
34 Vores konger adlød ikke dine love,
    vores fyrster, præster og forfædre
        lyttede ikke til dine gentagne advarsler.
35 Du gav dem deres eget land,
    du viste dem godhed gang på gang.
De nød godt af et stort og frugtbart land,
    men vendte sig ikke fra deres ondskab.
36 Derfor sidder vi som slaver i vores eget land,
    det dejlige land, du gav vores forfædre
        for at de skulle nyde dets goder.
37 Landets rigdom går nu til de konger,
    du har sat over os på grund af vores synd.
De har hånds- og halsret over os.
    Vi er i stor nød!

Footnotes

 1. 9,5 Oversat fra LXX, da den hebraiske tekst mangler indledningen.

New American Standard Bible

Nehemiah 9

The People Confess Their Sin

1Now on the twenty-fourth day of this month the sons of Israel assembled with fasting, in sackcloth and with dirt upon them. The [a]descendants of Israel separated themselves from all foreigners, and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. While they stood in their place, they read from the book of the law of the Lord their God for a fourth of the day; and for another fourth they confessed and worshiped the Lord their God. Now on the Levites’ platform stood Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani and Chenani, and they cried with a loud voice to the Lord their God.

Then the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah and Pethahiah, said, “Arise, bless the Lord your God forever and ever!

O may Your glorious name be blessed
And exalted above all blessing and praise!
“You alone are the Lord.
You have made the heavens,
The heaven of heavens with all their host,
The earth and all that is on it,
The seas and all that is in them.
You give life to all of them
And the heavenly host bows down before You.
“You are the Lord God,
Who chose Abram
And brought him out from Ur of the Chaldees,
And gave him the name Abraham.
“You found his heart faithful before You,
And made a covenant with him
To give him the land of the Canaanite,
Of the Hittite and the Amorite,
Of the Perizzite, the Jebusite and the Girgashite—
To give it to his [b]descendants.
And You have fulfilled Your promise,
For You are righteous.

“You saw the affliction of our fathers in Egypt,
And heard their cry by the [c]Red Sea.
10 “Then You performed signs and wonders against Pharaoh,
Against all his servants and all the people of his land;
For You knew that they acted arrogantly toward them,
And made a name for Yourself as it is this day.
11 “You divided the sea before them,
So they passed through the midst of the sea on dry ground;
And their pursuers You hurled into the depths,
Like a stone into [d]raging waters.
12 “And with a pillar of cloud You led them by day,
And with a pillar of fire by night
To light for them the way
In which they were to go.
13 “Then You came down on Mount Sinai,
And spoke with them from heaven;
You gave them just ordinances and true laws,
Good statutes and commandments.
14 “So You made known to them Your holy sabbath,
And laid down for them commandments, statutes and law,
Through Your servant Moses.
15 “You provided bread from heaven for them for their hunger,
You brought forth water from a rock for them for their thirst,
And You told them to enter in order to possess
The land which You [e]swore to give them.

16 “But they, our fathers, acted arrogantly;
They [f]became stubborn and would not listen to Your commandments.
17 “They refused to listen,
And did not remember Your wondrous deeds which You had performed among them;
So they became stubborn and appointed a leader to return to their slavery [g]in Egypt.
But You are a God of forgiveness,
Gracious and compassionate,
Slow to anger and abounding in lovingkindness;
And You did not forsake them.
18 “Even when they made for themselves
A calf of molten metal
And said, ‘This is your God
Who brought you up from Egypt,’
And committed great [h]blasphemies,
19 You, in Your great compassion,
Did not forsake them in the wilderness;
The pillar of cloud did not leave them by day,
To guide them on their way,
Nor the pillar of fire by night, to light for them the way in which they were to go.
20 “You gave Your good Spirit to instruct them,
Your manna You did not withhold from their mouth,
And You gave them water for their thirst.
21 “Indeed, forty years You provided for them in the wilderness and they were not in want;
Their clothes did not wear out, nor did their feet swell.
22 “You also gave them kingdoms and peoples,
And allotted them to them as a [i]boundary.
They took possession of the land of Sihon [j]the king of Heshbon
And the land of Og the king of Bashan.
23 “You made their sons numerous as the stars of heaven,
And You brought them into the land
Which You had told their fathers to enter and possess.
24 “So their sons entered and possessed the land.
And You subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites,
And You gave them into their hand, with their kings and the peoples of the land,
To do with them [k]as they desired.
25 “They captured fortified cities and a [l]fertile land.
They took possession of houses full of every good thing,
Hewn cisterns, vineyards, olive groves,
Fruit trees in abundance.
So they ate, were filled and grew fat,
And reveled in Your great goodness.

26 “But they became disobedient and rebelled against You,
And cast Your law behind their backs
And killed Your prophets who had admonished them
So that they might return to You,
And they committed great [m]blasphemies.
27 “Therefore You delivered them into the hand of their oppressors who oppressed them,
But when they cried to You in the time of their distress,
You heard from heaven, and according to Your great compassion
You gave them deliverers who delivered them from the hand of their oppressors.
28 “But as soon as they had rest, they did evil again before You;
Therefore You abandoned them to the hand of their enemies, so that they ruled over them.
When they cried again to You, You heard from heaven,
And many times You rescued them according to Your compassion,
29 And admonished them in order to turn them back to Your law.
Yet they acted arrogantly and did not listen to Your commandments but sinned against Your ordinances,
By which if a man observes them he shall live.
And they [n]turned a stubborn shoulder and stiffened their neck, and would not listen.
30 “However, You bore with them for many years,
And admonished them by Your Spirit through Your prophets,
Yet they would not give ear.
Therefore You gave them into the hand of the peoples of the lands.
31 “Nevertheless, in Your great compassion You did not make an end of them or forsake them,
For You are a gracious and compassionate God.

32 “Now therefore, our God, the great, the mighty, and the awesome God, who keeps covenant and lovingkindness,
Do not let all the hardship seem insignificant before You,
Which has come upon us, our kings, our princes, our priests, our prophets, our fathers and on all Your people,
From the days of the kings of Assyria to this day.
33 “However, You are just in all that has come upon us;
For You have dealt faithfully, but we have acted wickedly.
34 “For our kings, our leaders, our priests and our fathers have not kept Your law
Or paid attention to Your commandments and Your [o]admonitions with which You have [p]admonished them.
35 “But they, in their own kingdom,
With Your great goodness which You gave them,
With the broad and rich land which You set before them,
Did not serve You or turn from their evil deeds.
36 “Behold, we are slaves today,
And as to the land which You gave to our fathers to eat of its fruit and its bounty,
Behold, we are slaves in it.
37 “Its abundant produce is for the kings
Whom You have set over us because of our sins;
They also rule over our bodies
And over our cattle as they please,
So we are in great distress.

A Covenant Results

38 [q]Now because of all this
We are making an agreement in writing;
And on the sealed document are the names of our leaders, our Levites and our priests.”

Footnotes

 1. Nehemiah 9:2 Lit seed
 2. Nehemiah 9:8 Lit seed
 3. Nehemiah 9:9 Lit Sea of Reeds
 4. Nehemiah 9:11 Lit strong, mighty
 5. Nehemiah 9:15 Lit lifted up Your hand
 6. Nehemiah 9:16 Lit stiffened their neck; so also v 17
 7. Nehemiah 9:17 So Gr and some Heb mss; Heb reads in their rebellion
 8. Nehemiah 9:18 Lit acts of contempt
 9. Nehemiah 9:22 Lit side, corner
 10. Nehemiah 9:22 So the Gr and the Latin; Heb reads and the land of the king of Heshbon
 11. Nehemiah 9:24 Lit according to their desire
 12. Nehemiah 9:25 Lit fat
 13. Nehemiah 9:26 Lit acts of contempt
 14. Nehemiah 9:29 Lit gave
 15. Nehemiah 9:34 Lit testimonies
 16. Nehemiah 9:34 Or witnessed
 17. Nehemiah 9:38 Ch 10:1 in Heb