Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 4

Det kommende fredsrige

1Men det skal ske i de sidste dage,
    at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt.
        Alverdens folkeslag vil strømme derhen.
„Lad os rejse til Herrens bjerg,” vil de sige.
    „Lad os tage hen til Israels Guds bolig,
så vi kan lære hans vilje at kende
    og følge hans vejledninger,
for den sande lære kommer fra Zion,
    Herrens ord udgår fra Jerusalem.”
Herren vil afgøre folkenes stridigheder
    og være dommer for fjerne stormagter.
Da vil de smede deres sværd om til plovskær
    og omdanne deres spyd til vingårdsknive.
Landene vil holde op med at bekrige hinanden,
    og alt militær bliver overflødigt.
Til den tid kan man nyde freden i sin have,
    for der er ikke længere noget at frygte.
Dette er et budskab fra Herren, den Almægtige.
Folkeslagene følger hver deres gud,
    men vi vil for evigt følge Herren, vores Gud.

„Til den tid,” siger Herren,
    „vil jeg samle mit adspredte, forslåede folk
        og læge dem, jeg var nødt til at straffe.
Jeg vil begynde forfra med den rest, der er tilbage,
    og samle mit adspredte folk til en stærk nation.
Da vil jeg være deres konge
    og regere fra Zions bjerg for evigt.
Kong David vogtede over Jerusalem
    fra udkigstårnet på Ofelhøjens palads.
Engang skal Davids rige genoprettes,
    og Jerusalem, kongens by, få sin værdighed igen.”

Jeg hører i min ånd de høje skrig
    som fra en fødende kvinde.
Jerusalem, din konge er væk,
    din øverste leder er forsvundet.
10 Jerusalems indbyggere har grund til at stønne,
    som om de alle vred sig i veer.
I bliver ført bort fra byen
    og må overnatte under åben himmel.
I bliver ført langt bort til Babylon,
    men engang vil jeg bringe jer hjem igen.
Herren selv vil komme til det land
    og befri jer fra jeres fjenders hånd.

11 Jeg ser i min ånd mange nationer,
    der samler sig imod Jerusalem.
De ønsker at få ram på den hellige by
    og fuldstændigt udslette den.
12 Men de kender ikke Herrens planer,
    de forstår ikke hans tanker.
Det er nemlig Herren, der har samlet dem,
    som man samler kornet på tærskepladsen.
13 Jerusalems indbyggere, tærsk dem,
    som en okse tærsker korn.
Jeg giver jer horn af jern og klove af bronze,
    så I kan knuse mange nationer.
Deres rigdomme skal overgives til Herren, jeres Gud,
    deres skatte tilhører Kongen over hele jorden.

14 Jeg ser i min ånd Jerusalems indbyggere samle sig i klynger,
    for fjenderne har belejret byen.
De vil tage kongens scepter fra ham
    og slå ham i ansigtet med det.

Nya Levande Bibeln

Mika 4

Herren ska styra landet

1Men i de yttersta dagarna ska berget där templet står bli det mest berömda av alla berg i hela världen och äras av alla folk. Man ska komma dit på pilgrimsresor från hela världen.

Kom, låt oss besöka Herrens berg och se Israels Guds tempel, ska man säga till varandra. Han ska tala om för oss vad han vill, och vi ska göra det. På den tiden ska hela världen styras av Herren från Jerusalem. Därifrån ska han låta sina lagar och befallningar gå ut.

Han ska döma mellan folken och ge befallningar åt mäktiga nationer långt borta. De ska göra om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Länder ska inte längre ligga i krig med varandra. Det ska råda frid över hela världen, och man ska inte ens ha någon krigsberedskap.

Var och en ska leva i sitt eget hus i lugn och ro, för det ska inte finnas något att vara rädd för. Herren själv har lovat detta.

Därför vill vi alltid följa Herren, vår Gud, även om alla folk runt omkring oss tillber avgudar!

På den dagen säger Herren att han ska föra tillbaka sitt plågade folk.

Han ska göra dem starka igen i sitt eget land. De ska bli ett mäktigt folk, och Herren ska regera från berget Sion för all framtid.

Jerusalem ska återfå sin kungliga makt och härlighet, och allt ska bli som det en gång var.

Men varför ropar du nu så högt av förtvivlan? Var finns nu din kung? Han är död! Var finns nu dina rådgivare? Alla är borta! Smärta har drabbat dig som när en kvinna föder barn.

10 Jämra dig i dina fruktansvärda plågor, Sions folk, för du måste lämna den här staden och bo ute på fälten! Du ska sändas långt bort till Babylon i landsflykt. Men där ska jag rädda dig och befria dig ur fiendens grepp.

11 Många folk har samlat sig mot dig och ropar på ditt blod. De är ivriga att få förgöra dig.

12 Men de förstår inte Herrens tankar och känner inte till hans planer, för den tid ska komma när Herren ska samla sitt folks fiender som kärvar på en tröskplats,

13 och de ska vara hjälplösa inför Israel. Res dig upp och tröska, Israel! Jag ska ge dig horn av järn och klövar av koppar så att du kan trampa sönder många folk. Deras rikedomar ska du ge som offer åt Herren, hela jordens Herre.