Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 4

Det kommende fredsrige

1Men det skal ske i de sidste dage,
    at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt.
        Alverdens folkeslag vil strømme derhen.
„Lad os rejse til Herrens bjerg,” vil de sige.
    „Lad os tage hen til Israels Guds bolig,
så vi kan lære hans vilje at kende
    og følge hans vejledninger,
for den sande lære kommer fra Zion,
    Herrens ord udgår fra Jerusalem.”
Herren vil afgøre folkenes stridigheder
    og være dommer for fjerne stormagter.
Da vil de smede deres sværd om til plovskær
    og omdanne deres spyd til vingårdsknive.
Landene vil holde op med at bekrige hinanden,
    og alt militær bliver overflødigt.
Til den tid kan man nyde freden i sin have,
    for der er ikke længere noget at frygte.
Dette er et budskab fra Herren, den Almægtige.
Folkeslagene følger hver deres gud,
    men vi vil for evigt følge Herren, vores Gud.

„Til den tid,” siger Herren,
    „vil jeg samle mit adspredte, forslåede folk
        og læge dem, jeg var nødt til at straffe.
Jeg vil begynde forfra med den rest, der er tilbage,
    og samle mit adspredte folk til en stærk nation.
Da vil jeg være deres konge
    og regere fra Zions bjerg for evigt.
Kong David vogtede over Jerusalem
    fra udkigstårnet på Ofelhøjens palads.
Engang skal Davids rige genoprettes,
    og Jerusalem, kongens by, få sin værdighed igen.”

Jeg hører i min ånd de høje skrig
    som fra en fødende kvinde.
Jerusalem, din konge er væk,
    din øverste leder er forsvundet.
10 Jerusalems indbyggere har grund til at stønne,
    som om de alle vred sig i veer.
I bliver ført bort fra byen
    og må overnatte under åben himmel.
I bliver ført langt bort til Babylon,
    men engang vil jeg bringe jer hjem igen.
Herren selv vil komme til det land
    og befri jer fra jeres fjenders hånd.

11 Jeg ser i min ånd mange nationer,
    der samler sig imod Jerusalem.
De ønsker at få ram på den hellige by
    og fuldstændigt udslette den.
12 Men de kender ikke Herrens planer,
    de forstår ikke hans tanker.
Det er nemlig Herren, der har samlet dem,
    som man samler kornet på tærskepladsen.
13 Jerusalems indbyggere, tærsk dem,
    som en okse tærsker korn.
Jeg giver jer horn af jern og klove af bronze,
    så I kan knuse mange nationer.
Deres rigdomme skal overgives til Herren, jeres Gud,
    deres skatte tilhører Kongen over hele jorden.

14 Jeg ser i min ånd Jerusalems indbyggere samle sig i klynger,
    for fjenderne har belejret byen.
De vil tage kongens scepter fra ham
    og slå ham i ansigtet med det.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Михей 4

Гора Вечного

1В последние дни гора, где храм Вечного,
    будет поставлена во главе гор;
вознесётся она над холмами,
    и устремятся к ней народы.
Многие народы пойдут и скажут:
– Идём, поднимемся на гору Вечного,
    к дому Бога Якуба,
Он научит нас Своим путям,
    чтобы нам ходить по Его стезям.

Ведь из Сиона выйдет Закон,
    слово Вечного – из Иерусалима.
Он рассудит многие народы,
    разрешит тяжбы сильных племён в далёких краях.
Перекуют они мечи на плуги
    и копья – на серпы.
Не поднимет народ на народ меча,
    и не будут больше учиться войне.
Каждый будет сидеть под своей виноградной лозой
    и под своим инжиром,
    и некого им будет бояться.
        Так сказали уста Вечного, Повелителя Сил.

Пусть остальные народы следуют своим богам,
    мы же будем следовать Вечному, нашему Богу,
    во веки и веки.

Замысел Всевышнего

– В тот день, – возвещает Вечный, –

Я созову хромых,
    Я соберу изгнанников
    с теми, на кого Я навёл бедствие.
Из этих хромых и изгнанников
    Я сделаю сильный народ.
Я, Вечный, буду править ими с горы Сион,
    с того дня и вовек.
А ты, Иерусалим, башня наблюдения за стадом,
    крепость дочери Сиона,
к тебе возвратится прежняя власть;
    царская власть придёт к дочери Иерусалима.

Что же ты теперь заходишься криком,
    разве нет у тебя царя?
Разве погиб твой советник,
    что муки схватили тебя, точно женщину при родах?
10 Мечись и стони, дочь Сиона,
    как женщина при родах,
ведь теперь ты покинешь город
    и в поле разобьёшь лагерь.
Ты уйдёшь в Вавилон;
    там ты будешь избавлена,
там Вечный тебя выкупит
    из рук твоих врагов.

11 А сейчас много народов
    против тебя собралось.
Говорят: «Пусть будет она осквернена!
    Пусть наши глаза увидят несчастье Сиона!»
12 Но они не знают мыслей Вечного,
    не понимают Его замысла,
    что собрал Он их, как снопы на гумно.

13 – Поднимайся и молоти, дочь Сиона;
    Я сделаю рог твой железным,
бронзовыми – копыта,
    и сокрушишь ты много народов.[a]
Вечному посвятишь их имущество,
    их богатства – Мне, Владыке всей земли.

Footnotes

  1. 4:13 Здесь Иерусалим представлен в образе молотящего вола; его рога и копыта – это символы силы и могущества.