Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 4

Det kommende fredsrige

1Men det skal ske i de sidste dage,
    at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt.
        Alverdens folkeslag vil strømme derhen.
„Lad os rejse til Herrens bjerg,” vil de sige.
    „Lad os tage hen til Israels Guds bolig,
så vi kan lære hans vilje at kende
    og følge hans vejledninger,
for den sande lære kommer fra Zion,
    Herrens ord udgår fra Jerusalem.”
Herren vil afgøre folkenes stridigheder
    og være dommer for fjerne stormagter.
Da vil de smede deres sværd om til plovskær
    og omdanne deres spyd til vingårdsknive.
Landene vil holde op med at bekrige hinanden,
    og alt militær bliver overflødigt.
Til den tid kan man nyde freden i sin have,
    for der er ikke længere noget at frygte.
Dette er et budskab fra Herren, den Almægtige.
Folkeslagene følger hver deres gud,
    men vi vil for evigt følge Herren, vores Gud.

„Til den tid,” siger Herren,
    „vil jeg samle mit adspredte, forslåede folk
        og læge dem, jeg var nødt til at straffe.
Jeg vil begynde forfra med den rest, der er tilbage,
    og samle mit adspredte folk til en stærk nation.
Da vil jeg være deres konge
    og regere fra Zions bjerg for evigt.
Kong David vogtede over Jerusalem
    fra udkigstårnet på Ofelhøjens palads.
Engang skal Davids rige genoprettes,
    og Jerusalem, kongens by, få sin værdighed igen.”

Jeg hører i min ånd de høje skrig
    som fra en fødende kvinde.
Jerusalem, din konge er væk,
    din øverste leder er forsvundet.
10 Jerusalems indbyggere har grund til at stønne,
    som om de alle vred sig i veer.
I bliver ført bort fra byen
    og må overnatte under åben himmel.
I bliver ført langt bort til Babylon,
    men engang vil jeg bringe jer hjem igen.
Herren selv vil komme til det land
    og befri jer fra jeres fjenders hånd.

11 Jeg ser i min ånd mange nationer,
    der samler sig imod Jerusalem.
De ønsker at få ram på den hellige by
    og fuldstændigt udslette den.
12 Men de kender ikke Herrens planer,
    de forstår ikke hans tanker.
Det er nemlig Herren, der har samlet dem,
    som man samler kornet på tærskepladsen.
13 Jerusalems indbyggere, tærsk dem,
    som en okse tærsker korn.
Jeg giver jer horn af jern og klove af bronze,
    så I kan knuse mange nationer.
Deres rigdomme skal overgives til Herren, jeres Gud,
    deres skatte tilhører Kongen over hele jorden.

14 Jeg ser i min ånd Jerusalems indbyggere samle sig i klynger,
    for fjenderne har belejret byen.
De vil tage kongens scepter fra ham
    og slå ham i ansigtet med det.

Amplified Bible

Micah 4

Peaceful Latter Days

1But it shall come about in the last days
That the mountain of the house of the Lord
Shall be established as the highest and chief of the mountains;
It shall be above the hills,
And peoples shall flow [like a river] to it.

And many nations shall come and say,
“Come, let us go up to the mountain of the Lord,
To the house of the God of Jacob,
That He may teach us about His ways
And that we may walk in His paths.”
For the law shall go forward from Zion,
And the word of the Lord [the revelation about Him and His truth] from Jerusalem.

And He will judge between many peoples
And render decisions for strong and distant nations.
Then they shall hammer their swords into plowshares
And their spears into pruning hooks [so that the implements of war may become the tools of agriculture];
Nation shall not lift up sword against nation,
Nor shall they ever again train for war.

Each of them shall sit [in security and peace] under his vine
And under his fig tree,
With no one to make them afraid,
For the mouth of the [omnipotent] Lord of hosts has spoken it.

For all the peoples [now] walk
Each in the name of his god [in a transient relationship],
As for us, we shall walk [securely]
In the name of the Lord our [true] God forever and ever.


“In that day,” says the Lord,
“I shall assemble the lame,
And gather the outcasts [from foreign captivity],
Even those whom I have caused pain.

“I shall make the lame a [godly] remnant
And the outcasts a strong nation;
And the Lord shall reign over them in Mount Zion
From this time on and forever.

“As for you [Jerusalem], tower of the flock [of Israel],
Hill and stronghold of the Daughter of Zion (Jerusalem’s inhabitants),
To you the former dominion shall come,
The kingdom of the Daughter of Jerusalem [when the Messiah reigns in Jerusalem, and the times of the Gentiles are fulfilled].


“Now, why do you cry out loudly?
Is there no king among you?
Has your counselor perished?
For agony has gripped you like a woman in childbirth.
10 
“Writhe in pain and labor to give birth,
O Daughter of Zion,
Like a woman in childbirth;
For now you shall go out of the city,
Live in the field,
And go to Babylon.
There you will be rescued;
There the Lord shall redeem you
From the hand of your enemies.
11 
“Now many [conquering] nations are assembled against you,
Who say, ‘Let her be profaned [through Gentile presence and the temple’s destruction],
And let our eyes gaze on and gloat over Zion.’
12 
“But they (Gentile nations) do not know the thoughts of the Lord,
Nor do they understand His purpose and plan;
For He has gathered them (Gentiles) like sheaves to the threshing floor [for destruction].
13 
“Arise and thresh, O Daughter of Zion!
For I will make your horn iron
And I will make your hoofs bronze;
That you may beat many peoples in pieces [trampling down your enemies],
That you may devote to the Lord their unjust gain (pagan possessions)
And their wealth to the Lord of all the earth.