Bibelen på hverdagsdansk

Markus 2

Jesus viser sin magt til at tilgive synder

1Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en båre. Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget og firede så båren med den syge mand ned lige foran ham. Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme mand: „Min ven, dine synder er dig tilgivet!”

Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: „Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun Gud kan tilgive synder.”[a] Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem: „Hvorfor tænker I sådan? Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‚Dine synder er tilgivet,’ eller: ‚Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? 10 Lad mig nu vise jer, at Menneskesønnen[b] har magt på jorden til at tilgive synder.” 11 Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: „Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!” 12 Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. „Vi har aldrig set noget lignende!” udbrød de begejstret.

Jesus elsker dem, det religiøse samfund forkaster

13 Senere gik Jesus igen ud langs Galilæasøen. En masse mennesker fulgte i hælene på ham, og han underviste dem, mens han gik. 14 Da han passerede toldstedet, så han Levi, Alfæusʼ søn, sidde der. „Kom med mig!” sagde Jesus til ham. Straks rejste Levi sig og fulgte med ham som en af hans disciple.

15 Derefter blev Jesus og disciplene indbudt til spisning i Levis hjem. Mange skatteopkrævere og nogle af de andre „syndere”, som til stadighed fulgte Jesus, blev også inviteret. 16 Da nu de skriftlærde blandt farisæerne så Jesus i det selskab, sagde de til hans disciple: „Hvordan kan han få sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker?”

17 Jesus hørte det og svarede: „Raske mennesker har ikke brug for lægehjælp, men det har de syge. Jeg er kommet for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de ‚frelste’ jo ikke, at de har brug for!”

Jesus kommer med en ny lære

18 En dag, da Johannes Døbers disciple og farisæerne havde en fastedag,[c] kom der nogle og spurgte Jesus: „Hvorfor faster dine disciple ikke, når både farisæernes og Johannesʼ disciple gør det?”

19 „Brudgommens venner kan da ikke faste og sørge, så længe de er sammen med ham,” svarede Jesus. 20 „Men der kommer et tidspunkt, hvor brudgommen bliver taget fra dem. Så kan de faste.

21 Man lapper ikke gammelt tøj med et stykke nyt, uvasket stof. Enhver ved, at når den nye lap krymper, river den det gamle tøj i stykker, så hullet bliver endnu værre. 22 Der er heller ingen, der hælder ny vin på gamle lædersække, for når vinen gærer, vil sækkene sprænges—den nye vin går til spilde, og de gamle sække bliver ødelagt. Nej, til ny vin bruger man nye lædersække.”

Jesus er herre over sabbatten

23 En dag, da det var sabbat, gik Jesus og hans disciple langs en kornmark, og mens de gik, plukkede disciplene nogle aks og spiste kernerne. 24 Nogle af farisæerne irettesatte Jesus: „Hvordan kan du tillade, at dine disciple høster korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde?”

25 „Har I aldrig læst om, hvad David gjorde, da han og hans mænd kom i nød og blev sultne?” svarede Jesus. 26 „På den tid da Ebjatar var ypperstepræst, gik David hen til Guds hus, og han og hans mænd spiste af de hellige brød, som egentlig kun præsterne havde lov til at spise af.”

27 Så tilføjede han: „Sabbatten blev til for menneskets skyld—mennesket blev ikke til for sabbattens skyld. 28 Altså er Menneskesønnen herre over sabbatten.”

Footnotes

 1. 2,7 For en jøde betyder „synd” en overtrædelse af Guds bud. En synd bliver begået imod Gud først og fremmest, og derfor er det kun Gud, som kan tilgive. Det kunne kun ske ved de specielle syndofre i templet på den årlige forsoningsdag.
 2. 2,10 „Menneskesønnen” er ikke den bedste oversættelse, men det er bibeholdt her på grund af traditionen. Udtrykket betegner en, der ligner et menneske uden at være et almindeligt menneske, og henviser til synet i Daniels Bog 7,13-14, hvor Guds Søn, Messias, ses i Himlen i form af et menneske. Jesus bruger titlen „Menneskesøn” om sig selv for på en lidt kryptisk måde at betegne sig selv som den Messias, profetierne talte om skulle komme.
 3. 2,18 Farisæerne mente, at en rettroende jøde skulle faste to dage om ugen (mandag og torsdag), altså afholde sig fra at spise fra solen stod op til den gik ned igen.

New American Standard Bible

Mark 2

The Paralytic Healed

1When He had come back to Capernaum several days afterward, it was heard that He was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room, not even near the door; and He was speaking the word to them. And they *came, bringing to Him a paralytic, carried by four men. Being unable to [a]get to Him because of the crowd, they removed the roof [b]above Him; and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying. And Jesus seeing their faith *said to the paralytic, [c]Son, your sins are forgiven.” But some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, “Why does this man speak that way? He is blaspheming; who can forgive sins [d]but God alone?” Immediately Jesus, aware [e]in His spirit that they were reasoning that way within themselves, *said to them, “Why are you reasoning about these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven’; or to say, ‘Get up, and pick up your pallet and walk’? 10 But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—He *said to the paralytic, 11 “I say to you, get up, pick up your pallet and go home.” 12 And he got up and immediately picked up the pallet and went out in the sight of everyone, so that they were all amazed and were glorifying God, saying, “We have never seen anything like this.”

13 And He went out again by the seashore; and all the [f]people were coming to Him, and He was teaching them.

Levi (Matthew) Called

14 As He passed by, He saw [g]Levi the son of Alphaeus sitting in the tax booth, and He *said to him, “Follow Me!” And he got up and followed Him.

15 And it *[h]happened that He was reclining at the table in his house, and many tax collectors and [i]sinners [j]were dining with Jesus and His disciples; for there were many of them, and they were following Him. 16 When the scribes of the Pharisees saw that He was eating with the sinners and tax collectors, they said to His disciples, “Why is He eating and drinking with tax collectors and [k]sinners?” 17 And hearing this, Jesus *said to them, It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick; I did not come to call the righteous, but sinners.”

18 John’s disciples and the Pharisees were fasting; and they *came and *said to Him, “Why do John’s disciples and the disciples of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?” 19 And Jesus said to them, “While the bridegroom is with them, [l]the attendants of the bridegroom cannot fast, can they? So long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. 20 But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.

21 “No one sews [m]a patch of unshrunk cloth on an old garment; otherwise [n]the patch pulls away from it, the new from the old, and a worse tear results. 22 No one puts new wine into old wineskins; otherwise the wine will burst the skins, and the wine is lost and the skins as well; but one puts new wine into fresh wineskins.”

Question of the Sabbath

23 And it happened that He was passing through the grainfields on the Sabbath, and His disciples began to make their way along while picking the heads of grain. 24 The Pharisees were saying to Him, “Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?” 25 And He *said to them, “Have you never read what David did when he was in need and he and his companions became hungry; 26 how he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest, and ate the [o]consecrated bread, which is not lawful for anyone to eat except the priests, and he also gave it to those who were with him?” 27 Jesus said to them, “The Sabbath [p]was made [q]for man, and not man [r]for the Sabbath. 28 So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.”

Footnotes

 1. Mark 2:4 Lit bring to
 2. Mark 2:4 Lit where He was
 3. Mark 2:5 Lit child
 4. Mark 2:7 Lit if not one, God
 5. Mark 2:8 Lit by
 6. Mark 2:13 Lit crowd
 7. Mark 2:14 also called Matthew
 8. Mark 2:15 Lit happens
 9. Mark 2:15 I.e. irreligious Jews
 10. Mark 2:15 Lit were reclining with
 11. Mark 2:16 I.e. irreligious Jews
 12. Mark 2:19 Lit sons of the bridal-chamber
 13. Mark 2:21 Lit that which is put on
 14. Mark 2:21 Lit that which fills up
 15. Mark 2:26 Or showbread; lit loaves of presentation
 16. Mark 2:27 Or came into being
 17. Mark 2:27 Lit because for the sake of
 18. Mark 2:27 Lit because for the sake of