Bibelen på hverdagsdansk

Kolossensern 4

1De af jer, som ejer slaver, skal behandle dem anstændigt og retfærdigt. Sørg for, at de får, hvad de har brug for. I ved jo, at I også selv har en Herre i Himlen, som en dag vil gøre regnskabet op med jer.

Bliv ved med at bede og fortælle andre om Jesus

Bed med udholdenhed, åndsnærværelse og taksigelse. Bed også for os, at Gud må give os gode muligheder for at forkynde hans ord og fortælle dem, som ikke er jøder, at Guds plan om frelsen i Kristus også gælder dem. Det er jo på grund af det budskab, jeg sidder i fængsel her. Bed om, at jeg må kunne forklare det på den rette måde.

Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til, og brug de muligheder, I får. Vær altid venlige og imødekommende, så de kan se jeres visdom.[a] Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål.

Nyheder og hilsener

Brevet her bliver bragt til jer af Tykikos, min elskede og trofaste medarbejder i Herrens tjeneste. Han kan fortælle jer mere nyt herfra. Jeg sender ham til jer, for at I kan høre, hvordan det står til hos os, og for at han kan være til opmuntring for jer. Sammen med ham sender jeg Onesimos, som også er en trofast og elsket kristen, en af jeres egne. Han og Tykikos kan fortælle jer om alt, hvad der sker her.

10 Aristark, som sidder fængslet sammen med mig, hilser jer hjerteligt. Det samme gør Markus, Barnabasʼ fætter. I har hørt, at han tænker på at besøge jer. Tag godt imod ham, når han kommer. 11 Også Justus sender hilsen. De tre er de eneste jødekristne, der arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været til stor opmuntring for mig.

12 Epafras, som jo er en af jeres egne og en Jesu Kristi tjener, sender hilsener. Han kæmper altid for jer i bøn om, at I må stå fast som modne kristne, der fuldt ud kender Guds vilje. 13 Jeg kan godt fortælle jer, at han har bedt meget både for jer og de kristne i Laodikea og Hierapolis.

14 Vores elskede medarbejder, lægen Lukas, sender hilsener, og det samme gør Demas. 15 Hils menighedens ledere i Laodikea. Hils også Nymfa og menigheden, der samles i hendes hjem.

16 Når brevet er blevet læst op hos jer, så sørg for at give det videre til menigheden i Laodikea, så de også kan læse det op. Samtidig kan I få fat i mit brev til dem og læse det op i jeres menighed. 17 Til Arkippos siger jeg: Tag din tjeneste alvorligt, så du fungerer i den og fuldfører den opgave, Herren har givet dig.

18 Her skriver jeg min hilsen med min egen håndskrift. Husk på, at jeg sidder i fængsel. Guds nåde være med jer.

Footnotes

  1. 4,6 Mere ordret: „krydret med salt”. Salt er i jødisk sprogbrug symbol på visdom og fuld overgivelse til Gud.

New Living Translation

Colossians 4

1Masters, be just and fair to your slaves. Remember that you also have a Master—in heaven.

An Encouragement for Prayer

Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray for us, too, that God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning Christ. That is why I am here in chains. Pray that I will proclaim this message as clearly as I should.

Live wisely among those who are not believers, and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive[a] so that you will have the right response for everyone.

Paul’s Final Instructions and Greetings

Tychicus will give you a full report about how I am getting along. He is a beloved brother and faithful helper who serves with me in the Lord’s work. I have sent him to you for this very purpose—to let you know how we are doing and to encourage you. I am also sending Onesimus, a faithful and beloved brother, one of your own people. He and Tychicus will tell you everything that’s happening here.

10 Aristarchus, who is in prison with me, sends you his greetings, and so does Mark, Barnabas’s cousin. As you were instructed before, make Mark welcome if he comes your way. 11 Jesus (the one we call Justus) also sends his greetings. These are the only Jewish believers among my co-workers; they are working with me here for the Kingdom of God. And what a comfort they have been!

12 Epaphras, a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus, sends you his greetings. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong and perfect, fully confident that you are following the whole will of God. 13 I can assure you that he prays hard for you and also for the believers in Laodicea and Hierapolis.

14 Luke, the beloved doctor, sends his greetings, and so does Demas. 15 Please give my greetings to our brothers and sisters[b] at Laodicea, and to Nympha and the church that meets in her house.

16 After you have read this letter, pass it on to the church at Laodicea so they can read it, too. And you should read the letter I wrote to them.

17 And say to Archippus, “Be sure to carry out the ministry the Lord gave you.”

18 HERE IS MY GREETING IN MY OWN HANDWRITING—PAUL.

Remember my chains.

May God’s grace be with you.

Footnotes

  1. 4:6 Greek and seasoned with salt.
  2. 4:15 Greek brothers.