Bibelen på hverdagsdansk

Kolossensern 4

1De af jer, som ejer slaver, skal behandle dem anstændigt og retfærdigt. Sørg for, at de får, hvad de har brug for. I ved jo, at I også selv har en Herre i Himlen, som en dag vil gøre regnskabet op med jer.

Bliv ved med at bede og fortælle andre om Jesus

Bed med udholdenhed, åndsnærværelse og taksigelse. Bed også for os, at Gud må give os gode muligheder for at forkynde hans ord og fortælle dem, som ikke er jøder, at Guds plan om frelsen i Kristus også gælder dem. Det er jo på grund af det budskab, jeg sidder i fængsel her. Bed om, at jeg må kunne forklare det på den rette måde.

Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til, og brug de muligheder, I får. Vær altid venlige og imødekommende, så de kan se jeres visdom.[a] Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål.

Nyheder og hilsener

Brevet her bliver bragt til jer af Tykikos, min elskede og trofaste medarbejder i Herrens tjeneste. Han kan fortælle jer mere nyt herfra. Jeg sender ham til jer, for at I kan høre, hvordan det står til hos os, og for at han kan være til opmuntring for jer. Sammen med ham sender jeg Onesimos, som også er en trofast og elsket kristen, en af jeres egne. Han og Tykikos kan fortælle jer om alt, hvad der sker her.

10 Aristark, som sidder fængslet sammen med mig, hilser jer hjerteligt. Det samme gør Markus, Barnabasʼ fætter. I har hørt, at han tænker på at besøge jer. Tag godt imod ham, når han kommer. 11 Også Justus sender hilsen. De tre er de eneste jødekristne, der arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været til stor opmuntring for mig.

12 Epafras, som jo er en af jeres egne og en Jesu Kristi tjener, sender hilsener. Han kæmper altid for jer i bøn om, at I må stå fast som modne kristne, der fuldt ud kender Guds vilje. 13 Jeg kan godt fortælle jer, at han har bedt meget både for jer og de kristne i Laodikea og Hierapolis.

14 Vores elskede medarbejder, lægen Lukas, sender hilsener, og det samme gør Demas. 15 Hils menighedens ledere i Laodikea. Hils også Nymfa og menigheden, der samles i hendes hjem.

16 Når brevet er blevet læst op hos jer, så sørg for at give det videre til menigheden i Laodikea, så de også kan læse det op. Samtidig kan I få fat i mit brev til dem og læse det op i jeres menighed. 17 Til Arkippos siger jeg: Tag din tjeneste alvorligt, så du fungerer i den og fuldfører den opgave, Herren har givet dig.

18 Her skriver jeg min hilsen med min egen håndskrift. Husk på, at jeg sidder i fængsel. Guds nåde være med jer.

Footnotes

 1. 4,6 Mere ordret: „krydret med salt”. Salt er i jødisk sprogbrug symbol på visdom og fuld overgivelse til Gud.

New American Standard Bible

Colossians 4

Fellow Workers

1Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a Master in heaven.

Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving; praying at the same time for us as well, that God will open up to us a door for the word, so that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been imprisoned; that I may make it clear in the way I ought to speak.

[a]Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, [b]making the most of the opportunity. Let your speech always be [c]with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person.

As to all my affairs, Tychicus, our beloved brother and faithful servant and fellow bond-servant in the Lord, will bring you information. For I have sent him to you for this very purpose, that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts; [d]and with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of your number. They will inform you about the whole situation here.

10 Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings; and also Barnabas’s cousin Mark (about whom you received [e]instructions; if he comes to you, welcome him); 11 and also Jesus who is called Justus; these are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision, and they have proved to be an encouragement to me. 12 Epaphras, who is one of your number, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may [f]stand [g]perfect and [h]fully assured in all the will of God. 13 For I testify for him that he has [i]a deep concern for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. 14 Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and also Demas. 15 Greet the brethren who are in Laodicea and also [j]Nympha and the church that is in [k]her house. 16 When [l]this letter is read among you, have it also read in the church of the Laodiceans; and you, for your part read [m]my letter that is coming from Laodicea. 17 Say to Archippus, “Take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may [n]fulfill it.”

18 [o]I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my [p]imprisonment. Grace be with you.

Footnotes

 1. Colossians 4:5 Lit Walk
 2. Colossians 4:5 Lit redeeming the time
 3. Colossians 4:6 Or gracious
 4. Colossians 4:9 Lit along with Onesimus
 5. Colossians 4:10 Or orders
 6. Colossians 4:12 Or stand firm
 7. Colossians 4:12 Or complete or mature
 8. Colossians 4:12 Or made complete
 9. Colossians 4:13 Or much toil or great pain
 10. Colossians 4:15 Or Nymphas (masc)
 11. Colossians 4:15 One early ms reads their
 12. Colossians 4:16 Lit the
 13. Colossians 4:16 Lit the
 14. Colossians 4:17 Or continually fulfill
 15. Colossians 4:18 Lit The greeting by my hand of Paul
 16. Colossians 4:18 Lit bonds