Bibelen på hverdagsdansk

Kolossensern 4

1De af jer, som ejer slaver, skal behandle dem anstændigt og retfærdigt. Sørg for, at de får, hvad de har brug for. I ved jo, at I også selv har en Herre i Himlen, som en dag vil gøre regnskabet op med jer.

Bliv ved med at bede og fortælle andre om Jesus

Bed med udholdenhed, åndsnærværelse og taksigelse. Bed også for os, at Gud må give os gode muligheder for at forkynde hans ord og fortælle dem, som ikke er jøder, at Guds plan om frelsen i Kristus også gælder dem. Det er jo på grund af det budskab, jeg sidder i fængsel her. Bed om, at jeg må kunne forklare det på den rette måde.

Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til, og brug de muligheder, I får. Vær altid venlige og imødekommende, så de kan se jeres visdom.[a] Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål.

Nyheder og hilsener

Brevet her bliver bragt til jer af Tykikos, min elskede og trofaste medarbejder i Herrens tjeneste. Han kan fortælle jer mere nyt herfra. Jeg sender ham til jer, for at I kan høre, hvordan det står til hos os, og for at han kan være til opmuntring for jer. Sammen med ham sender jeg Onesimos, som også er en trofast og elsket kristen, en af jeres egne. Han og Tykikos kan fortælle jer om alt, hvad der sker her.

10 Aristark, som sidder fængslet sammen med mig, hilser jer hjerteligt. Det samme gør Markus, Barnabasʼ fætter. I har hørt, at han tænker på at besøge jer. Tag godt imod ham, når han kommer. 11 Også Justus sender hilsen. De tre er de eneste jødekristne, der arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været til stor opmuntring for mig.

12 Epafras, som jo er en af jeres egne og en Jesu Kristi tjener, sender hilsener. Han kæmper altid for jer i bøn om, at I må stå fast som modne kristne, der fuldt ud kender Guds vilje. 13 Jeg kan godt fortælle jer, at han har bedt meget både for jer og de kristne i Laodikea og Hierapolis.

14 Vores elskede medarbejder, lægen Lukas, sender hilsener, og det samme gør Demas. 15 Hils menighedens ledere i Laodikea. Hils også Nymfa og menigheden, der samles i hendes hjem.

16 Når brevet er blevet læst op hos jer, så sørg for at give det videre til menigheden i Laodikea, så de også kan læse det op. Samtidig kan I få fat i mit brev til dem og læse det op i jeres menighed. 17 Til Arkippos siger jeg: Tag din tjeneste alvorligt, så du fungerer i den og fuldfører den opgave, Herren har givet dig.

18 Her skriver jeg min hilsen med min egen håndskrift. Husk på, at jeg sidder i fængsel. Guds nåde være med jer.

Footnotes

  1. 4,6 Mere ordret: „krydret med salt”. Salt er i jødisk sprogbrug symbol på visdom og fuld overgivelse til Gud.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 4

1Amocuna, cancunapish jahua pachapica, jatun Amota charinguichijmi. Chaimanta cancunapish cancunata servijcunapajca, imatapish cashcata, allita ruraichij.

Diosta mañachunmi cunashca

Diosta mañanataca mana shaicurishpa, paita pagui nishpa mañaracuichijlla. Pi mana yachashca alli huillaita huillajpi, uyajcunaman uyana yuyaita Apunchij Jesús cuchun, ñucanchijmantapish mañapanguichij. Ñucaca alli huillaita huillacushcamantami, caipi preźu tiyacuni. Ñuca huillana cashca shinallataj alli huillangapajmi, Diosta mañachun nipani. Mana crijcunahuan cashpapish, yachajcuna shinataj purichij. Paicunaman huillanalla cajpica, huillacuichijlla. Cachihuan churashpa mishquiyachishca shina, sumaj shimicunahuan rimanguichij. Pi imata tapujpipish, ima shina paicunaman huillanata yachanami canguichij.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

Apunchij Jesusta ñucahuan alli servij, chai yuyai pajtachij, c'uyashca huauqui Tiquicomi ñuca imanalla cashcataca cancunaman alli huillanga. Paitaca, chaipajllatajmi cancunapajman cacharcani. Cancuna imanalla cashcata ricushpa, alli yuyaicunata cushpa cancunapaj shunguta cushichichunpishmi cachani. Ñucanchij c'uyashca, tucuita alli pajtachij huauqui Onesimotapishmi, Tiquicohuan cachani. Onesimoca cancunapurallataj cashcamantaca, paimi caipi tucui imalla tucushcataca, callarishpa cancunaman huillanga.

10 Ñucahuan preźu tiyacuj Aristarcopish, Bernabepaj sobrino Marcospish tucui cancunata ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Marcosmantaca ñami cancunata mandarcani. Chaimanta, pai cancunapajman rijpica, alli chasquipanguichij. 11 Justo nishca Jesús shuti huauquipish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Charishca aicha punta carata p'itichishca crijcunapuramantaca, paicuna ishquillami Taita Dios mandacuntaca ñucahuan yachachicun. Paicunami ñuca shunguta samachincuna. 12 Cristota servij, cancunapura Epafraspish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Cancunamantaca sinchi crijcuna cachun, ama pandarichun, Taita Dios munashcataca tucuita alli pajtachijcuna cachun, Diosta mañacunllami. 13 Epafras cancuna yuyailla cashcataca, ñucataj yachashpami huillani. Paica Laodiceapi, Hierapolispi causacuj crijcunatapish yuyaricunllami. 14 C'uyashca doctor Lucaspish, Demas shuti huauquipish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. 15 Laodiceapi causacuj huauquicunamanpish, ñucanchij ‘¿Allillachu canguichij?’ nishcata huillapaichij. Ninfas shuti huauquitapish, paipaj huasipi tandanacuj crijcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

16 Cai quillcata cancuna ña tucui ricushca q'uipaca, Laodiceapi causacuj tandanacushca crijcunapish caicunata ricuchun, chaiman cachapanguichij. Shinallataj caishuj quillca Laodiceamanta chayamujpica, chaitapish alli ricunguichij.

17 Huauqui Arquipomanpish, Apunchij Jesús ima ruranata mingashcataca chai yuyai pajtachichun nipaichij.

18 Pablomi cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa, ñuca quiquin maquihuan quillcani. Ñuca caipi preźu cashcatapish ama cungaringuichijchu. Diosca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.