Bibelen på hverdagsdansk

Josua 11

Josva besejrer kongerne mod nord

1Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen,[a] kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest. Det var alle kongerne mod øst og vest blandt kanaʼanæerne, altså amoritterne, hittitterne og perizzitterne, jebusitterne i højlandet og hivvitterne ved Hermonbjergets fod i Mitzpadalen.

4-5 Alle disse konger allierede sig og mobiliserede deres hære. Deres krigere var talløse som sandet ved havets bred, og deres heste og stridsvogne dækkede hele området omkring Meroms kilder, hvor de havde slået lejr inden angrebet på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: „Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid ligger de alle dræbt for jeres fødder. I skal brænde deres vogne og skære haserne over på deres heste.”

Da rykkede Josva og hans mænd frem mod Meroms kilder og stormede i et lynangreb de intetanende fjender. Herren overgav hele fjendens hær til israelitterne, der forfulgte dem op til Storsidon og Misrefot-Majim—og østpå ind i Mitzpadalen. Hele fjendens hær blev hugget ned. Ikke en eneste blev skånet. Bagefter skar Josva og hans mænd hestenes haser over og brændte vognene, sådan som Herren havde befalet.

10 På tilbagevejen indtog Josva byen Hatzor og dræbte kongen. Hatzor havde indtil da været hovedbyen for alle disse mindre kongeriger. 11 Israelitterne udryddede alt levende i byen, og så blev byen brændt ned.

12 Josva dræbte alle disse konger og deres folk, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. 13 Dog nedbrændte han ingen af de byer, som var bygget på ruinerne af en tidligere by, bortset fra Hatzor, 14 men han udslettede indbyggerne og beholdt krigsbyttet og kvæget, 15 sådan som Herren havde befalet sin tjener Moses, og Moses havde befalet Josva. Josva gjorde nøjagtigt, som Herren havde befalet Moses.

Erobringen af Kanaʼan fuldføres

16 Josva havde nu indtaget hele Kanaʼans land: højlandet, Negev området, Goshens land,[b] skråningerne mod vest, Jordandalen, Israels højland og lavland. 17-18 Israelitternes territorium strakte sig nu mod syd indtil Halakbjerget ved Seir og mod nord op til Baʼal-Gad i Libanon dalen ved foden af Hermonbjerget. Det tog Josva lang tid at underlægge sig hele dette område og udrydde samtlige konger i landet. 19 Ingen af dem sluttede fred med israelitterne bortset fra hivvitterne i Gibeon. Alle de andre folk blev udslettet. 20 Herren havde nemlig forhærdet alle disse konger, så de hellere ville gå i kamp mod Israel end forsøge at slutte fred. De blev alle dræbt uden skånsel, sådan som Herren havde befalet Moses.

21 I den periode udryddede Josva alle kæmperne i landet—Anaks efterkommere, der boede rundt omkring i det sydlige og nordlige højland, især omkring Hebron, Debir og Anab. Alle blev dræbt, og deres byer blev ødelagt. 22 Der var ikke en eneste anakit tilbage i Israel, og kun nogle ganske få i Gaza, Gat og Ashdod.

23 Josva indtog således hele landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de hver fik deres arvelod. Derefter var der endelig fred og ro i landet.

Footnotes

  1. 11,2 Søen, der i dag er mest kendt som Genesaret sø.
  2. 11,16 Ikke Goshen i Egypten.

New Living Translation

Joshua 11

Israel Defeats the Northern Armies

1When King Jabin of Hazor heard what had happened, he sent messages to the following kings: King Jobab of Madon; the king of Shimron; the king of Acshaph; all the kings of the northern hill country; the kings in the Jordan Valley south of Galilee[a]; the kings in the Galilean foothills[b]; the kings of Naphoth-dor on the west; the kings of Canaan, both east and west; the kings of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites in the hill country, and the Hivites in the towns on the slopes of Mount Hermon in the land of Mizpah.

All these kings came out to fight. Their combined armies formed a vast horde. And with all their horses and chariots, they covered the landscape like the sand on the seashore. The kings joined forces and established their camp around the water near Merom to fight against Israel.

Then the Lord said to Joshua, “Do not be afraid of them. By this time tomorrow I will hand all of them over to Israel as dead men. Then you must cripple their horses and burn their chariots.”

So Joshua and all his fighting men traveled to the water near Merom and attacked suddenly. And the Lord gave them victory over their enemies. The Israelites chased them as far as Greater Sidon and Misrephoth-maim, and eastward into the valley of Mizpah, until not one enemy warrior was left alive. Then Joshua crippled the horses and burned all the chariots, as the Lord had instructed.

10 Joshua then turned back and captured Hazor and killed its king. (Hazor had at one time been the capital of all these kingdoms.) 11 The Israelites completely destroyed[c] every living thing in the city, leaving no survivors. Not a single person was spared. And then Joshua burned the city.

12 Joshua slaughtered all the other kings and their people, completely destroying them, just as Moses, the servant of the Lord, had commanded. 13 But the Israelites did not burn any of the towns built on mounds except Hazor, which Joshua burned. 14 And the Israelites took all the plunder and livestock of the ravaged towns for themselves. But they killed all the people, leaving no survivors. 15 As the Lord had commanded his servant Moses, so Moses commanded Joshua. And Joshua did as he was told, carefully obeying all the commands that the Lord had given to Moses.

16 So Joshua conquered the entire region—the hill country, the entire Negev, the whole area around the town of Goshen, the western foothills, the Jordan Valley,[d] the mountains of Israel, and the Galilean foothills. 17 The Israelite territory now extended all the way from Mount Halak, which leads up to Seir in the south, as far north as Baal-gad at the foot of Mount Hermon in the valley of Lebanon. Joshua killed all the kings of those territories, 18 waging war for a long time to accomplish this. 19 No one in this region made peace with the Israelites except the Hivites of Gibeon. All the others were defeated. 20 For the Lord hardened their hearts and caused them to fight the Israelites. So they were completely destroyed without mercy, as the Lord had commanded Moses.

21 During this period Joshua destroyed all the descendants of Anak, who lived in the hill country of Hebron, Debir, Anab, and the entire hill country of Judah and Israel. He killed them all and completely destroyed their towns. 22 None of the descendants of Anak were left in all the land of Israel, though some still remained in Gaza, Gath, and Ashdod.

23 So Joshua took control of the entire land, just as the Lord had instructed Moses. He gave it to the people of Israel as their special possession, dividing the land among the tribes. So the land finally had rest from war.

Footnotes

  1. 11:2a Hebrew in the Arabah south of Kinnereth.
  2. 11:2b Hebrew the Shephelah; also in 11:16.
  3. 11:11 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering; also in 11:12, 20, 21.
  4. 11:16 Hebrew the Shephelah, the Arabah.