Bibelen på hverdagsdansk

Josua 11

Josva besejrer kongerne mod nord

1Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen,[a] kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest. Det var alle kongerne mod øst og vest blandt kanaʼanæerne, altså amoritterne, hittitterne og perizzitterne, jebusitterne i højlandet og hivvitterne ved Hermonbjergets fod i Mitzpadalen.

4-5 Alle disse konger allierede sig og mobiliserede deres hære. Deres krigere var talløse som sandet ved havets bred, og deres heste og stridsvogne dækkede hele området omkring Meroms kilder, hvor de havde slået lejr inden angrebet på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: „Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid ligger de alle dræbt for jeres fødder. I skal brænde deres vogne og skære haserne over på deres heste.”

Da rykkede Josva og hans mænd frem mod Meroms kilder og stormede i et lynangreb de intetanende fjender. Herren overgav hele fjendens hær til israelitterne, der forfulgte dem op til Storsidon og Misrefot-Majim—og østpå ind i Mitzpadalen. Hele fjendens hær blev hugget ned. Ikke en eneste blev skånet. Bagefter skar Josva og hans mænd hestenes haser over og brændte vognene, sådan som Herren havde befalet.

10 På tilbagevejen indtog Josva byen Hatzor og dræbte kongen. Hatzor havde indtil da været hovedbyen for alle disse mindre kongeriger. 11 Israelitterne udryddede alt levende i byen, og så blev byen brændt ned.

12 Josva dræbte alle disse konger og deres folk, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. 13 Dog nedbrændte han ingen af de byer, som var bygget på ruinerne af en tidligere by, bortset fra Hatzor, 14 men han udslettede indbyggerne og beholdt krigsbyttet og kvæget, 15 sådan som Herren havde befalet sin tjener Moses, og Moses havde befalet Josva. Josva gjorde nøjagtigt, som Herren havde befalet Moses.

Erobringen af Kanaʼan fuldføres

16 Josva havde nu indtaget hele Kanaʼans land: højlandet, Negev området, Goshens land,[b] skråningerne mod vest, Jordandalen, Israels højland og lavland. 17-18 Israelitternes territorium strakte sig nu mod syd indtil Halakbjerget ved Seir og mod nord op til Baʼal-Gad i Libanon dalen ved foden af Hermonbjerget. Det tog Josva lang tid at underlægge sig hele dette område og udrydde samtlige konger i landet. 19 Ingen af dem sluttede fred med israelitterne bortset fra hivvitterne i Gibeon. Alle de andre folk blev udslettet. 20 Herren havde nemlig forhærdet alle disse konger, så de hellere ville gå i kamp mod Israel end forsøge at slutte fred. De blev alle dræbt uden skånsel, sådan som Herren havde befalet Moses.

21 I den periode udryddede Josva alle kæmperne i landet—Anaks efterkommere, der boede rundt omkring i det sydlige og nordlige højland, især omkring Hebron, Debir og Anab. Alle blev dræbt, og deres byer blev ødelagt. 22 Der var ikke en eneste anakit tilbage i Israel, og kun nogle ganske få i Gaza, Gat og Ashdod.

23 Josva indtog således hele landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de hver fik deres arvelod. Derefter var der endelig fred og ro i landet.

Footnotes

 1. 11,2 Søen, der i dag er mest kendt som Genesaret sø.
 2. 11,16 Ikke Goshen i Egypten.

New American Standard Bible

Joshua 11

Northern Palestine Taken

1Then it came about, when Jabin king of Hazor heard of it, that he sent to Jobab king of Madon and to the king of Shimron and to the king of Achshaph, and to the kings who were of the north in the hill country, and in the Arabah—south of [a]Chinneroth and in the lowland and on the [b]heights of Dor on the west— to the Canaanite on the east and on the west, and the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the Jebusite in the hill country, and the Hivite [c]at the foot of Hermon in the land of Mizpeh. They came out, they and all their armies with them, as many people as the sand that is on the seashore, with very many horses and chariots. So all of these kings having agreed to meet, came and encamped together at the waters of Merom, to fight against Israel.

Then the Lord said to Joshua, “Do not be afraid because of them, for tomorrow at this time I will deliver all of them slain before Israel; you shall hamstring their horses and burn their chariots with fire.” So Joshua and all the people of war with him came upon them suddenly by the waters of Merom, and attacked them. The Lord delivered them into the hand of Israel, so that they [d]defeated them, and pursued them as far as Great Sidon and Misrephoth-maim and the valley of Mizpeh to the east; and they struck them until no survivor was left to them. Joshua did to them as the Lord had told him; he hamstrung their horses and burned their chariots with fire.

10 Then Joshua turned back at that time, and captured Hazor and struck its king with the sword; for Hazor formerly was the head of all these kingdoms. 11 They struck every person who was in it with the edge of the sword, [e]utterly destroying them; there was no one left who breathed. And he burned Hazor with fire. 12 Joshua captured all the cities of these kings, and all their kings, and he struck them with the edge of the sword, and utterly destroyed them; just as Moses the servant of the Lord had commanded. 13 However, Israel did not burn any cities that stood on their mounds, except Hazor alone, which Joshua burned. 14 All the spoil of these cities and the cattle, the sons of Israel took as their plunder; but they struck every man with the edge of the sword, until they had destroyed them. They left no one who breathed. 15 Just as the Lord had commanded Moses his servant, so Moses commanded Joshua, and so Joshua did; he left nothing undone of all that the Lord had commanded Moses.

16 Thus Joshua took all that land: the hill country and all the [f]Negev, all that land of Goshen, the lowland, the Arabah, the hill country of Israel and its lowland 17 from Mount Halak, that rises toward Seir, even as far as Baal-gad in the valley of Lebanon [g]at the foot of Mount Hermon. And he captured all their kings and struck them down and put them to death. 18 Joshua waged war a long time with all these kings. 19 There was not a city which made peace with the sons of Israel except the Hivites living in Gibeon; they took them all in battle. 20 For it was of the Lord to [h]harden their hearts, to meet Israel in battle in order that he might utterly destroy them, that they might [i]receive no mercy, but that he might destroy them, just as the Lord had commanded Moses.

21 Then Joshua came at that time and cut off the Anakim from the hill country, from Hebron, from Debir, from Anab and from all the hill country of Judah and from all the hill country of Israel. Joshua utterly destroyed them with their cities. 22 There were no Anakim left in the land of the sons of Israel; only in Gaza, in Gath, and in Ashdod some remained. 23 So Joshua took the whole land, according to all that the Lord had spoken to Moses, and Joshua gave it for an inheritance to Israel according to their divisions by their tribes. Thus the land had rest from war.

Footnotes

 1. Joshua 11:2 I.e. Sea of Galilee
 2. Joshua 11:2 Or Naphoth-dor
 3. Joshua 11:3 Lit under
 4. Joshua 11:8 Lit smote
 5. Joshua 11:11 Or putting them under the ban, and so throughout the ch
 6. Joshua 11:16 I.e. South country
 7. Joshua 11:17 Lit under
 8. Joshua 11:20 Lit make strong
 9. Joshua 11:20 Lit have