Bibelen på hverdagsdansk

Josua 11

Josva besejrer kongerne mod nord

1Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen,[a] kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest. Det var alle kongerne mod øst og vest blandt kanaʼanæerne, altså amoritterne, hittitterne og perizzitterne, jebusitterne i højlandet og hivvitterne ved Hermonbjergets fod i Mitzpadalen.

4-5 Alle disse konger allierede sig og mobiliserede deres hære. Deres krigere var talløse som sandet ved havets bred, og deres heste og stridsvogne dækkede hele området omkring Meroms kilder, hvor de havde slået lejr inden angrebet på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: „Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid ligger de alle dræbt for jeres fødder. I skal brænde deres vogne og skære haserne over på deres heste.”

Da rykkede Josva og hans mænd frem mod Meroms kilder og stormede i et lynangreb de intetanende fjender. Herren overgav hele fjendens hær til israelitterne, der forfulgte dem op til Storsidon og Misrefot-Majim—og østpå ind i Mitzpadalen. Hele fjendens hær blev hugget ned. Ikke en eneste blev skånet. Bagefter skar Josva og hans mænd hestenes haser over og brændte vognene, sådan som Herren havde befalet.

10 På tilbagevejen indtog Josva byen Hatzor og dræbte kongen. Hatzor havde indtil da været hovedbyen for alle disse mindre kongeriger. 11 Israelitterne udryddede alt levende i byen, og så blev byen brændt ned.

12 Josva dræbte alle disse konger og deres folk, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. 13 Dog nedbrændte han ingen af de byer, som var bygget på ruinerne af en tidligere by, bortset fra Hatzor, 14 men han udslettede indbyggerne og beholdt krigsbyttet og kvæget, 15 sådan som Herren havde befalet sin tjener Moses, og Moses havde befalet Josva. Josva gjorde nøjagtigt, som Herren havde befalet Moses.

Erobringen af Kanaʼan fuldføres

16 Josva havde nu indtaget hele Kanaʼans land: højlandet, Negev området, Goshens land,[b] skråningerne mod vest, Jordandalen, Israels højland og lavland. 17-18 Israelitternes territorium strakte sig nu mod syd indtil Halakbjerget ved Seir og mod nord op til Baʼal-Gad i Libanon dalen ved foden af Hermonbjerget. Det tog Josva lang tid at underlægge sig hele dette område og udrydde samtlige konger i landet. 19 Ingen af dem sluttede fred med israelitterne bortset fra hivvitterne i Gibeon. Alle de andre folk blev udslettet. 20 Herren havde nemlig forhærdet alle disse konger, så de hellere ville gå i kamp mod Israel end forsøge at slutte fred. De blev alle dræbt uden skånsel, sådan som Herren havde befalet Moses.

21 I den periode udryddede Josva alle kæmperne i landet—Anaks efterkommere, der boede rundt omkring i det sydlige og nordlige højland, især omkring Hebron, Debir og Anab. Alle blev dræbt, og deres byer blev ødelagt. 22 Der var ikke en eneste anakit tilbage i Israel, og kun nogle ganske få i Gaza, Gat og Ashdod.

23 Josva indtog således hele landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de hver fik deres arvelod. Derefter var der endelig fred og ro i landet.

Footnotes

  1. 11,2 Søen, der i dag er mest kendt som Genesaret sø.
  2. 11,16 Ikke Goshen i Egypten.

Ang Pulong Sang Dios

Josue 11

Napierdi sang mga Israelinhon ang mga Lugar sa Aminhan

1Sang mabalitaan ni Haring Jabin sang Hazor ang mga pagpangdaog sang mga Israelinhon, nagpadala siya sang mensahi sa sini nga mga hari: kay Haring Jobab sang Madon, sa mga hari sang Shimron kag Acshaf, sa mga hari sa kabukiran sa aminhan, sa mga hari sa Kapatagan sang Jordan[a] sa bagatnan sang Dagat sang Galilea,[b] sa mga hari sa mga bulobukid sa nakatundan, sa mga hari sa Nafot Dor sa nakatundan, sa mga hari sang mga Canaanhon sa sidlangan kag sa nakatundan sang Suba sang Jordan, sa mga hari sang mga Amornon, Hithanon, Periznon, Jebusnon nga nagaestar sa kabukiran, kag sa mga hari sang mga Hivhanon nga nagaestar sa ubos sang Bukid sang Hermon sa duta sang Mizpa. Nag-abot ini tanan nga mga hari, kaupod sang ila mga soldado nga ang ila kadamuon pareho sa balas sang baybayon. Puwerte man kadamo sang ila mga kabayo kag mga karwahe. Nagtingob ini nga mga hari kag nagkampo sa higad sang Sapa sang Merom sa pagpakig-away sa Israel.

Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Indi kamo magkahadlok sa ila, kay buwas sa amo man sini nga oras, pamatyon ko sila tanan para sa Israel. Pamiangon ninyo ang ila mga kabayo, kag sunugon ang ila mga karwahe.” Gani nagsalakay gulpi si Josue kag ang iya mga soldado didto sa Sapa sang Merom. Kag ginpadaog sila sang Ginoo sa ila mga kaaway. Ginlagas nila ang ila mga kaaway hasta sa Dako nga Sidon kag sa Misrefot Maim, kag hasta sa Patag sang Mizpa sa sidlangan. Naubos gid nila pamatay ang ila mga kaaway. Dayon ginhimo ni Josue sa ila ang ginsugo sang Ginoo: ginpamiang niya ang ila mga kabayo kag ginpangsunog ang ila mga karwahe.

10 Pagkatapos nagbalik sila ni Josue sa Hazor kag gin-agaw nila ini kag ginpatay ang hari sini. (Sadto nga panahon, ang Hazor amo ang labing gamhanan sa sina nga mga ginharian.) 11 Ginpamatay man nila ang tanan nga pumuluyo sang Hazor. Ginlaglag nila ini sing bug-os,[c] kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Kag ang banwa mismo ginsunog nila.

12 Naagaw nila ni Josue ining tanan nga banwa. Ginpamatay nila ang mga pumuluyo sini, pati ang ila mga hari. Ginlaglag nila ini sing bug-os suno sa ginsugo ni Moises nga alagad sang Ginoo. 13 Pero wala pagsunuga sang mga Israelinhon ang mga banwa sa mga bulobukid, luwas lang sa Hazor. 14 Ginpanguha sang mga Israelinhon ang tanan nga pagkabutang kag mga kasapatan sa sini nga mga banwa. Pero ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. 15 Amo ato ang ginsugo sang Ginoo kay Moises nga himuon, kag ini ginsugo man ni Moises kay Josue. Gintuman gid ni Josue ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises.

16 Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta: ang kabukiran, ang tanan nga kadutaan sang Negev, ang tanan nga kadutaan sang Goshen, ang mga bulobukid sa nakatundan, ang Kapatagan sang Jordan,[d] kag ang mga mataas kag manubo nga mga bukid sang Israel. 17 Ang teritoryo nga nasakop niya nagahalin sa Bukid sang Halak nga pataklad sa Seir hasta sa Baal Gad sa Patag sang Lebanon sa ubos sang Bukid sang Hermon. Gindakop niya kag ginpamatay ang mga hari sang sini nga mga lugar 18 sa tapos sang ila malawig nga pagpakig-away. 19 Wala sing may nagpakig-abyan sa mga Israelinhon luwas lang sa mga Hivhanon nga nagaestar sa Gibeon. Ang iban iya, ginpamierde nila sa inaway. 20 Kay ginpatig-a sang Ginoo ang ila tagipusuon agod magpakig-away sila sa mga Israelinhon, kag agod malaglag sila sing bug-os kag mapatay nga wala sing luoy-luoy, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

21 Sang sadto man nga tion, ginsalakay ni Josue ang mga kaliwat ni Anak nga nagaestar sa mga kabukiran sang Hebron, Debir, Anab, kag sa tanan nga kabukiran sang Juda kag Israel. Ginlaglag sila ni Josue sing bug-os pati ang ila mga banwa. 22 Wala sing mga kaliwat ni Anak nga nabilin sa teritoryo sang mga Israelinhon, pero may nabilin pa sa ila sa Gaza, sa Gat, kag sa Ashdod.

23 Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Ginhatag ini ni Josue sa mga Israelinhon bilang ila palanublion, kag ginpartida nila ini suno sa ila tagsa ka tribo.

Sang sadto nga tion, nauntat na ang inaway sa sina nga duta.

Footnotes

  1. 11:2 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba. Amo man sa bersikulo 16.
  2. 11:2 Galilea: sa Hebreo, Kineret.
  3. 11:11 Ginlaglag nila ini sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  4. 11:16 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.