Bibelen på hverdagsdansk

Josua 11

Josva besejrer kongerne mod nord

1Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen,[a] kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest. Det var alle kongerne mod øst og vest blandt kanaʼanæerne, altså amoritterne, hittitterne og perizzitterne, jebusitterne i højlandet og hivvitterne ved Hermonbjergets fod i Mitzpadalen.

4-5 Alle disse konger allierede sig og mobiliserede deres hære. Deres krigere var talløse som sandet ved havets bred, og deres heste og stridsvogne dækkede hele området omkring Meroms kilder, hvor de havde slået lejr inden angrebet på israelitterne.

Men Herren sagde til Josva: „Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid ligger de alle dræbt for jeres fødder. I skal brænde deres vogne og skære haserne over på deres heste.”

Da rykkede Josva og hans mænd frem mod Meroms kilder og stormede i et lynangreb de intetanende fjender. Herren overgav hele fjendens hær til israelitterne, der forfulgte dem op til Storsidon og Misrefot-Majim—og østpå ind i Mitzpadalen. Hele fjendens hær blev hugget ned. Ikke en eneste blev skånet. Bagefter skar Josva og hans mænd hestenes haser over og brændte vognene, sådan som Herren havde befalet.

10 På tilbagevejen indtog Josva byen Hatzor og dræbte kongen. Hatzor havde indtil da været hovedbyen for alle disse mindre kongeriger. 11 Israelitterne udryddede alt levende i byen, og så blev byen brændt ned.

12 Josva dræbte alle disse konger og deres folk, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. 13 Dog nedbrændte han ingen af de byer, som var bygget på ruinerne af en tidligere by, bortset fra Hatzor, 14 men han udslettede indbyggerne og beholdt krigsbyttet og kvæget, 15 sådan som Herren havde befalet sin tjener Moses, og Moses havde befalet Josva. Josva gjorde nøjagtigt, som Herren havde befalet Moses.

Erobringen af Kanaʼan fuldføres

16 Josva havde nu indtaget hele Kanaʼans land: højlandet, Negev området, Goshens land,[b] skråningerne mod vest, Jordandalen, Israels højland og lavland. 17-18 Israelitternes territorium strakte sig nu mod syd indtil Halakbjerget ved Seir og mod nord op til Baʼal-Gad i Libanon dalen ved foden af Hermonbjerget. Det tog Josva lang tid at underlægge sig hele dette område og udrydde samtlige konger i landet. 19 Ingen af dem sluttede fred med israelitterne bortset fra hivvitterne i Gibeon. Alle de andre folk blev udslettet. 20 Herren havde nemlig forhærdet alle disse konger, så de hellere ville gå i kamp mod Israel end forsøge at slutte fred. De blev alle dræbt uden skånsel, sådan som Herren havde befalet Moses.

21 I den periode udryddede Josva alle kæmperne i landet—Anaks efterkommere, der boede rundt omkring i det sydlige og nordlige højland, især omkring Hebron, Debir og Anab. Alle blev dræbt, og deres byer blev ødelagt. 22 Der var ikke en eneste anakit tilbage i Israel, og kun nogle ganske få i Gaza, Gat og Ashdod.

23 Josva indtog således hele landet, sådan som Herren havde befalet Moses, og han fordelte jorden mellem Israels stammer, så de hver fik deres arvelod. Derefter var der endelig fred og ro i landet.

Footnotes

  1. 11,2 Søen, der i dag er mest kendt som Genesaret sø.
  2. 11,16 Ikke Goshen i Egypten.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иеш 11

Победа над северными царями

1Когда Иавин, царь Хацора, услышал о захвате южных городов, он послал сообщить об этом Иоваву, царю Мадона, царям Шимрона и Ахшафа и царям, которые жили в северных нагорьях, в иорданской долине к югу от Генисаретского озера[a], в западных предгорьях и на возвышенностях Дора[b] на западе; хананеям на востоке и на западе, аморреям, хеттам, иевусеям, и перизеям в нагорьях, и хивеям под Хермоном в области Мицпы. Они выступили со всеми своими воинами и большим количеством коней и колесниц – огромным войском, многочисленным, как песок на морском берегу. Все эти цари объединили свои силы и, придя, расположились станом у реки Мерома, чтобы воевать с Исраилом.

Вечный сказал Иешуа:

– Не бойся их, потому что завтра к этому времени они все будут мертвы. Перережь жилы их коням и сожги их колесницы.

Иешуа и всё его войско внезапно вышли на них возле реки Мерома и напали, а Вечный отдал их в руки Исраила. Исраильтяне разбили их и гнались за ними до великого Сидона и Мисрефот-Маима и до долины Мицпа на востоке, пока никого из них не осталось в живых. Иешуа поступил с ними так, как сказал ему Вечный – он перерезал жилы их коням и сжёг их колесницы.

10 Затем Иешуа повернул назад, взял Хацор и предал его царя мечу. (Хацор был главным из всех этих царств.) 11 Всех, кто был в нём, они предали мечу, уничтожив их полностью – никого не оставили в живых; а сам город Иешуа сжёг.

12 Он взял все эти царские города и их царей и предал их мечу. Он полностью уничтожил их, как велел Муса, раб Вечного. 13 Впрочем Исраил не сжёг ни один из городов, построенных на возвышенностях, кроме Хацора, который сжёг Иешуа. 14 Исраильтяне забирали себе из этих городов всю добычу и скот, а всех жителей предавали мечу, пока не истребили их полностью, никого не оставив в живых. 15 Как повелел Вечный Своему рабу Мусе, так Муса повелел Иешуа, а Иешуа исполнил это, – он не оставил неисполненным ничего из того, что Вечный повелел Мусе.

16 Иешуа захватил всю эту землю: нагорья, весь Негев, всю область Гошен, западные предгорья, иорданскую долину и горы Исраила с их предгорьями, 17 от горы Халак, которая высится к Сеиру, до самого Баал-Гада в Ливанской долине, под горой Хермон. Он захватил всех их царей и, сразив их, предал смерти. 18 Долгое время Иешуа воевал с этими царями. 19 Кроме хивеев, что в Гаваоне, ни один город не заключил мира с исраильтянами, все их они взяли войной. 20 Ведь Сам Вечный ожесточил их сердца, чтобы они воевали с Исраилом, и чтобы не было им пощады, и они были полностью уничтожены, как Вечный повелел Мусе.

21 В то время Иешуа пошёл и искоренил анакитов (народ гигантов) в нагорьях: в Хевроне, Девире и Анаве, во всех нагорьях Иуды и во всех нагорьях Исраила. Иешуа полностью уничтожил их и их города. 22 На земле Исраила не осталось анакитов, они уцелели лишь в Газе, Гате и Ашдоде. 23 Так Иешуа захватил всю ту землю, как говорил Мусе Вечный, и отдал её в наследие исраильтянам по их родовым разделениям. И земля успокоилась от войны.

Footnotes

  1. 11:2 Букв.: «от Киннерета».
  2. 11:2 Или: «в Нафот-Доре».