Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 15

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,[a] fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,[b] og min Far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer![c] Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12 Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13 Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14 I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15 Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,[d] for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17 Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.[e]

Disciplene vil blive hadet af verden

18 Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19 Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20 Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21 De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22 De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23 Den, der hader mig, hader også min Far. 24 De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25 Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’[f]

26 Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Footnotes

  1. 15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedron dalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold.
  2. 15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok.
  3. 15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.”
  4. 15,15 Det græske ord betyder også „slave”.
  5. 15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”
  6. 15,25 Citat fra Sl. 35,19.

New International Reader's Version

John 15

The Vine and the Branches

1“I am the true vine. My Father is the gardener. He cuts off every branch joined to me that does not bear fruit. He trims every branch that does bear fruit. Then it will bear even more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain joined to me, just as I also remain joined to you. No branch can bear fruit by itself. It must remain joined to the vine. In the same way, you can’t bear fruit unless you remain joined to me.

“I am the vine. You are the branches. If you remain joined to me, and I to you, you will bear a lot of fruit. You can’t do anything without me. If you don’t remain joined to me, you are like a branch that is thrown away and dries up. Branches like those are picked up. They are thrown into the fire and burned. If you remain joined to me and my words remain in you, ask for anything you wish. And it will be done for you. When you bear a lot of fruit, it brings glory to my Father. It shows that you are my disciples.

“Just as the Father has loved me, I have loved you. Now remain in my love. 10 If you obey my commands, you will remain in my love. In the same way, I have obeyed my Father’s commands and remain in his love. 11 I have told you this so that you will have the same joy that I have. I also want your joy to be complete. 12 Here is my command. Love one another, just as I have loved you. 13 No one has greater love than the one who gives their life for their friends. 14 You are my friends if you do what I command. 15 I do not call you slaves anymore. Slaves do not know their master’s business. Instead, I have called you friends. I have told you everything I learned from my Father. 16 You did not choose me. Instead, I chose you. I appointed you so that you might go and bear fruit that will last. I also appointed you so that the Father will give you what you ask for. He will give you whatever you ask for in my name. 17 Here is my command. Love one another.

The World Hates the Disciples

18 “My disciples, does the world hate you? Remember that it hated me first. 19 If you belonged to the world, it would love you like one of its own. But you do not belong to the world. I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20 Remember what I told you. I said, ‘A slave is not more important than his master.’ (John 13:16) If people hated me and tried to hurt me, they will do the same to you. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21 They will treat you like that because of my name. They do not know the one who sent me. 22 If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. 23 Whoever hates me hates my Father also. 24 I did works among them that no one else did. If I hadn’t, they would not be guilty of sin. But now they have seen those works. And still they have hated both me and my Father. 25 This has happened so that what is written in their Law would come true. It says, ‘They hated me without any reason.’ (Psalms 35:19; 69:4)

The Work of the Holy Spirit

26 “I will send the Friend to you from the Father. He is the Spirit of truth, who comes out from the Father. When the Friend comes to help you, he will be a witness about me. 27 You must also be witnesses about me. That’s because you have been with me from the beginning.