Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 15

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,[a] fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,[b] og min Far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer![c] Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12 Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13 Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14 I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15 Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,[d] for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17 Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.[e]

Disciplene vil blive hadet af verden

18 Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19 Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20 Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21 De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22 De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23 Den, der hader mig, hader også min Far. 24 De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25 Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’[f]

26 Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Footnotes

 1. 15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedron dalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold.
 2. 15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok.
 3. 15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.”
 4. 15,15 Det græske ord betyder også „slave”.
 5. 15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”
 6. 15,25 Citat fra Sl. 35,19.

New American Standard Bible

John 15

Jesus Is the Vine—Followers Are Branches

1“I am the true vine, and My Father is the vinedresser. Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away; and every branch that bears fruit, He [a]prunes it so that it may bear more fruit. You are already [b]clean because of the word which I have spoken to you. Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit [c]of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me. I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing. If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch and dries up; and they gather them, and cast them into the fire and they are burned. If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so [d]prove to be My disciples. Just as the Father has loved Me, I have also loved you; abide in My love. 10 If you keep My commandments, you will abide in My love; just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love. 11 These things I have spoken to you so that My joy may be in you, and that your joy may be made full.

Disciples’ Relation to Each Other

12 “This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you. 13 Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. 14 You are My friends if you do what I command you. 15 No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you. 16 You did not choose Me but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in My name He may give to you. 17 This I command you, that you love one another.

Disciples’ Relation to the World

18 “If the world hates you, [e]you know that it has hated Me before it hated you. 19 If you were of the world, the world would love its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. 20 Remember the word that I said to you, ‘A slave is not greater than his master.’ If they persecuted Me, they will also persecute you; if they kept My word, they will keep yours also. 21 But all these things they will do to you for My name’s sake, because they do not know the One who sent Me. 22 If I had not come and spoken to them, they would not have [f]sin, but now they have no excuse for their sin. 23 He who hates Me hates My Father also. 24 If I had not done among them the works which no one else did, they would not have [g]sin; but now they have both seen and hated Me and My Father as well. 25 But they have done this to fulfill the word that is written in their Law, ‘They hated Me without a cause.’

26 “When the [h]Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify about Me, 27 [i]and you will testify also, because you have been with Me from the beginning.

Footnotes

 1. John 15:2 Lit cleans; used to describe pruning
 2. John 15:3 I.e. pruned like a branch
 3. John 15:4 Lit from
 4. John 15:8 Or become My disciples
 5. John 15:18 Or (imperative) know that
 6. John 15:22 I.e. guilt
 7. John 15:24 I.e. guilt
 8. John 15:26 Gr Paracletos, one called alongside to help; or Comforter, Advocate, Intercessor
 9. John 15:27 Or (imperative) and bear witness