Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 15

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,[a] fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,[b] og min Far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer![c] Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12 Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13 Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14 I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15 Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,[d] for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17 Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.[e]

Disciplene vil blive hadet af verden

18 Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19 Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20 Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21 De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22 De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23 Den, der hader mig, hader også min Far. 24 De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25 Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’[f]

26 Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Footnotes

  1. 15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedron dalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold.
  2. 15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok.
  3. 15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.”
  4. 15,15 Det græske ord betyder også „slave”.
  5. 15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”
  6. 15,25 Citat fra Sl. 35,19.

Nkwa Asem

Yohane 15

Yesu na ɔyɛ nokware bobe no

1“Mene nokware bobe no na m’agya ne okuafo no. Dubaa biara a ɛnsow aba no, otwa kyene, na dubaa biara a ɛsow no, oyiyi ho na asow aba bebree. Me nsɛm a maka akyerɛ mo no ama mo ho afi dedaw. Montena me mu na me nso mentena mo mu. Dubaa biara ankasa rentumi nsow aba gye sɛ ɛfam ne dutan ho. Saa ara nso na morentumi nsow aba gye sɛ mote me mu.

“Mene bobe no na mone dubaa no. Obiara a ɔte me mu na mete ne mu no, bɛsow aba bebree; sɛ mokwati me a, morentumi nyɛ hwee. Obiara a ɔntena me mu no, te sɛ dubaa a wɔatwa atow akyene a ɛho nni mfaso; ɛwo a, wɔboaboa ano de gu gya mu hyew. Sɛ mote me mu na me nsɛm nso tena mo mu a, ɛnne biribiara a mopɛ a mubebisa no, wɔde bɛma mo. Wɔn a wɔyɛ m’asuafo nokware mu no sow aba bebree de hyɛ m’agya anuonyam.

“Sɛnea Agya no dɔ me no, saa ara nso na me nso medɔ mo. Montena me dɔ mu. 10 Sɛ mudi m’ahyɛde so a, mobɛtena me dɔ mu sɛnea madi m’agya ahyɛde so na ɛno nti ɔda so dɔ me no.

11 “Maka eyinom nyinaa akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a mubenya m’anigye no bi na ama mo anigye awie pɛyɛ. 12 M’ahyɛde ne sɛ, monnodɔ mo ho mo ho sɛnea medɔ mo no. 13 Ɔdɔ biara nsen sɛ obi bewu ama ne nnamfonom. 14 Sɛ mudi nea mehyɛ mo sɛ monyɛ no so a, na moyɛ me nnamfonom.

15 “Memfrɛ mo nkoa bio, efisɛ, akoa nnim nea ne wura reyɛ. Mmom, mefrɛ mo nnamfo, efisɛ, maka birabiara a mete fii m’agya no nkyɛn akyerɛ mo.

16 “Ɛnyɛ mo na moyii me; me na miyii mo na memaa mo adwuma sɛ monkɔyɛ na monsow aba pa bebree. Na biribiara a mode me din bebisa Agya no no, ɔde bɛma mo. 17 Eyi na mehyɛ mo; monnodɔ mo ho.

Wiase tan asuafo no

18 “Sɛ wiase tan mo a, monkae sɛ me na ɛtan me kan ansa na ɛretan mo. 19 Sɛ mote ase ma wiase a, ɛnne wiase bɛdɔ mo sɛ wɔn a wɔyɛ ne de. Nanso miyii mo fii wiasefo mu, ɛno nti, monyɛ wiasefo bio; eyi nti na wiasefo tan mo no. 20 Monkae asɛm a meka kyerɛɛ mo no. ‘Akoa nsen ne wura.’ Sɛ wɔtan me a, mo nso, wɔbɛtan mo; sɛ wotie m’asɛm a meka no a, mo nso, wobetie mo. 21 Esiane sɛ moyɛ me de nti, na wɔbɛtaa mo, efisɛ, wonnim Onyankopɔn a ɔsomaa me no.

22 “Sɛ memmɛkaa asɛm biara nkyerɛɛ wɔn a, anka wɔrenni bɔne ho fɔ. Afei de wonni wɔn bɔne ho anoyi biara. 23 Obiara a ɔtan me no tan m’agya nso. 24 Sɛ manyɛ nnwuma a obiara nyɛɛ bi da no wɔ wɔn mu a, anka wɔrenni bɔne ho fɔ; nanso wɔahu nea meyɛe, nso wɔtan me ne m’agya. 25 Ɛsɛ sɛ eyi ba mu sɛnea ɛbɛyɛ a nea wɔakyerɛw wɔ wɔn Mmara no mu a ɛka se, ‘Wɔtan me kwa’ no, bɛba mu.

26 “Mɛsoma ɔboafo a ɔyɛ nokware honhom a ofi Agya no nkyɛn no aba mo nkyɛn na wabedi me ho adanse akyerɛ mo. 27 Na mo nso mubedi me ho adanse, efisɛ, me ne mo na ɛwɔ hɔ fi mfitiase pɛɛ.