Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 13

Jesus vasker disciplenes fødder

1Alt var klar til at påskehøjtiden kunne begynde. Jesus vidste, at tiden var kommet til, at han skulle gå bort fra denne verden og vende tilbage til Faderen. Den kærlighed, han hele tiden havde haft til dem, der fulgte ham her på jorden, ville han vise endnu engang på den sidste aften, hvor de var sammen.

Jesus begyndte nu påskemåltidet sammen med sine disciple. Djævelen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus. Og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder. Han vidste, at det var Gud, der havde sendt ham, og at han snart skulle vende tilbage til Gud.

Jesus rejste sig fra det sted, hvor han lå ved bordet, og tog sin yderkjortel[a] af. Så tog han et håndklæde og bandt det om livet. Derefter hældte han vand i et vandfad og gav sig til at vaske disciplenes fødder, mens de lå på deres pladser rundt om bordet, og han tørrede deres fødder med det håndklæde, han havde om livet. Da han kom til Simon Peter, sagde Peter til ham: „Herre, vil du virkelig vaske mine fødder?”

„Lige nu forstår du ikke, hvorfor jeg gør det, men senere vil du forstå det.”

„Nej! Du skal bestemt ikke vaske mine fødder!”

„Hvis jeg ikke gør det, kan du ikke være en af mine disciple.”

„Så vask ikke bare fødderne, Herre, men også hænderne og hovedet!”

10 „Den, som har været i bad, er ren og behøver kun at vaske fødderne,” svarede Jesus. „Og I er rene—dog ikke alle.” 11 Det sagde han, fordi han vidste, hvem der ville forråde ham.

12 Da Jesus havde vasket deres fødder, tog han igen sin yderkjortel på, lagde sig ved bordet og spurgte: „Ved I, hvorfor jeg gjorde det? 13 I kalder mig ‚Herre’ og ‚Mester’, og det gør I med rette, for det er jeg. 14 Når nu jeg, der er jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. 15 Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. 16 Det siger jeg jer: En tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem af sted. 17 Det ved I jo godt. Men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved.

18 Hvad jeg siger, gælder ikke jer alle, for jeg ved, hvem jeg har udvalgt. Skriften siger: ‚En af dem, der spiser sammen med mig, vil bekæmpe mig.’[b] Det går snart i opfyldelse. 19 Jeg siger det allerede nu, for at I kan tro på mig, når det sker. 20 Det siger jeg jer: Den, der tager imod dem, jeg sender ud, tager imod mig—og den, der tager imod mig, tager imod Faderen, som sendte mig.”

Jesus forudsiger, at Judas vil forråde ham

21 Derefter blev Jesus stærkt bevæget i sin ånd og sagde: „Det siger jeg jer: En af jer vil forråde mig!”

22 Disciplene så spørgende på hinanden. Ingen vidste, hvem han hentydede til. 23 Den discipel, som Jesus elskede særlig højt, lå til bords ved siden af Jesus. 24 Derfor nikkede Simon Peter til ham over bordet for at få ham til at spørge Jesus, hvem det kunne være. 25 Den anden discipel lænede så hovedet tilbage mod Jesu bryst og spurgte: „Hvem er det, Herre?” 26 „Det er ham, som jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper i skålen,” svarede Jesus.

Så dyppede han et stykke brød og gav det til Judas Iskariot. 27 Så snart Judas havde fået brødet, kom Satan ind i ham, og Jesus sagde: „Gør det, du har i sinde—men gør det snart!” 28 Ingen af de andre ved bordet forstod, hvorfor han sagde det til ham. 29 Nogle troede, at Jesus bad Judas købe ind til højtiden eller give nogle penge til de fattige. Det var nemlig ham, der gik rundt med pengepungen. 30 Judas tog nu brødet, rejste sig og gik. Det var nat.

Det nye bud, kærlighedsbudet

31 Da Judas var gået, sagde Jesus: „Nu er tiden kommet, hvor Menneskesønnen vil blive æret, og det, han gør, vil bringe Gud ære. 32 Siden han vil bringe Gud ære, vil Gud også bringe ham ære, og det kommer til at ske meget snart. 33 Venner, nu varer det ikke længe, før jeg skal bort. I vil lede efter mig, men som jeg tidligere sagde til de jødiske ledere, siger jeg nu også til jer: Der, hvor jeg skal hen, kan I ikke komme. 34 Derfor giver jeg jer en ny befaling: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden! 35 Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple.”

Jesus forudser, at Peter vil svigte ham

36 „Men Herre,” sagde Peter, „hvor går du hen?” Jesus svarede: „Du kan ikke følge mig nu, men senere vil du komme til mig.” 37 „Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg er parat til at dø for dig!” 38 „Dø for mig?” sagde Jesus. „Inden hanen galer, har du tre gange nægtet at kendes ved mig!”

Footnotes

 1. 13,4 Det var skik, at den ansvarlige for måltidet, her Jesus, rejste sig for at vaske hænder, efter at det første bæger med vin var drukket. Det var almindeligt at være iklædt to kjortler: En lang inderkjortel uden ærmer og en lidt længere og kraftigere yderkjortel med ærmer. Yderkjortlen tog man af, når man skulle arbejde eller af andre grunde ønskede at frigøre hænder og arme. Hvis man havde brug for at løbe eller for at kunne bevæge benene mere frit, hev man op i inderkjortlen og holdt den oppe ved hjælp af et bælte. Jesus brugte her et langt håndklæde som bælte.
 2. 13,18 Sl. 41,10.

New Living Translation

John 13

Jesus Washes His Disciples’ Feet

1Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end.[a] It was time for supper, and the devil had already prompted Judas,[b] son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples’ feet, drying them with the towel he had around him.

When Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”

Jesus replied, “You don’t understand now what I am doing, but someday you will.”

“No,” Peter protested, “you will never ever wash my feet!”

Jesus replied, “Unless I wash you, you won’t belong to me.”

Simon Peter exclaimed, “Then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet!”

10 Jesus replied, “A person who has bathed all over does not need to wash, except for the feet,[c] to be entirely clean. And you disciples are clean, but not all of you.” 11 For Jesus knew who would betray him. That is what he meant when he said, “Not all of you are clean.”

12 After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, “Do you understand what I was doing? 13 You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and you are right, because that’s what I am. 14 And since I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you ought to wash each other’s feet. 15 I have given you an example to follow. Do as I have done to you. 16 I tell you the truth, slaves are not greater than their master. Nor is the messenger more important than the one who sends the message. 17 Now that you know these things, God will bless you for doing them.

Jesus Predicts His Betrayal

18 “I am not saying these things to all of you; I know the ones I have chosen. But this fulfills the Scripture that says, ‘The one who eats my food has turned against me.’[d] 19 I tell you this beforehand, so that when it happens you will believe that I am the Messiah.[e] 20 I tell you the truth, anyone who welcomes my messenger is welcoming me, and anyone who welcomes me is welcoming the Father who sent me.”

21 Now Jesus was deeply troubled,[f] and he exclaimed, “I tell you the truth, one of you will betray me!”

22 The disciples looked at each other, wondering whom he could mean. 23 The disciple Jesus loved was sitting next to Jesus at the table.[g] 24 Simon Peter motioned to him to ask, “Who’s he talking about?” 25 So that disciple leaned over to Jesus and asked, “Lord, who is it?”

26 Jesus responded, “It is the one to whom I give the bread I dip in the bowl.” And when he had dipped it, he gave it to Judas, son of Simon Iscariot. 27 When Judas had eaten the bread, Satan entered into him. Then Jesus told him, “Hurry and do what you’re going to do.” 28 None of the others at the table knew what Jesus meant. 29 Since Judas was their treasurer, some thought Jesus was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor. 30 So Judas left at once, going out into the night.

Jesus Predicts Peter’s Denial

31 As soon as Judas left the room, Jesus said, “The time has come for the Son of Man[h] to enter into his glory, and God will be glorified because of him. 32 And since God receives glory because of the Son,[i] he will give his own glory to the Son, and he will do so at once. 33 Dear children, I will be with you only a little longer. And as I told the Jewish leaders, you will search for me, but you can’t come where I am going. 34 So now I am giving you a new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. 35 Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.”

36 Simon Peter asked, “Lord, where are you going?”

And Jesus replied, “You can’t go with me now, but you will follow me later.”

37 “But why can’t I come now, Lord?” he asked. “I’m ready to die for you.”

38 Jesus answered, “Die for me? I tell you the truth, Peter—before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me.

Footnotes

 1. 13:1 Or he showed them the full extent of his love.
 2. 13:2 Or the devil had already intended for Judas.
 3. 13:10 Some manuscripts do not include except for the feet.
 4. 13:18 Ps 41:9.
 5. 13:19 Or that the ‘I am’ has come; or that I am the Lord; Greek reads that I am. See Exod 3:14.
 6. 13:21 Greek was troubled in his spirit.
 7. 13:23 Greek was reclining on Jesus’ bosom. The “disciple Jesus loved” was probably John.
 8. 13:31 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 9. 13:32 Several early manuscripts do not include And since God receives glory because of the Son.