Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 12:1-18

Kvinden og dragen

1Et stort tegn kom til syne på himlen. Det var en kvinde, der strålede som solen og stod med fødderne på månen. På hovedet havde hun en sejrskrans med 12 stjerner på. 2Hun var gravid og var allerede begyndt at føde. Hun skreg af smerte under fødselsveerne.

3Så kom der et andet tegn på himlen. Det var en stor, ildrød drage. Den havde ti horn og syv hoveder med en lille krone på hvert hoved. 4Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, som var ved at føde sit barn, parat til at sluge barnet, så snart det var født. 5Hun fødte en søn, som skal herske over alle folkeslagene med et jernscepter. Barnet blev taget op til Gud og hans trone, 6mens kvinden flygtede ud i ørkenen hen imod et sted, som Gud havde gjort parat til hende, hvor hun kunne overleve i 1260 dage.

7Der blev krig i himmelrummet. Mikael og hans engle gik til angreb på dragen. Dragen og dens onde ånder gjorde modstand, 8men de var ikke stærke nok, så de måtte forlade himmelrummet. 9Så blev den store Drage, den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, han, som bedrager hele verden, kastet ned på jorden. Det samme skete med alle hans onde ånder.

10Så hørte jeg en høj stemme i Himlen råbe: „Nu er vores Guds herredømme brudt igennem med kraft og frelse, og nu har hans Messias fået magten. For han, der dag og nat anklagede vores medkristne over for Gud, er blevet styrtet. 11De sejrede over ham på grund af Lammets forsoningsdød, og fordi de ikke fornægtede deres tro på ham. De havde ikke deres liv for kært til at gå i døden. 12Derfor: Glæd jer, I som opholder jer i Himlen, men ve jer, der er på landjorden og på havet, for Djævelen er kommet ned til jer, og han er rasende. Han er nemlig klar over, at hans tid er kort.”

13Da dragen indså, at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen. 14Kvinden fik to mægtige ørnevinger og fløj længere ud i ørkenen til det sted, hvor hun kunne være i sikkerhed for dragen, og hvor der ville blive sørget for hende i tre et halvt år. 15Dragen spyede en flod af vand efter kvinden for at skylle hende bort. 16Men jorden hjalp hende, for den åbnede sin mund og slugte floden. 17Optændt af raseri mod kvinden gjorde dragen sig parat til at angribe hendes andre børn, dem, der holder Guds bud og holder fast ved deres tro på Jesus. 18Derefter stillede den sig op på strandbredden.

New Russian Translation

Откровение 12:1-17

Женщина и дракон

1На небе появилось поразительное знамение – женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове – венец из двенадцати звезд12:1 Ср. Быт. 37:9-11.. 2Она была беременна и кричала от боли, потому что у нее начались родовые схватки.

3Потом на небе появилось другое знамение – огромный красный дракон с семью головами, десятью рогами и с семью венцами на головах12:3 Ср. Дан. 7:7-8, 24.. 4Его хвост увлек с небес третью часть звезд и сбросил их на землю. Дракон встал перед рожавшей женщиной, чтобы сразу проглотить ее ребенка, как только тот родится. 5Женщина родила сына, младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребенок был взят к Богу и Его трону. 6А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для нее Богом, и там ее кормили в течение тысячи двухсот шестидесяти дней.

7На небе началась война. На одной стороне сражались Михаил12:7 Михаил – имеется в виду архангел Михаил (см. Иуда 1:9), один из высших ангелов. и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами12:7 См. Дан. 12:1.. 8Но дракон оказался недостаточно силен, и он, со своими ангелами, потерял свое место на небесах. 9Этот великий дракон – древний змей12:9 См. Быт. 3:1-15., которого называют дьяволом и сатаной; он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. 10Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес:

– Наступило спасение, могущество и Царство нашего Бога!

Власть теперь у Его Христа!

Обвинитель наших братьев,

обвинявший их день и ночь перед Богом, низвержен!

11Они победили его кровью Ягненка

и словом своего свидетельства.

Они не жалели жизни

и не страшились смерти.

12Поэтому радуйтесь, небеса

и те, кто живет на них!

Но горе земле и морю,

потому что к вам сошел дьявол!

Он полон ярости,

так как знает, что ему осталось уже немного времени.

13Когда дракон увидел, что он сброшен на землю, то стал преследовать женщину, родившую мальчика. 14Женщине были даны два огромных орлиных крыла, чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для нее в пустыне12:14 См. Исх. 19:4; Втор. 32:11-12.. Там ее будут кормить в течение года, двух лет и еще полугода12:14 Другими словами, это 3,5 года, о которых Иоанн также говорит как о 42 месяцах, или 1 260 днях (см. 11:2, 3). См. Дан. 7:25; 12:7., вне досягаемости дракона.

15Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. 16Но земля помогла женщине: она раскрылась и проглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. 17Дракон пришел в ярость из-за женщины и пошел войной на остальных ее детей – тех, кто соблюдает повеления Божьи и несет людям свидетельство Иисуса12:17 На языке оригинала это выражение включает в себя и второе значение: живет в соответствии со свидетельством Иисуса..