Bibelen på hverdagsdansk

Jobs Bog 25:1-6

Bildads tredje tale til Job

1Hertil svarede Bildad:

2„Gud har al magt og autoritet.

I himlen hersker der fred.

3Hvem kan tælle himlens hære?

Hvem står udenfor hans rækkevidde?

4Hvordan kan nogen hævde sin uskyld overfor Gud?

Hvordan kan et menneske påstå at være uden synd?

5Selv månen er ikke pletfri,

og stjernerne er ikke uden fejl.

6Hvad så med et ubetydeligt menneske som dig?

Hvordan kan du hævde at være uden skyld?”